Admin

Detalji o autoru

Ime: Boris Pejic
Datum registrovanja: 23 новембра, 2012

Poslednje objave

  1. Обавештење о закљученом уговору број 2У/2023) — 24 марта, 2023
  2. Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 8У/2023 — 23 марта, 2023
  3. Обавештење – Израда пројектне документације за реконструкцију главне пешачке зоне — 20 марта, 2023
  4. ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Александровац у 2023. години — 20 марта, 2023
  5. Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр.295/22 — 16 марта, 2023

Liste autorovih objava

мар 16

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину бр.295/22

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Одељење за локални економски развој и пољопривреду Број: 501-72/2022-06 Датум : 10.03.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ                На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана …

Nastaviti čitanje »

мар 13

Одлука о обустави поступка за ЈН 0017/2023- Израда пројектно техничке документације за изградњу школе у Доњем Ступњу

Одлука о обустави поступка за ЈН 0017/2023- Израда пројектно техничке документације за изградњу школе у Доњем Ступњу, број 404-59-6/2023 од 13.03.2023.године

мар 13

Решење за пројекат базне станице

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Одељење за локални економски развој и пољопривреду Број: 501-10/2023-06 Датум : 10.03.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ                На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку (″Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), члана …

Nastaviti čitanje »

мар 13

Oбавештење о закљученом уговору за набавку број 3Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број:404-64-7/2023 Датум:13.03.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ    ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ  (набавка број 3Д/2023)   Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана. Ознака и назив из …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave