«

»

апр 16

GIZ IMPACT и грађани општине Александровац у очувању животне средине

GIZ IMPACT пројекат Немачке организације за међународну сарадњу – GIZ, који се спроводи по налогу Немачке владе и у сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине, организовће 24. априла 2013. у пилот општини Александровац први радни састанка са представницима општине и јавног комуналног стамбеног предузећа „Александровац“ на тему учешћа грађана и изградњи свести по питању заштите животне средине.Као први корак  дефинисаће се планови активности за општине, као и главни актери  ца циљем покретање активности које се односе на учешће грађана и изградњу свести о питањима управљања отпадом и отпадним водама. На основу добијених информација и досадашњих искустава биће израђена и стратегија за комуникацију са грађанима у овој области. План активности по општинама ће се бавити  развијањем јавне свести о смањивању  количине отпада „на извору“ и поновном враћањем  отпада и отпадних вода у употребу. Ова два принципа су уједно  и најпожељнији  у хијерархији  одрживог управљања отпадом и отпадним водама, а што се уједно поклапа са циљевима GIZ IMPACT пројекта.

GIZ IMPACT пројекат ће заједно са локалним властима, важним локалним актерима и грађанима понудити решења за  систематско решавање питања отпада и отпадних вода кроз низ радионица, заједничких акција са грађанима и медијском кампањом,како би грађани схватили да отпад и отпадне воде има своју употребну вредност као ресурс и како би се грађани укључили у доношење одлука у области заштите животне средине. Развијање јавне свести треба да представља један од кључних сегмената политике управљања отпадом и он не може да се заснива само на решавању проблема кроз доношење правних аката, већ и кроз практичну примену и заједничке акције у које треба да се укључи и индустрија и привреда. Управо  су они велики произвођачи отпада и отпадних вода, а мало чине на развијајању свест својих управљачких структура, запослених  и својих пословних партнера о отпаду који настаје из производних процеса.

Print Friendly, PDF & Email