Arhiva po kategoriji: Избори за месне заједнице

нов 18

Oдлука о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице Доњи Ступањ

На основу члана 74. став 5 Закона о локалној самоуправи (“Службени  Гласник Републике Србије“: бр. 129/07 , 83/14-др. закон, 101/16- др закон и 47/18) , члана 124 став 4 Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“  број  2/19) и члана  19. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац”, бр. 9/19), …

Nastaviti čitanje »

јул 13

Решење о избору кандидата за чланове Савета месних заједница

На основу члана 26. став 1 тачка 10 Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр.9/19), Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац, на 12. седници одржаној дана 13.07.2021. године, донела је   РЕШЕЊЕ I У складу са укупним резултатима избора за чланове Савета …

Nastaviti čitanje »

јул 13

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ РЕЗЛУТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ОДРЖАНИ 11. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 26. став 1 тачка 10 Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр.9/19), Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац, на 12.  седници одржаној дана 13.07.2021. године, донела је   ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ РЕЗЛУТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА У МЕСНИМ …

Nastaviti čitanje »

јул 01

Решење о утврђењу збирне изборне листе за избор кандидата за чланове Савета месних заједница

На основу члана 40. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр.9/19), Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац, на седници одржаној дана 01.07.2021. године, донела је     Р Е Ш Е Њ Е     Утврђује се ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА за избор …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave