«

»

дец 01

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА У 2019.години

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА У 2019.години

У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ред. Бр. Број предмета Име и презиме Врста радова на издатим

дозволама

 
 1. 351-190/2019-04 Видојевић Драган, Александровац Стамбенo пословни објекат број 5  на кп бр 478/4 КО Кожетин
2. 351-1243/2010-04 Ветеринарска станица Александровац  ДОО Објекат на кп бр 1239/2 и 1243/2 КО Ботурићи
3. 351-150/2017-04 Јовановић Аранђел, Александровац Стамбени објекат број и број 2 на кп бр 1012/2 КО Александровац
4. 351-2585/2018-04 Рилак Радисав, Витково, Александровац Помоћни објекат број 1 на кп бр 486 КО Витково
5. 351-362/2017-04 Јовановић Миодраг, Крушевац Стамбени објекат број 2 и помоћни објекат број 3 на кп бр 3057 КО Александровац
6. 351-2096/2018-04 Прибановић Ратко, Ратаје, Александровац Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп бр 2417 КО Ратаје
7. 351-481/2019-04 Бићанин Богомир, Александровац Стамбени објекат број 1 и број 4 на кп бр 649/2 КО Александровац
8. 351-396/2017-04 Рилак Вучко, Крива река, Брус Стамбени објекат број 1 на кп бр 738/2 КО Александровац
9. 351-771/2017-04 Радовић Александар, Лаћислед, Александровац Економски објекат број 1 на кп бр 534/2 и 534/1 КО Лаћислед
10. 351-1208/2010-04 Филиповић Милан и Јован, Кожетин, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 222/8 КО Кожетин
11. 351-431/2010-04 Петровић Данило, Борча Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп бр 3280/2 и 3281/6 КО Александровац, и помоћни објекат број 1 на кп бр 3281/6 КО Александорвац
12. 351-1621/2018-04 Милетић Мина, Стубал, Александровац Стамбени и помоћни објекат на кп бр 2994 КО Стубал
13. 351-1621-1/2018-04 Милетић Мина, Стубал, Александровац Помоћни објекат на кп бр 2993/3 КО Стубал
14. 351-2993/2018-04 Бонџић Иван, Стањево, Александровац Стамбени објекат број 1 и економски објекат број 4 на кп бр 880 КО Стањево
15. 351-303/2017-04 Милутиновић Митар, Александровац Стамбени објекат број 1, помоћни објекти број 2 и број 3 на кп бр 3143/1 КО Александровац
16. 351-303-1/2017-04 Милутиновић Митар, Александровац Помоћни објект број 3 на кп бр 3466 КО Александровац
17. 351-884/2010-04 Џопалић Миљко, Алексанровац Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп бр 1878/2 КО Александровац
18. 351-3042/2018-04 Милићевић Срећко, Александровац Пословни објекат број 1 и стамбени објекат број 2 на кп бр 3123 КО Александровац
19. 351-444-1/2018-04 Денић Василије, Суботица, Александровац Стамбени објекат број на кп бр 2513/2 и 2513/1 КО Суботица, помоћни објекат број 2 и економски објекат број 3 на кп бр 2513/2 КО Суботица
20. 351-3004/2018-04 Павловић Милутин, Џепница, Блаце Стамбени објекат број 1, помоћни објекти број 2 и број 3 на кп бр 955/3 КО Стањево
21. 351-394/2017-04 Југопревоз АД Крушевац Помоћни објекти број 7 и број 8 на кп бр 2880 КО Александровац
22. 351-487/2019-04 РОСА ДОО Плеш Објекат број 1 на кп бр 1101/3 КО Плеш
23. 351-3035/2018-04 Цветковић Богдан, Плеш Стамбени објекат број 2и помоћни објекат број 3 на кп бр 2373 и 2374 КО Плеш
24. 351-348-1/2017-04 Видојевић Златко, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 3063 КО Александровац
25. 351-2543/2018-04 Спасојевић Драгица, Витково, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 345/2 КО Витково
26. 351-504-1/2019-04 Андрејић Велимир, Александровац Стамбени објекат брон 1 на кп бр 3372 и 2009/2 КО Александровац
27. 351-504-2/2019-04 Андрејић Велимир, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 2007/1, 2009/3, 3371 и 3372 КО Александровац, и помоћни објекат број 2 на кп бр 2007/1, 3371 и 3372 КО Александровац
28. 351-504-3/2019-04 Андрејић Велимир, Александровац Економски објекат број 1 на кп бр 2008 КО Александровац
29. 351-506/2019-04 Ђукић Милунка, Суботица, Александровац Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 3 на кп бр 1998 КО Суботица, и помоћни објекат број 4 на кп бр 1998 и 1999 КО Суботица
30. 351-327/2019-04 Филиповић Драгиша, Александровац Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп бр 2410/3 КО Александровац
31. 351-391-1/2017-04 Вукашиновић Милан, Стањево, Александровац Економски објекат број  1 на кп бр 1657/1 КО Стањево
32. 351-391-2/2017-04 Вукашиновић Милан, Стањево, Александровац Економски објекат број 2 на кп бр 1657/1 КО Стањево
33. 351-391-3/2017-04 Вукашиновић Милан, Стањево, Александровац Помоћни објекат број 2 на кп бр 1647 КО Стањево
34. 351-391-4/2017-04 Вукашиновић Милан, Стањево, Александровац Стамбени објекат на кп бр 1651, 1649, 1654/6 и 1650/2 КО Стањево
35. 351-264/2010-04 Петковић Десимир, Александровац Стамбени објекат број 1, помоћни објекат број 2 и број 3 на кп бр 1866/1 КО Александровац
36. 351-319/2019-04 Ристић Јован, Крушевац Стамбени објекат на кп бр 212/2 КО Кожетин
37. 351-341/2019-04 Угринић Милун, Кожетин, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 170/9 КО Кожетин
38. 351-1374/2018-04 Радојичић Ранко, Доброљупци, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 1163 КО Доброљупци
39. 351-2967/2018-04 Тодоровић Горан, Стањево, Александровац Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп бр 955/1 КО Стањево
40. 351-2994/2018-04 Луковић Радомир, Стањево, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 1010/4 КО Стањево
41. 351-507/2019-04 Милић Милан, Шљивово, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 603/3 КО Шљивово
42. 351-1484/2010-04 Миленковић Љубодраг, Стањево, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 2099 КО Стањево
43. 351-129/2019-04 Вулетић Дејан, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 420 КО Бзенице
44. 351-34/2017-04 Миљковић Милан, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 2077/4 КО Љубинци
45. 351-35/2017-04 Миљковић Славољуб, Александровац Стамбени објеакт број 1 на кп бр 2076/1 КО Љубинци
46. 351-70/2018-04 Карајовић Благоје, Лаћислед, Александровац Стамбени објекат број 1 и број 2 и економски број 3 на кп бр 1391/3 КО Лаћислед
47. 351-524/2019-04 Богдановић Милен и Милосав, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 2680/1 КО Александровац
48. 351-2366/2018-04 Вујић Драган, Ржаница Стамбени објекат број 3 на кп бр 2422 КО Ржаница, помоћни објекат број 4 на кп бр 2422 и 2421 КО Ржаница, и економски објекат број 2 на кп 2421 и 2422 КО Ржаница
49. 351-123/2019-04 Шиндић Десанка, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 920/2 КО Бзенице
50. 351-1134/2010-04 Миљојковић Љиљана, Кожетин, Александровац Стамебни објекат број 1 на кп бр 579 КО Кожетин
51. 351-70/2017-04 Милојевић Јелица, Кожетин, Александровац Стамбени објекат број 2 на кп бр 2984 КО Александровац
52. 351-283/2018-04 Кљајић Драган, Саша и Џенифер Стамбени објекат број 1 на кп бр 1971 КО Вржогрнци
53. 351-2935/2018-04 Ђорђевић Милета, Витково, Александровац Стамбени објекат број 3 на кп бр 440/2 КО Витково
54. 351-410/2018-04 Пејић Горан и Дејан, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 3154/2 КО Александровац, помоћни објекат на кп бр 3154/3 КО Александровац, помоћни објекат на кп бр 3154/4 КО Александровац, и помоћни објекат на кп бр 3153/1 КО Александровац
55. 351-2915/2018-04 Бонџић Станиша, Стањево, Александровац Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 3 на кп бр 1317 КО Стањево
56. 351-541/2019-04 Новчић Радомир, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 1801/16 КО Александровац
57. 351-2913/2018-04 Михајловић Зорица, Стањево, Александровац Стамбени објекат број 1, помоћни објекат број 2 и број 3 на кп бр 326/3 КО Стањево
58. 351-419/2018-04 Цветковић Драган, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 1793 КО Александровац
59. 351-313/2019-04 Гошић Мирољуб, Горњи Вратари, Александровац Стамбени објекат број 3 и помоћни објекат број 4 на кп бр 627/2 КО Горњи Вратари
60. 351-1795/2010-04 Мрић Драгољуб, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 2619/1 КО Александровац
61. 351-499/2017-04 Вулетић Бошко, Александровац Стамбени објекат број 1, помоћни објекат број 2, број 3 и број 4 на кп бр 1806/14 КО Александровац
62. 351-3071/2018-04 Видојевић Миладин, Козница, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 490/7 КО Козница, и економски објекат број 1 на кп бр 487/2 КО Козница
63. 351-550/2019-04 Поповић Драган, Велика Врбница горња, Александровац Стамбени објекат број 3, помоћни објекат број 4 и економски објекат број 5 на кп бр 2142/1 КО Велика Врбница горња
64. 351-46/2017-04 Петковић Милосав, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 3180 КО Александровац
65. 351-2870/2018-04 Бонџић Слободан, Стањево, Александровац Стамбени објекат на кп бр 1316, 1302/1 и 1313/3 КО Стањево
66. 351-2870-1/2018-04 Бонџић Мирославка, Стањево, Александровац Економски објекат на кп бр 1742 и 1741 КО Стањево
67. 351-109-1/2019-04 Луковић Миланка, Београд Помоћни објекат на кп бр 151 КО Бзенице
68. 351-109-2/2019-04 Луковић Миланка, Београд Помоћни објекат на кп бр 138 КО Бзенице
69. 351-109-3/2019-04 Луковић Миланка, Београд Стамбени објекат број 1 на кп бр 137 КО Бзенице
70. 351-109-4/2019-04 Луковић Миланка, Београд Стамбени објекат број 4., број 5 и број 6 на кп бр 141 КО Бзенице
71. 351-1977/2018-04 Вукојевић Вукоица, Ратаје, Александровац Стамбени објекат број 8, помоћни објекат број 9 и број 10 на кп бр 2771 КО Ратаје, и помоћни објекат број 11 на кп бр 2771 и 2772 КО Ратаје
72. 351-2335/2018-04 Вешковац Славица, Стопања, Трстеник Стамбени објекат број 2 на кп бр 679/5, број 679/6 и број 679/7, све три у КО Руденице, стамбени објекат број 3 на кп бр 679/5 и 679/2, обе у КО Руденице, помоћни објекат број 1 на кп бр 679/1 и 679/2, обе у КО Руденице, и помоћни објекат број на кп бр 679/1 и 679/4, обе у КО Руденице
73. 351-562/2019-04 Кнежевић Зоран, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 1054/4 КО Александровац
74. 351-579/2019-04 ППТ Арматуре ДОО Александровац Административни објекат број 1 на кп бр 1060/3 КО Стањево
75. 351-548/2019-04 Лазаревић Драгослав, Александровац Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп бр 1212/8 КО Александровац
76. 351-584/2019-04 Прибановић Ненад и Милен, Александровац Пословни објекат број 3 на кп бр 2977/1 КО Александровац
77. 351-585/2019-04 Прибановић Ненад и Милен, Александровац стамбени објекат број 1 на кп бр 2977/3 КО Александровац
78. 351-1229/2018-04 Мајсторовић Слађан, Крушевац Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп 1690 КО Љубинци, и помоћни објекат број 3 на кп бр 1690 и 1691, обе у КО Љубинци
79. 351-611/2019-04 Милетић Иван, Лаћислед, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 1740/3 КО Лаћислед
80. 351-613/2019-04 Кнежевић Томка, Ненад и Предраг, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 2793/2 КО Александровац
81. 351-616/2019-04 Партоњић Драган, Ратаје, Александровац Стамбени објекат број 1, помоћни објекат број 2 и број 3 на кп бр 2769/1 КО Ратаје
82. 351-375/2017-04 Анђелић Милован, Александровац Стамбени објекат број 1 и број 2, и помоћни објекат број 3 на кп бр 2543/2 КО Александровац
83. 351-279/2019-04 Величковић Миломир, Горњи Вратари, Александровац Помоћни објекат број 2 на кп бр 1180 КО Горњи Вратари
84. 351-629/2019-04 Никитић Миљко, Стањево Објекат бр 1 на кп бр 904 КО Стањево
85. 351-1326/2010-04 Јованчевић Анђелка, Ракља Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп бр 200 КО Ракља
86. 351-639/2019-04 Спасић Милосав, Дашница Стамбени и помоћни објекат на кп бр 1899 и 1898/1 КО Дашница
87. 351-639-1/2019-04 Спасић Милосав, Дашница Помоћни објекат на кп бр 1898/1 КО Дашница
88. 351-597/2019-04 Јовановић Владо, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 2609 КО Александровац
89. 351-135/2019-04 Џопалић Милутин, Плеш Стамбени објекат на кп бр 1013 КО Плеш
90. 351-397/2018-04 Николић Миодраг, Александровац Посебан део број 2 на кп бр 3267 КО Александровац
91. 351-715/2010-04 Николић Љубиша, Александровац Стамбени објекат број 1, помоћни објекат број 2, стамбени објекат број 3 и стамбени објекат број 5 на кп бр 638/2 КО Александровац
92. 351-344/2019-04 Радојичић Радисав, Кожетин Стамбени објекат број 1, помоћни објекат број 2, помоћни објеакт број 3 и економски објекат број 4 на кп бр 234/1 КО Кожетин
93. 351-688/2019-04 Миљаковић Драгољуб, Београд, и Миљаковић Бојана, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 3067/1 КО Александровац
94. 351-1197/2010-04 Ристић Драган, Крушевац Стамбени објекат на кп 361 и 363 КО Кожетин
95. 351-711/2019-04 Спасић Александар, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 3308 КО Александровац
96. 351-732/2019-04 Богдановић Војислав, Александровац Стамбени објекат број 2 на кп бр 2636/2 КО Александровац
97. 351-171/2016-04 Ивљанин Војкан, Александровац Помоћни објекат број 1 на кп бр 2832/4 КО Александровац
98. 351-170/2016-04 Ивљанин Марко, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 2779/5 КО Александровац
99. 351-498/2017-04 Нововић Зорица, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 1806/32 КО Александровац
100. 351-3159/2018-04 Милојичић Драган, Јелакци Стамбени објекат број 1 на кп бр 3271/2 КО Јелакци
101. 351-943/2018-04 Лисинац Саша, Крушевац Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп бр 3721/2 КО Доњи Ступањ
102. 351-414/2018-04 Сламарски Јелена и Сламарски Ненад, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 1803/1 КО Александровац
103. 351-756/2017-04 Црноглавац  Данијела, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 968/3 КО Стањево
104. 351-383/2016-04 Бачевић Владисав, Александровац Стамбени објекат број 1,  помоћни објекти број 2 и 3 на кп бр 2837/2 КО Александровац
105. 351-353/2016-04 Гошић Миленко, Кожетин Стамбени објекат број 2 на кп бр 610/1 КО Кожетин
106. 351-370/2017-04 Милутиновић Љиљана, Александровац Помоћни објекат број 2 на кп бр 473/2 КО Кожетин
107. 351-524/2010-04 Себић Радосав, Александровац, и Себић Радивоје, Велика Врбница Стамбени објекат број 1  на кп бр 542/1 КО Кожетин
108. 351-105/2018-04 Гавриловић Анђелија, Београд Стамбени објекат број 1 на кп бр 964/1 КО Новаци
109. 351-2572/2018-04 Николић Ненад, Витково Стамбени објекат број 1, помоћни објекат број 2 и економски објекат број 3 на кп бр 849/2 КО Витково
110. 351-2510/2018-04 Чеврљаковић Борисав, Витково Стамбени објекат број 1 на кп бр 328/2 КО Витково
       
