Admin

Detalji o autoru

Ime: Boris Pejic
Datum registrovanja: 23 новембра, 2012

Poslednje objave

  1. Извештај о одржаној IV ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац — 5 марта, 2021
  2. Обавештење о закљученом уговору број 404-52-6/2021 — 5 марта, 2021
  3. Oбавештење о закљученом уговору број 404-51-5/2021. — 4 марта, 2021
  4. Позив за достављање понуда за набавку услуга број 10У/2021- Услуге одржавања и поправки фотокопир апарата и штампача — 3 марта, 2021
  5. Позив за достављање понуда за набавку добара број 6Д/2021- Набавка цветних аранжмана — 1 марта, 2021

Liste autorovih objava

мар 05

Извештај о одржаној IV ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СТИАУЦИЈЕ Број: 06- 21/2021 Датум: 05.03.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ OДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ КРУШЕВАЦ ПРЕДМЕТ: Извештај о одржаној IV ванредној – телефонској седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац одржао је, дана 05.03.2021.године у 17: 00 часова, четврту ванредну – телефонску седницу …

Nastaviti čitanje »

мар 05

Обавештење о закљученом уговору број 404-52-6/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-52-7/2021 Датум:05.03.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (набавка број 6Д/2021)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана. Ознака и назив …

Nastaviti čitanje »

мар 04

Oбавештење о закљученом уговору број 404-51-5/2021.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број:404-51-6/2021 Датум:04.03.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ     ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (набавка број 3Д/2021)   Назив наручиоца:СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Набавка цветних аранжмана. Ознака и назив …

Nastaviti čitanje »

мар 03

Позив за достављање понуда за набавку услуга број 10У/2021- Услуге одржавања и поправки фотокопир апарата и штампача

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-59–1/2021 Датум:02.03.2021.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник  РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «