Admin

Detalji o autoru

Ime: Boris Pejic
Datum registrovanja: 23 новембра, 2012

Poslednje objave

  1. Oбразложење и одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину — 26 маја, 2023
  2. Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац — 23 маја, 2023
  3. Oбавептење о закљученом уговору за набавку број 8Д/2023 — 23 маја, 2023
  4. Позив за достављање понуда за набавку број 3У/2023- Геодетске услуге — 23 маја, 2023
  5. КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ТРАДИЦИОНАЛНИМ ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ — 22 маја, 2023

Liste autorovih objava

мај 26

Oбразложење и одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е У складу са Упутством за проверу усаглашености Одлука о буџету локалних власти са Упутством за израду Одлуке о буџету општине Александровац за 2023. годину доносимо следеће измене:        Текући приходи општине Александровац су Одлуком о буџету за 2023. годину планирани у износу од 971.489.268,50 …

Nastaviti čitanje »

мај 23

Јавно обавештење спортским организацијама са територије Општине Александровац

          У циљу усклађивања финансирања програма и пројеката у области спорта из буџета општине Александровац са одредбама Закона о спорту (“Службени гласник РС“, бр. 10/16) (члан 137, члан 138. и члан 141), Скупштина општине Александровац је донела Одлуку о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потебе и интереси грађана у области спорта у општини …

Nastaviti čitanje »

мај 23

Oбавептење о закљученом уговору за набавку број 8Д/2023

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-140-7/2023 Датум:23.05.2023.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   (набавка број 8Д/2023)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра

Nastaviti čitanje »

мај 23

Позив за достављање понуда за набавку број 3У/2023- Геодетске услуге

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-144-1/2023 Датум:23.05.2023.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «