«

»

дец 30

Eвиденција издатих решења о озакоњењу објеката у 2018. год

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА У 2018.години У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ред. Бр. Број предмета Име и презиме Врста радова на издатим

дозволама

 
1. 351-1519/2017-04 Спасић Никола, Александровац Објекат број .1  , кп бр 2817/1 КО Александровац
2. 351-1519-1/2017-04 Спасић Никола, Александровац Објекат број 1., на кп бр 2817/2 КО Александровац
3. 351-398/2017-04 Прибановић Радован, Александровац Објекат број 2., на кп бр 1798 КО Александровац
4. 351-1521/2017-04 Самарџић Милета, Стубал Објекат број 1., на кп бр 3245 КО Стубал
5. 351-1509/2017-04 Поповић Драган, Трнавци Објекат број 4., на кп бр 3493 КО Трнавци
6. 351-1512/2017-04 Прибановић Петар, Јелакци Објекат број 2., на кп бр 3491 КО Јелакци
7. 351-1288/2017-04 Маринкови Милутин, Александровац Објекти број 2., број 3. и број 4., н акп бр 3294 КО Александровац
8. 351-1499/2017-04 Андрејић Зоран, Александровац Објекат број 1., на кп бр 2275/1 КО Александровац
9. 351-1499-1/2017-04 Андрејић Зоран, Александровац Објекат број 1.,на кп бр 2275/3 КО Александровац
10. 351-1477/2017-04 Николић Мирко, Александровац Објекат број 1. и број 3. на кп бр 2267/3 КО Александровац, и објекат број 1., на кп бр 2268/4 КО Александровац
11. 351-1513/2017-04 Милинчић Раде, Ракља Објекат број 1., на кп бр 822/2 КО Ракља
12. 351-1502/2017-04 Ђорђевић Сава, Кожетин Објекат број 1. и број 2., на кп бр 598/2 КО Кожетин
13. 351-6/2018-04 Југотекс ДОО Александровац Објекат број 1. и број 3. на кп бр 2721/4 КО Александровац
14. 351-3/2018-04 Угринић Драган, Александровац Објекат број 1. на кп бр 3489 КО Јелакци
15. 351-1385/2017-04 Милованчевић Милан, Крушевица Објекат број 2. на кп бр 361 КО Стубал
16. 351-526/2017-04 Дуњић Славко, Новаци Објекат број 1. на кп бр 891 КО Новаци, и објекат број 1. на кп бр 892 КО Новаци
17. 351-8/2018-04 Ћурчић Љиљана, Плеш Објекат број 1. на кп бр 403 КО Кожетин
18. 351-358/2017-04 Милићевић Срећко, Александровац Објекат број 1. на кп бр 2508/1 КО Александровац
19. 351-1413/2017-04 Прибановић Драган, Стањево Објекат број 1. на кп бр 1018/2 КО Стањево
20. 351-5/2018-04 Рачић Дејан, Александровац Објекат број 1., број 2. и број 3. на кп бр 1749/7 КО Александровац
21. 351-18/2018-04 Николић Никола, Ржаница Објекат број 1., број 2., број 3. и број 4. на кп бр 2466 КО Ржаница
22. 351-125/2017-04 Ћировић Михајло, Александровац Објекат број 1. и број 4. на кп бр 3001 КО Александровац
23. 351-112/2010-04 Бозољац Драган, Кожетин Објекат број 1. и број 2. на кп бр 544/2 КО Кожетин
24. 351-20/2018-04 Угринић Славко, Александровац Објекат број 1. на кп бр 1504/1 КО Александровац
25. 351-20-1/2018-04 Угринић Славко, Александровац Објекат број 1. на кп бр 1504/6 КО Александровац
26. 351-23/2018-04 Шелмић Недељко, Крушевица Објекат број 1. на кп бр 3284 КО Александровац
27. 351-421/2017-04 Шиндић Драгиша, Александровац Објекат број 2. на кп бр 3374 КО Александровац
28. 351-502/2017-04 Трифуновић Вукомир, Александровац Објекат број 4. на кп бр 3241 и 3242 КО Александровац
29. 351-9/2018-04 Николић Јован, Александровац Објекат број 1. и број 2. на кп бр 889/6 КО Стањево
30. 351-195/2016-04 Јеринић Милица, Београд Објекат број 1. на кп бр 1696/2 КО Бзенице
31. 351-870/2017-04 Гошић Драган, Горњи Вратари Објекат број 1. на кп бр 702 КО Горњи Вратари
32. 351-870-1/2017-04 Гошић Драган, Горњи Вратари Објекат број 2. на кп бр 702 КО Горњи Вратари
33. 351-26/2018-04 Милошевић Радован, Ратаје Објекат број 1., број 2., број 3. и број 4. на кп бр 2106/2 КО Ратаје
34. 351-1713/2010-04 Ивљанин Миле, Александровац Објекат број 1. и број 3. на кп бр 2830/2 КО Александровац
35. 351-1259/2017-04 Мијајловић Снежана, Суботица Посебан део 4/2 на кп бр 3121/2 КО Александровац
36. 351-1263-1/2017-04 Јеленковић Ивана, Александровац Посебан део 3/4 на кп бр 3121/2 КО Александровац
37. 351-1263-2/2017-04 Јеленковић Ивана, Александровац Посебан део 4/5 на кп бр 3121/2 КО Александровац
38. 351-1264/2017-04 Милићевић Марија, Александровац Посебан део 4/7 на кп бр 3121/2 КО Александровац
39. 351-1268/2017-04 Горица Гајић, Александровац Посебан део 4/4 на кп бр 3121/2 КО Александровац
40. 351-1266/2017-04 Марић Дејан, Беоргад Посебан део 3/3 на кп бр 3121/2 КО Александровац
41. 351-1271/2017-04 Мијајловић Горан и Љиљана, Суботица Посебан део 5/4 на кп бр 3121/2 КО Александровац
42. 351-1267/2017-04 Савковић Слађана, Рокци Посебан део 5/7 на кп бр 3121/2 КО Александровац
 

43.

 

351-1269/2017-04

 

Дуњић Радисав, Александровац

 

Посебан део 5/3 на кп бр 3121/2 КО Александровац

44. 351-1258-1/2017-04 Гајић Славица, Александровац Посебан део 3/6 на кп бр 3121/2 КО Александровац
45. 351-1258-2/2017-04 Гајић Славица, Александровац Посебан део 3/2 на кп бр 3121/2 КО Александровац
46. 351-22/2018-04 Милосављевић Драгоје, Пуховац Објекат број 1., број 2. и број 3. на кп бр 2560/1 КО Пуховац, објекат број 4. на кп бр 2560/1 и 2560/2 КО Пуховац
47. 351-30/2018-04 Кнежевић Милосава и Зоран, Латковац Објекат број 1. и број 2. на кп бр 2188 КО Латковац
48. 351-474/2017-04 Благојевић Сибин, Александровац Објекат број 1. на кп бр 614/1 КО Кожетин
49. 351-13/2018-04 Виријевић Снежана, Житковац, Звечан Објекат број 1. на кп бр 1128 КО Ботурићи
50. 351-35/2018-04 Медаровић Бранимир, Стањево Објекат број 1. на кп бр 326/1 КО Стањево
51. 351-17/2018-04 Жарковић Хранислав, Лесеновци Објекат број 1. на кп бр 471/2 и 472/2 КО Лесеновци
52. 351-1169/2010-04 Савковић Јевђеније и Иван, Кожетин Објекат број 1. и број 2. на кп бр 252/4 КО Кожетин
53. 351-1503/2017-04 Дубовац Дејан, Ново села, Врњачка бања Објекат број 1. на кп бр 1755/9, 1755/5 и 1755/6 КО Александровац
54. 351-748-1/2010-04 Ђаковић Александар, Александровац Објекат број 1. на кп бр 679/2 КО Александровац
55. 351-748-2/2010-04 Ђаковић Александар, Александровац Објекат број 1. на кп бр 679/3 КО Александровац
56. 351-34/2018-04 Вукојевић Весна и Гајић Славица, Ратаје Објекат број 1. на кп бр 2627/1 КО Ратаје
57. 351-42-1/2018-04 Лазовић Богољуб, Дашница Објекат број 1., број 2. и број 3. на кп бр 1902 КО Дашница
58. 351-42-2/2018-04 Лазовић Богољуб, Дашница Објекат број 2. на кп бр 1900 Ко дашница
59. 351-649/2010-04 Ћирковић Радмила, Пуховац Објекат број 1. на кп бр 3419 КО Александровац
60. 351-43/2018-04 Смиљковић Радула, Кожетин Објекат број 2. на кп бр 446/1 КО Кожетин
61. 351-44/2018-04 Обрадовић Војислав, Дашница Објекат број 1. и број 2. на кп бр 1598/3 КО Дашница
62. 351-46/2018-04 Терзић Владимир, Руденице Објекат број 3. на кп бр 412/2 КО Руденице
63. 351-41/2018-04 Кнежевић Радомир, Александровац Објекат број 1. на кп бр 1060/6 КО Александровац
64. 351-50/2018-04 Ђаковић Никола, Ново село, Врњачка бања Објекат број 1. на кп бр 581/2 КО Бзенице
65. 351-115/2017-04 Марковић Владимир, Александровац Објакат број 2., број 4. и број 7. на кп бр 3502 КО Александровац
66. 351-651/2010-04 Јовановић Радоје и Милен, Александровац Објекат број 1., број 2. и број 4. на кп бр 2593 КО Александровац
67. 351-651-1/2010-04 Јовановић Радоје и Милен, Александровац Објекат број 3. и број 5. на кп бр 2593 КО Александровац
68. 351-220/2018-04 Ивљанин Момчило, Александровац Објекат број 1., на кп бр 950/1 КО Стањево
69. 351-221/2018-04 Ивљанин Момчило, Александровац Објекат број 1., на кп бр 3025/2 КО Ржаница
70. 351-222/2018-04 Ивљанин Станко, Марковина Објекат број 1., на кп бр 3025/1 КО Ржаница
71. 351-368/2017-04 Перић Славица, Александровац Објекат број 2., на кп бр 3074 КО Александровац
72. 351-537/2017-04 Јовић Вучко, Новаци Објекат број 1., на кп бр 996 КО Новаци
73. 351-1464-1/2017-04 Гошић Драгослав, Александровац Објекат број 1., на кп бр 2849 КО Александровац
74. 351-295/2018-04 Ивљанин Богиша, Александровац Објекат број 2., на кп бр 478/5 КО Кожетин
75. 351-1122/2017-04 Вучковић Зоран, Крушевац Објекат број 3., број 4. и број 5., на кп бр 1424, 1425 и 1426 КО Суботица
76. 351-218/2017-04 Тодоровић Слободан и Владица, Александровац Објекат број 1., на кп бр 3042 КО Александровац
77. 351-218-1/2017-04 Тодоровић Слободан, Александровац Објекат број 2., на кп бр 3042 КО Александровац
78. 351-296/2018-04 Богићевић Аранђел и Божин, Грчак Објекат број 1. и објекат број 2, на кп бр 876/2 КО Грчак
79. 351-420/2017-04 Ђукић Ратко, Александровац Објекат број 1. и број 2., на кп бр 2402/1 КО Александровац
80. 351-49/2018-04 Стефановић Раде, Ракља Објекат број 1., на кп бр 412 КО Јелакци
81. 351-33/2018-04 Бонџић Будимир, Стањево Објекат број 1. и број 3. на кп бр 344/2 КО Стањево
82. 351-304/2010-04 Живановић Сава, Ракља Објекат број 1. и број 2. на кп бр 1133 КО Ракља
83. 351-299/2018-04 Пршић Јаћим, Крушевица Објекат број 1. и број 2. на кп бр 2969 КО Александровац
84. 351-408/2016-04 Исаиловић Милан, Александровац Објекат број 3.,  број 4. и број 5. на кп бр 3352/1 КО Александровац
85. 351-39/2018-04 Обрадовић Небојша, Александровац Објекат број 1. на кп бр 1227/1 КО Бзенице
86. 351-1337/2017-04 Луковић Радослав, Александровац Објекат број 1., на кп бр 1686 КО Стањево
87. 351-197/2010-04 Бекчић Петроније, Александровац Објекат број 1., број 2. и број 3. на кп бр 1015 КО Александровац
88. 351-716/2017-04 Симић Вукена и Зоран, Дренча Објекат број 1., на кп бр 1028/2 КО Дренча
       
89. 351-890/2018-04 Ивановић Љубисав, Александровац Објекат број 2., на кп бр 972/2 КО Александровац
90. 351-685/2017-04 Пљакић Зоран, Боботе Објекат број 1., број 2. и број 3., на кп бр 267 КО Боботе
91. 351-1375-1/2017-04 Лапчевић Милан, Александровац Објекат број 2., на кп бр 1120 КО Александровац
92. 351-1375-2/2017-04 Лапчевић Милан, Александровац Објекат број 1., на кп бр 1120 КО Александровац
93. 351-1260/2018-04 Пантић Ранђео, Ратаје Објекат број 1., број 2. и број 3., на кп бр 2514 КО Ратаје
94. 351-1520/2017-04 Милосављевић Андреја, Александровац Објекат број 1., на кп бр 2810/2 КО Александровац
95. 351-307/2016-04 Ђурић Мирослав, Александровац Објекат број 3., на кп бр 2744 КО Александровац
96. 351-705/2018-04 Рајковић Славољуб, Горње Злегиње Објекат број 4., на кп бр 949 КО Горње Злегиње
97. 351-1575/2018-04 Милетић Дејан, Ржаница Објекат број 1., број 2. и број 3., на кп бр 2467 КО Ржаница
98. 351-1573/2018-04 Кнежевић Милош, Витково Објекат број .1, на кп бр 2535 и 2536 КО Ржаница
99. 351-1579/2018-04 Ћурчић Владица, Осредци, Брус Објекат број 1., на кп бр 1387/7 и 1387/11 КО Витково
100. 351-1327/2018-04 МУП Републике Србије Објекат број 1., на кп бр 173 КО Бзенице
101. 351-1580/2018-04 Димитријевић Радослав, Александровац Објекат број 1., на кп бр 1052/1 КО Алексанровац
102. 351-99/2018-04 Бекрић Драгоје, Новаци Објекат број 1., број 3. и број 5., на кп бр 816 КО Новаци
103. 351-383/2017-04 Дубовац Светислав, Александровац Објекат број 1., број 2., број 3., број 4. и број 5.,на кп бр 1806/11 КО Александровац
104. 351-19/2018-04 Дубовац Светислав, Александровац Објекат број 1., на кп бр 2303 КО Дренча
105. 351-284/2010-04 Богићевић Аранђел, Грчак Објекат број 1., на кп бр 904/6 КО Грчак
106. 351-671/20107-04 Арсић Миломир, Боботе Објекат број 1. и број 2., на кп бр 731 КО Боботе
107. 351-989/2018-04 Божиновски Златко, Александровац Објекат број 1., на кп бр 3069 КО Александровац
108. 351-1397/2017-04 Лапчевић Горан, Александровац Објекат број 1. на 1806/27 КО Александровац
109. 351-599/2017-04 Лукач Верица, Александровац Објекат број 1. ,број 2. и број 3., на кп бр 1801/25 КО Александровац
110. 351-1812/2018-04 Бабић Раде, Александровац Објекат број 1., на кп бр 2312/2 КО Александровац
111. 351-1805/2018-04 Јовановић Братислав, Земун Објекат број 1. на кп бр 1289/1 КО Ратаје
112. 351-187/2010-04 Пајић Борјанка, Пуховац Објекат број 2. и број 3. на кп бр 2515 КО Пуховац
113. 351-659/2018-04 Рајковић Бранислав, Александровац Објекат број 1., на кп бр 669/2 КО Горње Злегиње
114. 351-1799/2010-04 Брандић – Вујић Милица, Ратаје Објекат број 6. и број 7. на кп бр 4580 КО Ратаје
115. 351-1828/2018-04 Ђаковић Слађан, Београд Објекат број 1. и број 2., на кп бр 679/1 КО Александровац
116. 351-1039/2018-04 Шошић Мирко, Александровац Објекат број 1. на кп бр 2564/1 КО Доњи Ступањ
117. 351-1848/2018-04 Луковић Милош, Стањево Објекат број 1., на кп бр 1433 КО Стањево
118. 351-1851/2018-04 Блажић Владица, Ратаје Објекат број 1. и број 2., на кп бр 2904 КО Ратаје
119. 351-986/2017-04 Миловановић Слободан, Лаћислед Објекат број 3., број 4. и број 5., на кп бр 1701/1 КО Лаћислед
120. 351-1574/2018-04 Терзић Мирољуб, Руденице Објекат број 5. и број 7., на кп бр 1149 и 1150 КО Руденице
121. 351-1992/2018-04 Миљковић Матеја, Ратаје Објекат број 1. и број 2., на кп бр 7827 КО Ратаје
122. 351-264/2017-04 Павловић Васица, Тржац Објекат број 1., на кп бр 6700/3 КО Ратаје
123. 351-1854/2018-04 Весић Милован, Старци – Поповци  Објекат број 1., на кп бр 110/2 КО Старци – Поповци
124. 351-2027/2018-04 Лазаревић Милан, Витково Објекат број 1. и број 3., на кп бр 782/8 КО Витково
125. 351-2029/2018-04 Ђукић Карл, Боботе Објекат број 1., на кп бр 1387/11 КО Витково
126. 351-2031/2018-04 Гашић Бојан, Горњи Вратари Објекат број 2., на кп бр 1287/2 КО Горњи Вратари
127. 351-2023/2018-04 Гашић Миломир, Ратаје Објекат број 1., број 2. и број 3., на кп бр 2985 и 2988/1 КО Ратаје
128. 351-1263-1/2017-04 Јеленковић Ивана, Александровац Посебни део 4/8 на кп бр 3121/2 КО Александровац
129. 351-2033/2018-04 Милић Драгиша, Шљивово Објекат број 4. на кп бр 712/1 КО Шљивово
130. 351-1264/2017-04 Јевтовић Ђорђе, Александровац Посебан део 4/7 на кп бр 3121/2 КО Александровац
131. 351-1257-1/2017-04 Милићевић Срећко, Александровац Посебан део 1/5 на кп бр 3121/2 КО Александровац
132. 351-1257-2/2017-04 Милићевић Срећко, Александровац Посебан део 1/4 на кп бр 3121/2 КО Александровац
133. 351-1257-3/2017-04 Милићевић Срећко, Александровац Посебан део 1/2 на кп бр 3121/2 КО Александровац
134. 351-1257-4/2017-04 Милићевић Срећко, Александровац Посебан део 2/1 на кп бр 3121/2 КО Александровац
       
135. 351-1257-5/2017-04 Милићевић Срећко, Александровац Посебан део 2/2 на кп бр 3121/2 КО Александровац
136. 351-1260/2017-04 Мијајловић Марија, Суботица Посебан део 1/1 на кп бр 3121/2 КО Александровац
137. 351-1260-1/2017-04 Мијајловић Марија, Суботица Посебан део 1/7 на кп бр 3121/2 КО Александровац
138. 351-1260-2/2017-04 Мијајловић Марија, Суботица Посебан део 1/8 на кп бр 3121/1 КО Александровац
139. 351-1260-3/2017-04 Мијајловић Марија, Суботица Посебан део 1/6 на кп бр 3121/2 КО Александровац
140. 351-1260-4/2017-04 Мијајловић Марија, Суботица,  и Милићевић Срећко, Александровац Посебан део 1/3 на кп бр 3121/2 КО Александровац
141. 351-1260-5/2017-04 Мијајловић Марија и Снежана, Суботица Посебан део 2/5 на кп бр 3121/2 КО Александровац
142. 351-1260-6/2017-04 Мијајловић Марија и Снежана, Суботица Посебан део 2/7 на кп бр 3121/2 КО Александровац
143. 351-1260-7/2017-04 Мијајловић Марија и Снежана, Суботица Посебан део 2/8 на кп бр 3121/2 КО Александровац
144. 351-1260-8/2017-04 Мијајловић Марија и Снежана, Суботица, и Пантић Радивоје, СтариТрстеник Посебан део 2/3 на кп бр 3121/2 КО Александровац
145. 351-1144/2017-04 Матић Светислав, Црна Глава, Рашка Објекат број 1., на кп бр 1135/6 КО Витково
146. 351-1260-9/2017-04 Мијајловић Марија и Снежана, Суботица Посебан део 2/4 на кп бр 3121/2 КО Александровац
147. 351-1257-6/2017-04 Милићевић Срећко, Александровац Посебан део 3/1 на кп бр 3121/2 КО Александровац
148. 351-1257-7/2017-04 Милићевић Срећко, Александровац Посебан део 4/1 на кп бр 3121/2 КО Александровац
149. 351-1257-8/2017-04 Милићевић Срећко, Александровац Посебан део 5/1 на кп бр 3121/2 КО Александровац
150. 351-1272/2017-04 Миленковић Вукоман, Латковац Посебан део 2/9 на кп бр 3121/2 КО Александровац
151. 351-718/2010-04 Обрадовић Миладија, Витково Објекат број 1. и број 2., на кп бр 313 КО Витково
152. 351-339/2018-04 Чкаутовић Михајло, Александровац Објекат број 1. и број 2., на кп бр 790 КО Трнавци
153. 351-503/2017-04 Кнежевић Сава и Радојко, Александровац Објекат број 1 на кп бр 3194 КО Александровац
154. 351-1674/2018-04 Милинчић Саша, Крушевица Објекат број 1., број 2 и број 3 на кп бр 3132/1 КО Стубал
155. 351-572/2018-04 Вулетић Снежана и Живковић Љиљана, Александровац Објекат број 1 на кп бр 586/1 КО Кожетин
156. 351-572-1/2018-04 Живковић Љиљана, Александровац Објекат број 3 на кп бр 586/1 КО Кожетин
157. 351-608/2017-04 Ђаковић Милош, Александровац Објекат број 1 и број 2 на кп бр 2464 КО Александровац
158. 351-1315/2017-04 Мијатовић Светлана, Београд Објекат број 1 на кп бр 2528/1 КО Александровац
159. 351-2036/2018-04 Бежановић Миодраг, Александровац Објекат број 1 на кп бр 719/1 КО Доњи Вратари
160. 351-1260-10/2017-04 Мијајловић Марија, Александровац Посебан део објекта 2/11 на кп бр 3121/2 КО Александровац
161. 351-1262/2017-04 Петровић Бранислав, Александровац Посебан део објекта 4/3 на кп бр 3121/2 КО Александровац
162. 351-1263-3/2017-04 Стојановић Новица, Крушевац Посебан део објекта 3/4 на кп бр 3121/2 КО Александровац
163. 351-1357/2017-04 Филиповић Дејан, Ракља Објекат број 1 на кп бр 210/5 КО Ракља
164. 351-1261/2017-04 Пантић Радивоје, Трстеник Посебан део објекта 3/5 на кп бр 3121/2 КО Александровац
165. 351-1261-1/2017-04 Пантић Радивоје, Трстеник Посебан део објекта 6/1 на кп бр 3121/2 КО Александровац
166. 351-1261-2/2017-04 Пантић Радивоје, Трстеник Посебан део објекта 6/2 на кп бр 3121/2 КО Александровац
167. 351-1261-3/2017-04 Пантић Радивоје, Трстеник Посебан део објекта 6/3 на кп бр 3121/2 КО Александровац
168. 351-2063/2018-04 Дом здравља „Др Добривоје Гер Поповић“ Александровац Објекат број 8 на кп бр 3536 КО Александровац
169. 351-2064/2018-04 Величковић Драган, Александровац Објекат број 1 на кп бр 2845 КО Александровац
170. 351-2069/2018-04 „Ла Фантана“ Београд Објекат број 9 на кп бр 784/2 КО Бзенице
171. 351-1234/2018-04 Илић Славољуб, Љубинци Објекат број 1 на кп бр 1517/1 КО Љубинци
172. 351-1432/2018-04 Јовковић  Светлана, Земун Објекат број 1 на кп бр 573 и 576/3 КО Шљивово
173. 351-472/2018-04 Сијић Драган, Суботица Објекат број 1 и број 2 на кп бр 1417 КО Суботица
174. 351-1666/2010-04 Дуњић Бранислав, Александровац Објекат број 1 на кп бр 1212/4 КО Александровац
175. 351-2129/2018-04 Бекчић Срећко, Александровац Објекат број 1 на кп бр 421 КО Александровац
176. 351-2367/2018-04 Јовановић Драги, Александровац Објекат број 1 и број 2 на кп бр 2598 КО Александровац
177. 351-2377/2018-04 Спасић-Ћировић Снежана, Александровац Објекат број 3, број 4 и број 5 на кп бр 1897 КО Дашница
178. 351-873/2017-04 Цветковић Момчило, Дашница Објекат број 1 на кп бр 1006 КО Дашница
179. 351-1576/2018-04 Андрејић Милош, Пуховац Објекат број 2 на кп бр 3356 КО Александровац
180. 351-2390/2018-04 Лазаревић Виолета, Александровац Објекат број 1 на кп бр 803 КО Бзенице
 

181.

 

351-1829/2018-04

 

Видојевић Слободан, Брус

 

Објекат број 4, број 5 и број 6 на кп бр 664/2 КО Шљивово

182. 351-2396/2018-04 Ковачевић Душан, Александровац Објекат број 1 на кп бр 3588 КО Александровац
183. 351-2398/2018-04 Пршић Дарко, Александровац Објекат број 1 и број 2 на кп бр 3454 КО Ракља
184. 351-1369/2018-04 Ђорђевић Драгомир, Витково Објекат број 1 на кп бр 1369/2 КО Витково
185. 351-2367-1/2018-04 Јовановић Ранђел, Александровац Објекат број 1, број 2 и број 3 на кп бр 2594 КО Александровац
186. 351-1014/2010-04 Угринић Милета, Александровац Објекат број 1 и број 2 на кп бр 994/1 КО Стањево
187. 351-517/2010-04 Ветеринарска станица Александровац Објекат број 2 на кп бр 569 КО Кожетин
188. 351-1479/2017-04 Марковић Љиљана, Александровац Објекат број 1 на кп бр 323 КО Витково
189. 351-2413/2018-04 Гајић Милан, Крушевица Објекат број 1, број 2 и број 3 на кп бр 3880 КО Стубал
190. 351-2620/2018-04 Ивљанин Мина, Лесковица Објекат број 1, број 2, број 3 и број 4 на кп бр 1593 КО Лесковица
191. 351-736/2018-04 Шибак Милица, Ново село, и Пејчић Миланка, Ниш Објекат број 1 на кп бр 1100/3 КО Гаревина
192. 351-1260-11/2017-04 Мијајловић Каровић Марија, Александровац Посебан део објекта број 3/11 на кп бр 3121/1 КО Александровац
193. 351-492/2010-04 Стефановић Миодраг, Александровац Објекат број 1 и број 2 на кп бр 315/2 КО Кожетин
194. 351-471/2017-04 Џамић Србијанка и Новица, Александровац Објекат број 1 на кп бр 3032/10 КО Александровац
195. 351-831/2010-04 Ђолић Гвозден, Александровац Објекат број 1, број 3 и број 5 на кп бр 2813 КО Александровац
196. 351-2629/2018-04 Бојић Милунка и Славковић Рада, Александровац Објекат број 2 и број 4 на кп бр 3019 КО Александровац
197. 351-2406/2018-04 Бабић Раденко, Плоча Објекат број 3 на кп бр 3318 КО Александровац
198. 351-2621/2018-04 Миодраговић Радиша, Лесковица Објекат број 1, број 2 и број 3 на кп бр 1290 КО Лесковица
199. 351-1294/2017-04 Бежановић Боговид, Велика Врбница горња Објекти на кп бр 2182/1 и 2182/2 КО Велика Врбница горња
200. 351-472/2017-04 Лапчевић Сава, Александровац Објекат број 1, број 2, број 3, број 4 и број 5 на кп бр 3035 КО Александровац
201. 351-181/2018-04 Матић Бошко, Крушевац Објекат број 1 на кп бр 1111/1 КО Велика Врбница доња
202. 351-3001/2018-04 Милосављевић Томислав, Стањево Објекат број 1 и број 2 на кп бр 1019/2 КО Стањево
203. 351-2037/2018-04 Гочманац Ана, Брус, и Максић Иван, Београд Објекат број 1 на кп брб 3201/1 КО Александровац
204. 351-3027/2018-04 Глишовић Зоран, Александровац Објекар број 3 и број 4 на кп бр 2073/1 КО Александровац
205. 351-2942/2018-04 Џопалић Ђорђе, Александровац Објекат број 1 и број 2 на кп бр 2518/1 КО Александровац
206. 351-482/2010-04 Богдановић Југослав, Александровац Објекат број 1 на кп бр 2842/16 КО Александровац
207. 351-117/2018-04 Џамић Анта, Александровац Објекат број 3 и број 4 на кп бр 870/2 КО Новаци
208. 351-1844/2018-04 Милановић Станија, Глобаре Објекар број 1 и број 2 на кп бр 1421/9 и 1421/4 КО Мрмош
209. 351-503/1/2017-04 Кнежевић Сава, Александровац Објекат број 2 на кп бр 3194 КО Александровац
210. 351-493/2017-04 Савковић Томислав, Кожетин Објекат број 1 и број 2 на кп бр 314 КО Кожетин
211. 351-444/2018-04 Денић Василије, Суботица Објекат број 3 и број 5 на кп бр 2519/2 КО Суботица
212. 351-3043/2018-04 Мијајловић Каровић Марија, Александровац Објеакт број 1 на кп бр 3121/1 КО Александровац
213. 351-832/2018-04 Миљковић Драган, Горњи Ступањ Објекат број 3 и  број 4 на кп бр 3375 КО Горњи Ступањ
214. 351-832-1/2018-04 Миљковић Драган, Горњи Ступањ Објекат број 1 на кп бр 3378 КО Горњи Ступањ
215. 351-1312/2017-04 Пајић Александар, Латковац Објекат број 2 на кп бр 2537 КО Латковац
216. 351-381/2017-04 Дубовац Вера, Александровац Објекат број 1 на кп бр 1801/42 КО Александровац
217. 351-3203/2018-04 Шароњић Небојша, Александровац Објекат број 1 и број 2 на кп бр 3203 КО Александровац
218. 351-3287/2018-04 Ђаковић Милош, Александровац Објекат број 1 на кп бр 805/1 КО Бзенице
219. 351-3034/2018-04 Никитић Миљко, Александровац Објекат број 1 на кп бр 2978/1 КО Александровац
220. 351-3034-1/2018-04 Никитић Миљко, Александровац Објекат број 1, број 2 и број 3 на кп бр 968/2 КО Стањево
221. 351-3295/2018-04 Милосављевић Дамњан, Мрмош Објекат  на кп бр 1577 и 1579 КО Мрмош, и објекат број 1 на кп бр 1579 КО Мрмош
222. 351-2577/2018-04 Чеврљаковић Славољуб, Витково Објекат број 1 на кп бр 337 КО Витково
223. 351-3303/2018-04 Милојевић Стојанка, Стубал Објекат број 1 на кп бр 2901 КО Стубал
224. 351-2136/2018-04 Мијољић Милован, Ратаје Објекат број 1 на кп бр 3688/1 КО Ратаје
225. 351-2136-1/2018-04 Мијољић Милован, Ратаје Објекат број 2 на кп бр 3688/1 КО Ратаје
226. 351-2136-2/2018-04 Мијољић Милован, Ратаје Објекат број 3 на кп бр 3688/1 КО Ратаје

 

227. 351-412/2018-04 Новчић Миломир, Александровац Објекат број 1 и број 2 на кп бр 1807/5 КО Александровац
228. 351-3307/2018-04 Весић Будимир, Београд Објекат број 1 на кп бр 2083/4 КО Вражогрнци и кп бр 2083/4 КО Вражогрнци
229. 351-1121/2017-04 Гочманац Милован, Крушевац Објекат број 1 на кп бр 1472/3 КО Велика Врбница доња
230. 351-1875/2018-04 Милутиновић Павле, Тулеш Објекат број 3 и број 4 на кп бр 1689/1 КО Тулеш, објекат број 5, број 6 и број 7 на кп бр 1689/1 КО Тулеш и кп бр 1690/1 КО Тулеш
231. 351-1876/2018-04 Милутиновић Витомир, Тулеш Објекат број 3 на кп бр 1692 КО Тулеш, и објекат број 6 на кп бр 1689/2 КО Тулеш
232. 351-900/2018-04 Милутиновић Велисав, Горњи Ступањ Објекат број 1 на кп бр 228 КО Горњи Ступањ и кп бр 227 КО Горњи Ступањ, и објекат број 2 на кп бр 228 КО Горњи Ступањ
233. 351-1850/2018-04 Бакић Драгослав, Стањево Објекат број 1 на кп бр 330/3 КО Стањево
234. 351-2780/2018-04 Стојаковић Живорад, Пуховац Објекат број 1, број 2 и број 3 на кп бр 2510 КО Пуховац
       
           

 

Print Friendly, PDF & Email