Arhiva po kategoriji: Буџет

нов 25

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Србије“ број 129/07,83/14 – др. закон,  101/16-др.закон и 47/18), члана 72. и 115. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 2. Пословника о раду Општинског већа општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 20/2020) и члана 22. и 23. Одлуке о …

Nastaviti čitanje »

јул 29

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

Република Србија Општина Александровац Одељење за финансије и локално економски развој Број:403-309/2021 Датум: 29.07.2021. године          У  П  У  Т  С  Т  В  О ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ     Поступак припреме и доношења буџета локалне власти уређен је Законом о буџетском систему („Службени …

Nastaviti čitanje »

дец 17

ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

О Д Л У К A О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ  ЗА  2021.  ГОДИНУ

дец 08

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину

Starije objave «

» Novije objave