«

»

мај 12

Информација за учеснике конкурса у области јавног информисања

 Република Србија         
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:401-671/2023-07
Дана:08 .05.2023. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА  СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ У 2023.ГОДИНИ КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА

 

 

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ( “Сл. Гласник “ РС “, бр.16/2016 , 8/2017 и 6/2023)  Обавештавају се учесници конкурса, који је расписао председник општине Александровац број 401-671/2023-07 од 17.03 2023.године, објављен на веб сајту општине Александровац и у дневном листу “ Информер “ 20. 03. 2023.године којима су одобрена средства у износу мањем од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

 

            Образац 1. за ревидирану спецификацију налази се на сајту oпштине Александровац: www.aleksandrovac.rs,

                       

            Попуњени образац  са новом спецификацијом трошкова , односно обавештење да се одустаје од средстава која су им додељена , послати  без одлагања на e-mail kabinet@aleksandrovac.rs и редовном поштом  на адресу , Општинска управа општине Александровац , ул. Јаше Петровића 26, 37230 Александровац.

 

 

                                                                                                Председник општине Александровац

                                                                                                Др Мирко Михајловић,спец.пед.

 

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

ОБРАЗАЦ 1

                                                                                   

Print Friendly, PDF & Email