«

»

апр 12

Eвиденција издатих решења о озакоњењу објеката у 2017. год

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА У 2017.години У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Ред. Бр. Број предмета Име и презиме Врста радова на издатим

дозволама

 
1. 351-450/2016-04 Лапчевић Зоран, Александровац Објекат број .1  , кп бр 2863/2 и 2842/4 КО Александровац
2. 351-15-1/2016-04 Блажић Милен, Александровац Објекат број 1.  кп бр 1636/1 КО Александровац
3. 351-28/2014-04 Мијајловић Марија,Суботица,  Александровац Објекат бр.  кп бр 2786/2 КО Александровац
4. 351-96/2014-04 Горан Џамић, Велика Врбница, Александровац Објекат бр.5. и обј.бр.6. ,кп бр 947 КО Велика Врбница
5. 351-14-1/2016-04 Блажић Милен, Александровац Објекат бр. 1. 1636/2 КО Александровац
6. 351-123/2010-04 Пешић Милица, Кожетин, Александровац Објекат бр. 4. кп бр 225/1 КО Кожетин
7. 351-195/2013-04 Беочанин Мирјана, Стањево, Александровац Објекти бр. 1. и 2. на кп бр 327/3 КО Стањево
8. 351-808/2010-04 Гајић Милован,

Александровац

Објекат бр.1.  на кп бр 2548 КО Александровац
9. 351-311/2016-04 Михајловић Љубинко, Пуховац, Александровац Објекат  бр. 1. на кп бр 2546/4 КО Пуховац
10. 351-15-2/2016-04 Блажић Милен, Александровац Објекат број 2. и обј. бр.3. на кп бр 1636/1 КО Александровац
11. 351-84/2014-04 НИС АД Нови Сад Објекат бр.2 на кп бр 563/2 КО Горњи Ступањ
12. 351-13/2016-04 Блажић Милен, Александровац Објекат бр. 1., бр.2. и  бр.3. на кп бр 1636/3 КО Александровац
13. 351-155/2013-04 Гошић Срећко и Горан, Александровац Стамбени објекат бр.1. на кп бр 617/7 КО Кожетин
14. 351-1773/2010-04 Милошевић Снежана, Ржаница, Александровац Стамбени објекат бр.1. на кп бр 2324 КО Ржаница
15. 351-1182/2010-04 Савковић Зоран, Мијатовић Светлана, Кнежевић Снежана Стамбени објекат бр. 1. на кп бр 2528/3 КО Александровац
16. 351-210/2017-04 Илић Мирослав,Мрмош, Александровац Стамб. обј бр. 1, екон. објекат бр. 2. кп бр 453/3 КО Мрмош
17. 351-222/2017-04 Петровић Зоран, Велика Врбница,Александровац Објекат бр. 6. и бр.7. на кп бр 1866 КО Велика Врбница
18. 351-223/2017-04 Јовановић Горан, Тулеш, Александровац Стамбени објекат  бр.5. на кп бр 1763 КО Тулеш
19. 351-225/2017-04 Прибановић Драган, Александровац Стамбени објекат бр.2 . на кп бр 1018/2 КО Стањево
20. 351-232-1/2017-04 Симић Радисав, Стубал, Александровац Стамбени објекат бр.1 на кп бр 2948  КО Стубал
21. 351-232-2/2017-04 Симић Радисав, Стубал, Александровац Помоћни објекат бр.2 на кп бр 2948 КО Стубал
22. 351-440/2016-04 Павловић Милутин, Ракља, Александровац Објекат бр.1. на кп 478/5 бр  КО Ракља
23. 351-483/2016-04 Спасић Мирослав, Врњачка бања Стамбени обј.бр.1 на кп бр 1141/5 КО Плеш
24. 351-226/2017-04 Ботуњац Витомир, Доње Злегиње, Александровац Стамбени обј.бр.1, пом. обј. бр.2, економски обј.бр. 3.  на кп бр 442 КО Доње Злегиње
25. 351-248/2017-04 Арсић Бранислав,Дашница, Александровац Стамбени објекат бр.1. , пом.обј.бр.2. на кп бр 1771 КО Дашница
26. 351-213/2017-04 Ћурчић Љиљана, Александорвац Стамбени обј. бр. 1 и пом.обј.бр.2 на кп бр 1687/1 КО Александровац
27. 351-86/2017-04 Лазаревић Боривоје, Александровац Стамбени обј.бр.1, пом  обј.бр.2, пом обј.бр.3 на кп бр 641 КО Александровац
28. 351-121/2016-04 Милошевић Слађана, Стањево, Александровац Стамбени обј.бр.1, пом.об.бр.2. и 3. на кп бр 884/1 КО Стањево
29. 351-220/2017-04 Нешковић Оливера, Александровац Помоћни обј.бр. 2 и бр. 3 на кп бр 3211/1 КО Александровац
30. 351-224/2017-04 Лачњевац Златија,Стањево, Александровац Екон. обј.бр.1 на кп бр 297/4 КО Стањево
31. 351-1718/2010-04 Бекрић Драгољуб, Александровац Стамбени обј. бр.1 на кп бр 1936 КО Александровац
32. 351-176/2016-04 Више лица Пословно – стамбени обј.бр.1 на кп бр 3121/1 КО Александровац
33. 351-616/2010-04 Угринић Верица, Александровац Стамбени обј.бр. 1, помоћни обј.бр. 3, на кп бр 1291/4 КО Александровац
34. 351-445/2016-04 Стевановић Милан, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 573/2 КО Плеш
35. 351-47/2014-04 Спасић Милан, Тржац, Александровац Обј.бр.7, бр.8.,бр.9 и бр.11. на кп бр 1220/2 КО Тржац
36. 351-211/2017-04 Декић Драгослава, Александровац Стамбени обј.бр. 1 на кп бр 2558 КО Александровац
37. 351-448/2010-04 Ћалић Лепосава, Александровац Стамбени обј.бр.1 и пом.обј.2. на кп бр 2509 КО Александровац
38. 351-275/2017-04 СШ „СВ. Трифун“ Александровац Економски обј.бр.1 на кп бр 2723/1 КО Александровац
39. 351-279/2017-04 Павловић Горан, Вел. Врб. Доња, Александровац Стамб. обј. бр.4 на кп бр 1082 КО Вел. Врбн. Доња
40. 351-276/2016-04

 

Миленковић Верица, Александровац Стамбени обј.бр.1 и пом.обј.бр.2. на кп бр 1806/26 КО Александровац
41. 351-291/2017-04 Минаковић Јован, Александровац Помоћни обј.бр.3 на кп бр 2737 КО Александровац
42. 351-1360/2010-04 Дубовац Радмил, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 2250/1 КО Александровац
43. 351-76/2014-04 Радојичић Василије, Кожетин, Александровац Помоћни обј.бр.2 на кп бр 465/2 КО Кожетин
44. 351-289/2017-04 Живановић Гвозден, Ботурићи, Александровац Стамбени обј.бр.2. на кп бр 2842/11 КО Александровац
45. 351-456/2017-04 Арсић мирослава, Александровац Пом. обј.бр.2 на кп бр 875/2 КО Александровац
46. 351-21-1/2017-04 Варинац Милан, Стубал, Александровац Стамбени обј. бр.1 на кп бр 2909/2 КО Стубал
47. 351-21-2/2017-04 Варинац Милан, Стубал, Александровац Стамбени обј.бр.2 на кп бр 2909/2 КО Стубал
48. 351-764/2017-04 Кнежевић Снежана, Београд Пос. део бр.4 на кп бр 2528/3 КО Александровац
49. 351-765/2017-04 Мијатовић Светлана, Београд Пос. део бр.2 на кп бр 2583/3 КО Александровац
50. 351-350/2017-04 Марић Ранђо,Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 1777/3 КО Алексанровац
51. 351-871/2017-04 Радовановић Дејан, Латковац,  Александровац Пом. објекти бр.3., 4. и 5. на кп бр 2977  КО Латковац
52. 351-360/2017-04 Ничић Милован, Александровац Стамб. обј. бр.1. и пом.обј.бр 2 на кп бр 2502 КО Александровац
53. 351-311-1/2017-04 Милованчевић Миломир, Александровац Стамбени обј.бр.1. на кп бр 2103 КО Александровац
54. 351-882/2017-04 Карић Драгица, Ана и Александар Стамб. обј.бр.1. на кп бр 2325 КО Александровац
55. 351-214/2017-04 Андрејић Драган, Александровац Стамб. обј.бр.1, посл. обј. бр.2 на кп бр 2974 КО Александровац
56. 351-311-2/2017-04 Милованчевић Миломир, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 2101 и 2018 КО Александровац
57. 351-884/2017-04 Вучковић Зоран, Доњи Ступањ, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр. 4002/2 КО Доњи Ступањ
58. 351-259/2017-04 Милованчевић Раде, Александровац Стамбени обј.бр.1 и пом.обј.бр 2. на кп бр 2277 КО Александровац
59. 351-87/2014-04 Лапчевић Горан, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 1806/27 КО Александровац
60. 351-412/2010-04 Милованчевић Милан, Крушевица Стамбени обј. бр.2 на кп бр 361 КО Стубал
61. 351-315/2017-04 Вујић Новица, Алексанровац Стамбени обј.бр. 1, пом.обј.бр 2 и бр 3 на кп бр 1801/6 КО Александровац
62. 351-399/2016-04 Поповић Саша, Александровац Стамбени обј.бр. 1 на кп бр 1801/26 КО Александровац
63. 351-325/2016-04 Јовановић Ненад и Невенка, Александровац Стамбени обј.бр. 1 и 2 на кп бр 2475 КО Александровац
64. 351-416/2016-04 Вујић Чедомир, Александровац Стамбени обј.бр.1, пом.обј.бр. 2 и 3 на кп бр 1801/12 КО Александровац
65. 351-392/2017-04 Кнежевић Јован, Александровац Стамбени обј.бр. 1 и 2 на кп бр 1104/2 КО Александровац
66. 351-501/2017-04 Стефановић Драган, Александровац Помоћни обј.бр. 2 на кп бр 3331 КО Александровац

 

67. 351-357/2017-04 Живковић Бошко, Александровац Помоћни обј.бр. 2 на кп бр 2503 КО Александровац
68. 351-369/2017-04 Богићевић Милован, Александровац Стамбени обј.бр. 1 на кп бр 3079 КО Александровац
69. 351-384/2017-04 Кнежевић Драгана, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 1807/6 КО Александровац
70. 351-477/2017-04 Слога-еуропродукт ДОО Александровац Помоћни обј.бр.2 на кп бр 2518/2 КО Александровац
71. 351-40/2017-04 Рилак Драгољуб, Александровац Помоћни обј.бр.2 на кп бр 2656/1 КО Александровац
72. 351-1200/2010-04 Јовановић Вучета, Александровац Стамбени обј.бр.1 и пом.обј.бр.2 на кп бр 1048/2 КО Александровац
73. 351-792-1/2010-04 Јовковић Рајица, Стањево Помоћни обј.бр.2 на кп бр 290/1 КО Стањево
74. 351-1143/2017-04 Џамић Сашан, Велика Врбница Хладњача-скл. за воће,обј.бр.1 на кп бр 2636/2 КО Велика Врбница
75. 351-258/2017-04 Ковачевић Милана, Александровац Помоћни објекти бр. 2 и 3 на кп бр 2462/1 КО Александровац
76. 351-1148/2017-04 Медаровић Иван, Стањево Стамбени објекат бр 1 на кп бр 324/2 КО Стањево
77. 351-1118/2017-04 Лапчевић Милош, Крушевац Помоћни објекат бр 2 на кп бр 1663/1 КО Велика врбница доња
78. 351-337/2017-04 Мирић Славица, Ниш Стамбени објекат бр 1 и пом.објекат бр 2 на кп бр 3138 КО Александровац
79. 351-1147/2017-04 Петровић Роса, Александровац Стамбени објекат бр 1 и пом.објекат бр 2 на кп бр 2532/2 КО Александровац
80. 351-1171/2017-04 Бежановић Стеван и Љубомир, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 2144/2 КО Велика врбница горња
81. 351-1171-1/2017-04 Бежановић Стеван и Љубомир, Александровац Помоћни обј бр 2 на кп бр 2144/2 КО Велика врбница горња
82. 351-1172/2017-04 Бежановић Љубомир, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 587/1 КО Кожетин
83. 351-1150/2017-04 Анђелић Добривоје, Осреци Стамбени обј бр 1 и пом обј бр на кп бр 611/12 КО Кожетин
84. 351-1151/2017-04 Анђелић Добривоје, Осреци Стамбени обј бр 1 на кп бр 611/14 КО Кожетин
85. 351-1174/2017-04 Савковић Предраг, Рокци Економски објекат бр 1 на кп бр 1054/5 КО Александровац
86. 351-872/2017-04 СЗТР „Ица комерц“ Стањево Магацин обј бр 3 на кп бр 1006 КО Дашница
87. 351-1178/2017-04 Николић Златимир, Александровац Стамб. објекат бр 1, пом.обј бр 2 и бр 3 на кп бр 1708/1 КО Александровац
88. 351-272/2017-04 Благојевић Мирослава, Александровац Стамбени обј бр 1 и пом. обј бр 2 на кп бр 3474 КО Александровац
89. 351-1179/2017-04 Алексендрић Миломир, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 1222/4 КО Александровац
90. 351-1184/2017-04 Пршић Младен, Крива река Стамбени обј бр 1 на кп бр 1967/2 КО Витково
91. 351-792-2/2010-04 Јовковић Рајица, Стањево Стамбени обј бр 1 на кп бр 290/1 КО Стањево
92. 351-1182/2017-04 Бићанин Радољуб, Александровац Стамбени обј бр 1 и пом обј бр 2 на кп бр 3492/4 КО Александровац
93. 351-351/2017-04 Петковић Ратко, Александровац Стамб обј бр 1, пом обј бр 2 и бр 3 на кп бр 2535/1 КО Александровац
94. 351-1098/2010-04 Ивљанин Богољуб, Александровац Стамб обј бр 1, пом обј бр 2 и бр 3 на кп бр 896/1 КО Стањево
95. 351-76-1/2014-04 Радојичић Василије, Кожетин Стамбени обј бр 1 на кп бр 465/2 КО Кожетин
96. 351-703/2010-04 Лапчевић Милован, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 1739/1 КО Александровац
97. 351-601/2017-04 Стојаковић Драгутин, Крушевац Стамбени обј бр 2 на кп бр 1379 КО Пуховац
98. 351-586/2017-04 Бићанин Бранимир, Александровац Стамб обј бр 1, пом обј бр 2 и бр 3 на кп бр 1801/32 КО Александровац
99. 351-1188/2017-04 Ивљанин Петар, Стањево Помоћни објекат бр 2 на кп бр 897 КО Стањево
100. 351-1189/2017-04 Ивљанин Петар, Стањево Стамбени објекат бр 1 на кп бр 897 КО Стањево
101. 351-594/2017-04 Бачевић Радосав, Александровац Стамбени обј бр 1 и пом обј бр 2 на кп бр 1801/24 КО Александровац
102. 351-374/2017-04 Стајковац Зорица, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 2567/4 КО Александровац
103. 351-481-2/2010-04 Лапчевић Милан, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 1120 КО Александровац
104. 351-1172-1/2017-04 Бежановић Љубомир, Александровац Помоћни обј бр 2 на кп бр 587/1 КО Александровац
105. 351-348/2017-04 Лачњевац Милош, Стањево Магацин обј бр 1 на кп бр 418/1 КО Стањево
106. 351-1191-1/2017-04 Николић Радован, Александровац Помоћни обј бр 2 на кп бр 611/13 КО Кожетин
107. 351-1201/2017-04 Бабић Миљко, Плоча Стамбени обј бр 1 и пом обј бр 2 на кп бр 2104/3 КО Плоча
108. 351-1204/2017-04 Бабић Миљко и Кристина, Плоча Стамбени обј бр 1 и пом обј бр 2 на кп бр 2308/2 КО Александровац
109. 351-1206/2017-04 Могоровић Кристина, Земун Стамб обј бр 1 и бр 3, пом обј бр 4 и бр 5 на кп бр 681/1 КО Трнавци
110. 351-1338/2010-04 Смиљковић Милен, Ратаје Стамбени обј бр 5, помоћни обј бр 6 и економски обј бр 7 на кп бр 1249 КО Ратаје
111. 351-336/2017-04 Живадиновић Небојша, Александровац Стамбени обј бр 1, помоћни обј бр 2 и бр 3 на кп бр 3051 КО Александровац
112. 351-363/2017-04 Богдановић Милен, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 2680/2 КО Александровац
113. 351-1232-1/2017-04 Обрадовић Радојко, Мрмош Стамбени обј бр 1 на кп бр 1092 КО Мрмош
114. 351-1232-2/2017-04 Обрадовић Радојко, Мрмош Стамбени обј бр 4 на кп бр 1094 КО Мрмош
115. 351-1235/2017-04 Пајић Раденко, Латковац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 1848 КО Латковац
116. 351-1235-1/2017-04 Пајић Раденко, Латковац Помоћни обј бр 1 и бр 2, економски обј бр 3 на кп бр 1844/3 КО Латковац
117. 351-1238/2017-04 Петровић Љубиша, Плеш Стамбени обј бр 1 на кп бр 981 КО Плеш
118. 351-776/2017-04 Милетић Радивоје,Лаћислед Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 1397/1 КО Лаћислед
119. 351-788/2017-04 Ерчевић Михајло, Лаћислед Стамбени обј бр 1, помоћни обј бр 2 и бр 3 на кп бр 1692 КО Лаћислед
120. 351-518/2017-04 Јакшић Михајло, Београд Помоћни обј бр 2 на кп бр 3060/3 КО Александровац
121. 351-869/2017-04 Спасић Драгица, Дашница Стамбени обј бр 6 на кп бр 1176 и 1177 КО Дашница
122. 351-1241/2017-04 Јотић Љиљана и Чајић Бојана, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 2308/3 КО Александровац
123. 351-112/2014-04 Ћалић Горан и Споменка, Ржаница Економски обј бр 2, помоћни обј 5 и бр 6 на кп бр 2335 КО Ржаница
124. 351-1240/2017-04 Рајчић Ангелина, Козница, и Бабић Срђан, Вранштица Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 1796 КО Вранштица
125. 351-1240-1/2017-04 Бабић Срђан, Вранштица Економски обј бр 1 на кп бр 1759 КО Вранштица
126. 351-1240-2/2017-04 Бабић Срђан, Вранштица Обј бр 1 – складиште на кп бр 1804 КО Вранштица
127. 351-219/2017-04 Николић Зоран, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 3363 КО Александровац
128. 351-1251/2017-04 Вукојевић Верица, Доњи Ступањ Стамбени обј бр 1 и економски обј бр 2 на кп бр 4595/2 КО Доњи Ступањ
129. 351-1253/2017-04 Бонџић Никола, Александровац Помоћни обј бр 2 на кп бр 2965/1 КО Александровац
130. 351-1200/2017-04 Пајић Драган, Латковац Стамбени обј бр 1, помоћни обј бр 2, бр 3 и бр 4 на кп бр 1849 КО Латковац
131. 351-336/2017-04 Живадиновић Небојша, Александровац Стамбени обј 1, помоћни обј бр 2 и бр 3 на кп бр 3051 КО Александровац
132. 351-343/2017-04 Радичевић Саша, Александровац Стамбени обј бр 2 на кп бр 3081 КО Александровац
133. 351-1202/2017-04 Бабић Миљко, Плоча Економски обј бр 2 на кп бр 580 КО Плоча
134. 351-1203/2017-04 Бабић Миљко, Плоча Стамбени обј бр 2 и помоћни обј бр 3 на кп бр 702/1 КО Плоча
135. 351-861/2017-04 Пејић Радоје, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 1842/4 КО Александровац
 

136.

 

351-88/2014-04

 

Ћирковић Славиша, Александровац

 

Стамбени обј бр 1 на кп бр 1806/15 КО Александровац

137. 351-1274/2017-04 Зајић Властимир, Велика Врбница доња Стамбени обј бр 1, помоћни обј бр 2 и бр 3 на кп бр 1367/2 КО Велика Врбница доња
138. 351-346/2017-04 Анђелић Милка, Кожетин Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 462/3 КО Кожетин
139. 351-1183/2017-04 Бићанин Драган, Осредци Помоћни обј бр 3 на кп бр 607 КО Кожетин
140. 351-68/2016-04 Цветковић Ненад, Дашница Стамбени обј бр 1 на кп бр 1709 КО Дашница
141. 351-602/2017-04 Богићевић Миланка, Александровац Помоћни обј бр 3 и бр 4 на кп бр 1806/25 КО Александровац
142. 351-1280/2017-04 Цветковић Миливоје, Инђија Стамбени обј бр 1 на кп бр 3652 КО Горњи Ступањ
143. 351-1283/2017-04 Живковић Милета, Гаревина Стамбени обј бр 1 и помоћно обј бр 2 на кп бр 1522 КО Гаревина
144. 351-1285/2017-04 Трифуновић Томислав, Александровац Стамбени обј бр 3, економски бр 7, помоћни бр 8 и бр 9 на кп бр 3587 КО Александровац
145. 351-745/2017-04 Мијајловић Невенка, Дашница Економски обј бр 5 на кп бр 1056/1 КО Дашница
146. 351-1290/2017-04 Сретеновић Милија, Београд Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 2410 КО Суботица
147. 351-1259/2017-04 Мијајловић Снежана, Суботица Посебан део 4/2 на кп бр 3121/2 КО Александровац
148. 351-1268/2017-04 Гајић Горица, Александровац Посебан део 4/4 на кп бр 3121/2 КО Александроавц
149. 351-1269/2017-04 Дуњић Радисав, Александровац Посебан део 5/3 на кп бр 3121/2 КО Александровац
150. 351-1270/2017-04 Лапчевић Горан, Александровац Посебан део 5/2 на кп бр 3121/2 КО Александровац
151. 351-372/2017-04 Стевановић Милан, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 3456/6 КО Александровац
152. 351-1271/2017-04 Мијајловић Горан и Снежана, Суботица Посебан део 5/4 на кп бр 3121/2 КО Александровац
153. 351-187/2013-04 Видојевић Слободан, Брус Пољопровредни обј бр 2 и бр 3 на кп бр 664/2 КО Шљивово
154. 351-1071/2017-04 Обрадовић Миломир, Мрмош Објекат за смештај пољ производа бр 1 на кп бр 1191/2 КО Мрмош
155. 351-1310/2017-04 Дуњић Милан, Ракља Стамебни обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 774/2 КО Ракља
156. 351-30/2017-04 Саморад ДОО Александровац Посебни део PK2 на кп бр 2964/1 КО Александровац
157. 351-1320/2017-04 Гро-ас ДОО Александровац Магацин обј бр 1 и бр 6 на кп бр 2717/1 КО Александровац
158. 351-1142/2017-04 Петровић Драган, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 878/1 КО Стањево
159. 351-1332/2017-04 Петровић Зоран, Велика Врбница горња Помоћни обј бр 3, пословни обј бр 4 и бр 5 на кп бр 1866 КО Велика Врбница горња
160. 351-1237/2017-04 Катанчевић Станоје, Лесеновци Стамбени обј бр 3 на кп бр 177 КО Лесеновци
161. 351-1313/2017-04 Аздејковић Иванка, Крушевац Стамбени обј бр 1 на кп бр 1299/3 КО Велика Врбница доња
162. 351-609/2017-04 СТЗР Цоја Александровац Надстрешница бр 1, помоћни бр 3 и надстрешница бр 4 на кп бр 429/19 КО Стањево
163. 351-1340/2017-04 Цураковић Небојша, Ратаје Стамбени обј бр 1 и бр 2 на кп бр 2165/2 КО Ратаје
164. 351-475/2017-04 Рилак Вера, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 1807/3 КО Александровац
165. 35-1225/2010-04 Перић Милан, Александровац Стамбени обј 1 и бр 3, помоћни обј бр 2 на кп бр 1147/2 КО Александровац
166. 351-1341/2017-04 Мијатовић Радосав, Велики Купци Стамбени обј бр 1 на кп бр 794/1 КО Доње Злегиње
167. 351-1342/2017-04 Милојевић Милета, Ракља Стамбени обј бр 1 и економски обј бр 2 на кп бр 2665/2 КО Ракља
168. 351-1238/2017-04 Петровић Љубиша, Плеш Стамбени обј бр 1 на кп бр 981 КО Плеш
169. 351-1343/2017-04 Дуњић Милош, Александровац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 2308/5 КО Александровац
170. 351-1347/2017-04 Минаковић Бранимир, Парчин Спортски обј бр 2, помоћни обј бр 3, стамбени обј бр 4, помоћни обј бр 5 на кп бр 1721/2 КО Парчин
171. 351-318/2017-04 Лапчевић Драгиша, Александровац Помоћни обј бр 3 на кп бр 3201/2 КО Александровац
172. 351-1348/2017-04 Радичевић Љубиша, Витково Стамбени обј бр 4 на кп бр 864/2 КО Витково
173. 351-1244/2017-04 Милинчић Љубисав, Александровац Помоћни обј бр 2 на кп бр 1707/2 КО Александровац
174. 351-429/2017-04 Ивановић Милован, Александровац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 3032/6 КО Александровац
175. 351-1314/2017-04 Нешковић Оливера, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 643 КО Александровац
176. 351-1242/2017-04 Бићанин Станисав, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 1707/1 КО Александровац
177. 351-1354/2017-04 Милошевић Милета, Стањево Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 334/1 КО Стањево
178. 351-1267/2017-04 Савковић Слађана, Рокци Посебан део 5/7 на кп бр 3121/2 КО Александровац
179. 351-1264/2017-04 Милићевић Марија, Александровац Посебан део 4/7 на кп бр 3121/2 КО Александровац
180. 351-1263-1/2017-04 Јеленковић Ивана, Александровац Посебан део 3/4 на кп бр 3121/2 КО Александровац
 

181.

 

351-1263-2/2017-04

 

Јеленковић Ивана, Александровац

 

Посебан део 4/5 на кп бр 3121/2 КО Александровац

182. 351-327/2017-04 Михајловић Зоран, Велика Врбница горња Економски обј бр 2 и помоћни обј бр 3 на кп бр 2231/1 КО Велика Врбница горња
183. 351-1359/2017-04 Ђурић Ивица, Београд Стамбени обј бр 1 на кп бр 2754 КО Александровац
184. 351-376/2017-04 Рајчић Драгомир, Александровац Стамбени обј бр 1 и бр 2, економски обј бр 3 и помоћни обј бр 5 на кп бр 1806/12 КО Александровац
185. 351-1371/2017-04 Вучковић Саша, Кожетин Стамбени обј бр 1 на кп бр 497/1 КО Кожетин
186. 351-1373/2017-04 Милинчић Аранђел, Александровац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 1504/3 КО Александровац
187. 351-1374/2017-04 Поповић Саша, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 1801/26 КО Александровац
188. 351-1377/2017-04 Арсић Бранислав, Дашница Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 1771 КО Дашница
189. 351-1379/2017-04 Милошевић Слађана, Александровац Стамбени обј бр 1, помоћни обј бр 2 и бр 3 на кп бр 884/1 КО Стањево
190. 351-1387/2017-04 Вучковић Зоран, Доњи Ступањ Стамбени обј бр 1 на кп бр 4002/2 КО Доњи Ступањ
191. 351-1382/2017-04 Стевановић Милан, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 573/2 КО Плеш
192. 351-1384/2017-04 Бекрић Драгољуб, Александровац Стамбено обј бр 1 на кп бр 1936 КО Александровац
193. 351-1406/2017-04 Павловић Горан, Велика Врбница доња Стамбени обј бр 4 на кп бр 1082 КО Велика Врбница доња 
194. 351-1408/2017-04 Минаковић Јован, Александровац Помоћни обје бр 3 на кп бр 2737 КО Александровац
195. 351-1398/2017-04 Андрејић Драган, Александровац Стамбени обј бр 1 и пословни обј бр 5 на кп бр 2974 КО Александровац
196. 351-1421/2017-04 Радовић Драгица, Александровац Стамбени обј бр 1 и бр 2, помоћни обј бр 3 на кп бр 1736/4 КО Александровац
197. 351-1400/2017-04 Вујић Новица, Александровац Стамбени обј бр 1, помоћни обј бр 2, бр 3 и бр 4 на кп бр 1801/6 КО Александровац
198. 351-1456/2017-04 Тоскић Десимир, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 2339/4 КО Александровац
199. 351-982/2010-04 Козић Драги, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 3300 КО Александровац
200. 351-1446/2017-04 Марић Надица, Стањево Стамбени обј бр 1 на кп бр 322/2 КО Стањево
201. 351-1454/2017-04 Милосављевић Димитрије, Гаревина Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 704/1 КО Гаревина
202. 351-441/2010-04 Милинчић Милисав, Александровац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 2307/2 КО Александровац
203. 351-1460/2017-04 Ђурић Светозар, Александровац Помоћни обј бр 1 на кп бр 2742/4 КО Александровац
204. 351-433/2010-04 Вилимоновић Бобан, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 976 КО Стањево
205. 351-1462/2017-04 Протић Миленко, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 1214 КО Александровац
206. 351-1120/2017-04 Блажић Гордана, Крушевац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 1387 КО Велика Врбница доња
207. 351-1265/2017-04 Ђорђевић Милош, Александровац Посебни део 5/6 у објекту на кп бр 3121/2 КО Александровац
208. 351-1464/2017-04 Гошић Боривоје, Александровац Стамбено – пословни обј бр 2 на кп бр 2849 КО Александровац
209. 351-180/2010-04 Максић Миломир, Александровац Стамбени обј бр 1 и бр 2 на кп бр 2783/3 КО Александровац
210. 351-1465/2017-04 Ћурчић Владица, Осредци Стамбени обј бр 2 и помоћни обј бр 5 на кп бр 1387/7 КО Витково, и стамбени обј бр 4 на 1387/7 и 1387/8 КО Витково
211. 351-1473/2017-04 Јанковић Јован, Александровац Стамбени обј на кп бр 735 КО Александровац
212. 351-715/2017-04 Ђорђевић Богдан, Београд Стамбено – пословни обј бр 1 на кп бр 2853/1 КО Александровац
213. 351-133/2017-04 Томић Звездан, Александровац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 2911 КО Александровац
214. 351-1481/2017-04 Поповић Милосав, Стањево Стамбени обј бр 1 на кп бр 348/5 КО Стањево
215. 351-1383/2017-04 Угринић Верица, Александровац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 3 на кп бр 1291/4 КО Александровац
216. 351-1133/2010-04 Луковић Мирослав, Бзенице Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 1504/7 и 1504/8 КО Александровац
217. 351-1046/2010-04 Милинчић Томислав, Стањево Стамбени обј бр 1, стамбени обј бр 2 и помоћни обј бр 3 на кп бр 1295/3 КО Стањево
218. 351-1046-1/2010-04 Милинчић Томислав, Стањево Помоћни обј бр 1 на кп бр 1294 КО Стањево
219. 351-1494/2017-04 Ђурић Мирјана, Петровац на Млави Стамбени обј бр 3 и помоћни обј бр 4 на кп бр 2521 и 2509 Парчин
220. 351-71/2014-04 Миленковић Милутин, Александровац Економски обј бр 2 на кп бр 675/2 КО Боботе
221. 351-525/2017-04 Јовић Ранка и Ћосић Драгана, Новаци Помоћни обј бр 1 и бр 2 на кп бр 858 КО Новаци,
222. 351-525-1/2017-04 Ћосић Драгана, Новаци Стамбени обј бр 1 на кп бр 857 КО Новаци
223. 351-747/2010-04 Ђаковић Момир, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 678 КО Александровац
       
224. 351-276/2010-04 Маринковић Радула, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 3367/1 и 3367/2 КО Александровац
225. 351-1371/2017-04 Вучковић Саша, Кожетин Стамбени обј бр 1 на кп бр 497/1 КО Кожетин
226. 351-348/2017-04 Видојевић Златко, Александровац Помоћни обј бр 2 на кп бр 3063 КО Александровац
227. 351-347/2017-04 Ћалић Мирослав, Александровац Помоћни обј бр 2, бр 3, бр 4 и бр 5 на кп бр 3044 КО Александровац
228. 351-1507/2017-04 Лазаревић Миленко, Александровац Стамбени обј бр 1 на кп бр 888/5 КО Стањево
229. 351-810/2017-04 Ђукић Живорад, Александровац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 972 КО Стањево
230. 351-810-1/2017-04 Ђукић Живорад, Александровац Економски обј бр 1 на кп бр 973/2 КО Стањево
231. 351-948/2010-04 Арсић Ивана, Боботе, Стајковац  Јелена, Александровац Стамбени обј бр 1 и помоћни обј бр 2 на кп бр 3210/1 КО Александровац
           

 

Print Friendly, PDF & Email