Admin

Detalji o autoru

Ime: Boris Pejic
Datum registrovanja: 23 новембра, 2012

Poslednje objave

  1. Позив за достављање понуда за набаку услуга –  Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју — 27 септембра, 2022
  2. Позив за достављање понуда за набавку услуга број 12У/2022- Услуге штампања за Одељење инспекцијских  послова — 27 септембра, 2022
  3. Одлуку о додели уговора за ЈН 0027/2022-Набавка електричне енергије за Општинску управу. — 27 септембра, 2022
  4. Кoнкурс за доделу бесповратних средстава за инвестиције реализоване у оквиру мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у  2022.години на територији општине Александровац — 23 септембра, 2022
  5. Обавештење о закљученом уговору за набавку број 2У/2022 — 19 септембра, 2022

Liste autorovih objava

сеп 27

Позив за достављање понуда за набаку услуга –  Услуге дневног боравка деце,младих и одраслих особа са сметњама у развоју

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-300-2/2022 Датум:27.09.2022.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и …

Nastaviti čitanje »

сеп 27

Позив за достављање понуда за набавку услуга број 12У/2022- Услуге штампања за Одељење инспекцијских  послова

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-299-1/2022 Датум:27.09.2022.године.               На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

сеп 27

Одлуку о додели уговора за ЈН 0027/2022-Набавка електричне енергије за Општинску управу.

Одлуку о додели уговора за ЈН 0027/2022-Набавка електричне енергије за Општинску управу.

сеп 23

Кoнкурс за доделу бесповратних средстава за инвестиције реализоване у оквиру мере 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у  2022.години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 2/19 ), Одлуке о буџету општине …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «