Admin

Detalji o autoru

Ime: Boris Pejic
Datum registrovanja: 23 новембра, 2012

Poslednje objave

  1. Обавештење о закљученом уговору за набавку број 3У/2023 — 31 маја, 2023
  2. ИЗВЕШТАЈ – Комисије за доделу награда — 31 маја, 2023
  3. Првa изменa и допуну плана јавних набавки Општинске управе Општине Александровац — 30 маја, 2023
  4. Извештај о одржаној VII ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац — 30 маја, 2023
  5. Извештај о одржаној VI ванредној седници Штаба за ванредне ситуације Општине Александровац — 30 маја, 2023

Liste autorovih objava

мај 23

Позив за достављање понуда за набавку број 3У/2023- Геодетске услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-144-1/2023 Датум:23.05.2023.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

мај 22

КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

            На основу члана  14. Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 33/2022 и 9/2023), раздео 5.  функционална класификација  840 и економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 70 и  члана 6. Правилника о начину, поступку и критеријумима доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама са територије општине Александровац …

Nastaviti čitanje »

мај 18

КОНКУРС – за доделу бесповратних средстава у оквиру мере 100.2 Кредитна подршка, шифра инвестиције 100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите у  2023.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/2023), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19 ), Одлуке о буџету …

Nastaviti čitanje »

мај 17

КОНКУРС – за доделу бесповратних средстава за инвестиције реализоване у оквиру мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у  2023.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14, 103/15, 101/16 и 35/2023), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19 ), Одлуке о буџету …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave