«

»

феб 19

Eвиденција издатих решења о озакоњењу објеката у 2016. години

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА У 2016.години

У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Ред. Бр. Број предмета Име и презиме Врста радова на издатим

дозволама

1 351-21/2016-04 19.02.2016.год. Минаковић Братислав, Парчин Објекат број 2. хладњача за складиштење воћа, кп бр 412/1 КО Шљивово
2 351-19/2016-04 19.02.2016.год. Дубовац  Данијела и Милун, Крива река, Брус Објекат број 1. стамбени, кп бр 1806/31 КО Александровац
3 351-22/2016-04 24.02.2016.год. Шароњић Никола, Александровац Објекат бр.5, објекат бр. 6, објекат бр. 7. кп бр 1201/1 КО Гаревина
Print Friendly, PDF & Email