111. 351-788/2019-04 Милованчевић Милош и Мирјана, Брус Помоћни објекат број 2 на кп бр 3023/1 КО Александровац
112. 351-130/2010-04 Вујић Саша, Александровац Стамбени објекат број 4 на кп бр 616/1 КО Кожетин
113. 351-764/2019-04 Луковић Срећко, Београд Стамбени објекат број 1 на кп бр 1914/2 КО Плеш
114. 351-761/2019-04 Ђуричић Мирко, Суботица Економски објекат број 1 на кп бр 1470 КО Суботица
115. 351-468/2019-04 Дреновац Анка, Суботица Стамбени објекат број 3 и економски објекат број 4 на кп бр 1427 КО Суботица
116. 351-2469/2018-04 Бонџић Југослав, Витково Стамбени објекат број 1 на кп бр 696 КО Витково
117. 351-1722/2010-04 Ботуњац Коста, Доње Злегиње Вински подрум број 2 на кп бр 758/1 КО Доње Злегиње
118. 351-815/2019-04 Сауловић Бранислава, Александровац Стамбено пословни објекат број 1 на кп бр 3056 КО Александровац
119. 351-3248/2018-04 Ракић Радован, Александровац Стамбени објекат број 1 на кп бр 1832/2 КО Плоча
120. 351-817/2019-04 Бабић Дејан, Плоча Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 2 на кп бр 1679/2 КО Плоча
121. 351-780/2019-04 Вомих теам ДОО Београд Помоћни објекти број 20 и број 21 на кп бр 49 КО Горњи Ступањ
122. 351-1983/2018-04 Николић Никола, Ратаје Стамбени објекат број 1 и помоћни објекат број 3 на кп бр 2789 КО Ратаје
123. 351-826/2019-04 Максић Перуника, Кожетин Стамбени објекат број 1 на кп бр 568/2 КО Кожетин

 

Print Friendly, PDF & Email