Arhiva po kategoriji: Избори 2020

мај 14

Решење о проглашењу

                     На основу члана 15 став 1 тачка 7 и члана 24. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/ 11 и 12/20),                    Општинска  изборна комисија општине Александровац , на седници  одржаној 14 мај 2020. године, донела је Р Е Ш Е Њ Е ПРОГЛАШАВА СЕ Изборна листа …

Nastaviti čitanje »

мај 12

Бирачки списан на увид за парламентарне изборе

            Поводом Одлуке о расписаним парламентарним изборима за избор народних посланика у  Народној скупштини ПР број 76 од 04.03.2020. године (“Сл гласник РС“, број 19/20), Одлука  о измени Одлуке  о расписивању  избора  за народне посланике (“Сл.гласник РС“, број 68/20) одређено да ће се избори одржати 21. јуна 2020, Закона о избору народних посланика, на основу …

Nastaviti čitanje »

мај 12

Бирачки списак на увида за подручије општине Александровац

 Поводом Одлуке о расписаним  изборима за одборнике скупштине градова и скупштина општина Републике Србије  01 број 13-396/20 од 04.03.2020. године (“Сл гласник РС“, број 19/20), Одлука  о измени Одлуке  о расписивању  избора  за одборнике скупштине градова и скупштина општина Републике Србије (“Сл.гласник РС“, број 68/20) одређено да ће се избори одржати 21. јуна 2020, на …

Nastaviti čitanje »

мај 12

Одлука о измени одлуке о обрасцима за спровођење избора

На основу  члана 15 став 1 тачка 5 Закона о локалним изборима (Службени гласник РС “ број 129 /07 ,34/10- одлука Уставног суда,54/11, 12/20 и 16/20- аутентично тумачење),   Општинска изборна комисија Александровац, на седници оджаној дана 12. маја 2020 године , донела  је    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ  О  Д  Л  У  К  Е О …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave