«

»

авг 28

ДОПУНA – Конкурсне документације за јавну набавку електричне енергије у 2015. години

Република Србија

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 40-10/2015-03

Дана : 25.08.2015.године

Александровац

На основу члана 63.Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12), комисија за јавне набавке објављује

 

 

ДОПУНУ

Конкурсне документације за јавну  набавку електричне енергије у 2015. години

 

 

  1. На страни 17. Конкурсне документације , тачка 10- Валута и начин на који мора дабуде наведена и изражена цена у понуди,- додаје се следеће :

 

„Акциза за електричну енергију није урачуната у понуђену цену електричне енергије“  ( Сл.гласник РС бр. 55 од 26.06.2015. године )

Комисија за јавне набавке

Print Friendly, PDF & Email