Arhiva po kategoriji: Општинска управа

јул 06

Решење о именовању чланова конкурсне комисије за оцену пројеката од јавног интереса у области јавног информисања

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“ број 83/2014 , 58/2015 и 12/2016), члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ број 10/16 и 8/17) , Начелник општинске управе општине Александровац, дана 06.07.2018 . године, доноси Р Е Ш Е …

Nastaviti čitanje »

мар 19

Конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2018 – Удружењима грађана

На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2018. годину ( “ Сл. лист општине Александровац “ број 11/2017 ), раздео 5 функционална класификација 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 102 и 109, става 5 Одлуке о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса …

Nastaviti čitanje »

феб 07

План јавних набавки Општинске управе Општине Александровац за 2018.годину

План јавних набавки Општинске управе Општине Александровац за 2018.годину број 404-37/2018 од 05.02.2018.године.

феб 02

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2018. ГОДИНУ

            На основу члана 52 Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/2014), члана 62. Статута општине Александровац  (,, Службени лист општине Александровац“ број: 7/08,1/12, 13/12, 3/13 ,11/16 и 4/17) и члана 4 Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (“Сл. …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave