Arhiva po kategoriji: Избори 2020

мај 12

Бирачки списак на увида за подручије општине Александровац

 Поводом Одлуке о расписаним  изборима за одборнике скупштине градова и скупштина општина Републике Србије  01 број 13-396/20 од 04.03.2020. године (”Сл гласник РС”, број 19/20), Одлука  о измени Одлуке  о расписивању  избора  за одборнике скупштине градова и скупштина општина Републике Србије (”Сл.гласник РС”, број 68/20) одређено да ће се избори одржати 21. јуна 2020, на …

Nastaviti čitanje »

мај 12

Одлука о измени одлуке о обрасцима за спровођење избора

На основу  члана 15 став 1 тачка 5 Закона о локалним изборима (Службени гласник РС ” број 129 /07 ,34/10- одлука Уставног суда,54/11, 12/20 и 16/20- аутентично тумачење),   Општинска изборна комисија Александровац, на седници оджаној дана 12. маја 2020 године , донела  је    ОДЛУКА О ИЗМЕНИ  О  Д  Л  У  К  Е О …

Nastaviti čitanje »

мај 11

Решење о наставку спровођења изборних радњи

                    На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10- УС, 54/11, 12/20, 16/20- аутентично тумачење и 68/20), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела …

Nastaviti čitanje »

мар 16

Решење о прекиду свих изборних радњи

На основу  члана 15 и 58 Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 34/10, 54/11 , 12/20 ,16/ 20 аутентично тумачење ) члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 26.април 2020 године (”Службени гласник РС …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave