Arhiva po kategoriji: Oпштинска изборна комисија

мај 22

Проглашене изборне листе

  И З Б О Р Н А   Л И С Т А бр.1   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ Кандидати за одборнике су:

Nastaviti čitanje »

мај 14

Решење о проглашењу

                     На основу члана 15 став 1 тачка 7 и члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/ 11 и 12/20),                    Општинска  изборна комисија општине Александровац , на седници  одржаној 14 мај 2020. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа …

Nastaviti čitanje »

мај 12

Одлука о измени одлуке о обрасцима за спровођење избора

На основу  члана 15 став 1 тачка 5 Закона о локалним изборима (Службени гласник РС “ број 129 /07 ,34/10- одлука Уставног суда,54/11, 12/20 и 16/20- аутентично тумачење),   Општинска изборна комисија Александровац, на седници оджаној дана 12. маја 2020 године , донела  је    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ  О  Д  Л  У  К  Е О …

Nastaviti čitanje »

мар 16

Решење о прекиду свих изборних радњи

На основу  члана 15 и 58 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/11 , 12/20 ,16/ 20 аутентично тумачење ) члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26.април 2020 године (“Службени гласник РС …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave