Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

мар 07

Информације о току израде Стратешког плана развоја општине Александровац

“Скупштина општине Александровац је на седници одржаној 7. фебруара 2020. године усвојила Одлуку о приступању изради Стратешког плана развоја општине Александровац за период од 2020 – 2027. године, те да се израда овог документа поверава Канцеларији за ЛЕР општине Александровац. Овај документ ће заменити Стратегију развоја општине Александровца за период од 2015 – 2020. године. …

Nastaviti čitanje »

авг 15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ Комисија за спровођење поступка избора банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац Број:020-419/2019  Датум:15.08.2019. АЛЕКСАНДРОВАЦ   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Општина Александровац, Ул.Јаше Петровића бр.26, www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе. Врста поступка: Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама сходно чл. …

Nastaviti čitanje »

мај 31

Oдлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Александровац

  О Д Л У К У О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ   Члан 1. Овом Одлуком  утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на територији општине Александровац  (у даљем тексту: мрежа школа). Члан 2. Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се  ученици уписују у …

Nastaviti čitanje »

мар 29

Одлука

                 На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06 ,65/08/др. закон,41/09,112/15,80/17 и 95/18-др. закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 129/2007 , 83/2014- др. закон , 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац број 2/19),  уз сагласност Министарства …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave