«

»

мар 07

Информације о току израде Стратешког плана развоја општине Александровац

“Скупштина општине Александровац је на седници одржаној 7. фебруара 2020. године усвојила Одлуку о приступању изради Стратешког плана развоја општине Александровац за период од 2020 – 2027. године, те да се израда овог документа поверава Канцеларији за ЛЕР општине Александровац.

Овај документ ће заменити Стратегију развоја општине Александровца за период од 2015 – 2020. године. План развоја треба да буде свеобухватни документ којим ће бити усмерен развој локалне заједнице у наредних седам година, којим ће реално бити сагледане потребе грађана и одређени приоритети у њиховом испуњавању. Да би оправдао очекивања, потребно је да се у израду Плана развоја укључе сви релевантни актери из различитих сектора – јавног, пословног и цивилног, који су мотивисани и намерни су да допринесу подузању квалитету живота у заједници.

Информације о току израде Стратешког плана развоја општине Александровац можете добити лично у Канцеларији за ЛЕР општине Александровац, ул. 10. августа бб, Александровац, од 7 до 15 часова, путем телефона бр. 037/3751-221 и електронске поште leraleksandrovac@gmail.com

Print Friendly, PDF & Email