«

»

јун 04

GIZ IMPACT радионица „Израда комуникационе стратегије у 5 пилот општина у области заштите животне средине“

Сортирање отпада, постављање контејнера за различите врсте смећа, превенција стварања отпада, увођење раздвајања отпада у зградама општинсих управа, компостирање баштенског отпада, укључивање родно осетљивих група у област управљања отпадом и отпадним водама само су неке од планираних активности за заштиту животне средине у општинама Александровац, Бела Црква, Крупањ, Куршумлија и Свилајнац – пилот општинама GIZ IMPACT пројекта.

 giz batonОве активности договорене су на дводневној радионици у Београду 29. и 30. маја 2013. као део акционог плана за имплементацију комуникационе стратегије. Циљ радионице је повећавања нивоа свести грађана о значају здраве животне средине и њиховим укључивањем у одговорно понашање према природи. Представници 5 општина и њихових комуналних предузећа уз подршку GIZ IMPACT пројекта и консултаната за родну равноправност и комуникације, анализирали су у оквиру SWOT анализа (снаге, слабости, шансе и претње) тренутно стање, циљне групе и актере за комуникацију. Издвојене су и кључне теме комуникација у области заштите животне средине. Циљ је да се у одређеном временском периоду утиче на промену ставова грађана о заштити животне средине , начинима прикупљања и управљања отпадом и сагледавању отпада као ресурса.

 Анализирајући стање представници општина истицали су лошу економску и социјалну ситуацију као један од кључних разлога ”гурања” заштите животне средине у други план и недовољну обавештеност становништва о штетним утицајима које разне врсте загађења имају на здравље грађана.

Учесници радионице из ових пет општина сматрају да успех пројекта  зависи од добре сарадње с локалним медијима и комуникације с циљним групама и актерима.

 С тим у вези треба да се  побољша квалитет званичних информација и убудуће ће се много више пажње посвети јавним дебатама с циљним групама, постављању информативних пултова по парковима, амбулантама и домовима здравља, а биће коришћене и локалне манифестације као место за извођење активности везаних за заштиту животне средине и за бољу информисаност грађана. Побољшаће се и сарадња с локалним медијима, прилагодити комуникациона средства старијој популацији а користиће се и метод кампање ”од врата до врата” како би се, рецимо, промовисао нови приступ одлагању отпада или објаснило да је заштита животне средине у функцији привредног развоја општине и развоја локалне инфраструктуре. Готово све општине покушаће да доведу у везу развој туризма на свом подручју са здравом и очуваном животном средином те је због тога важно да се оспособе за рационално управљање отпадом и отпадним водама.

 Постоји готово неподељено мишљење да су млади у предшколском и школском узрасту, жене (нарочито у сеоским срединама) и цивилни сектор најозбиљнији ”савезници” у овом пројекту. Представници појединих општина предлажу отварање еколошких секција у основним школама.

 Радионица је послужила представницима општинских управа да за кампању осмисле и слогане. Међу некима од њих су: ”променимо лоше навике” (за правилну употребу кућне хемије), ”у вину је истина, у природи је здравље”, ”чувајмо наше воде”, ”не дозволимо да се банатске оранице претворе у депоније”, ”да се деца играју у цвећу а не у смећу”, „ отпад није ђуБРЕ* (*боље рециклирај).

 

Print Friendly, PDF & Email