Admin

Detalji o autoru

Ime: Boris Pejic
Datum registrovanja: 23 новембра, 2012

Poslednje objave

  1.  З А К Љ У Ч А К — 30 новембра, 2023
  2. Позив за достављање понуда за набавку број 2Д/2023- Набавка средстава за хигијену — 29 новембра, 2023
  3. Oбавештење — 17 новембра, 2023
  4. Одлука о додели уговора за ЈН 0019/2023-Замена котлова на струју котловима на гас за вртић. — 16 новембра, 2023
  5. Oбавештње о закљученом уговору број 1Д/2023 – Набавка гума за аутомобиле. — 15 новембра, 2023

Liste autorovih objava

нов 30

 З А К Љ У Ч А К

            На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, “Службени лист СРЈ“, бр. 42/02 – одлука СУС и “Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13, 68/14- др. закон, 95/18, …

Nastaviti čitanje »

нов 29

Позив за достављање понуда за набавку број 2Д/2023- Набавка средстава за хигијену

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-302-1/2023 Датум:29.11.2023.године.                           На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других …

Nastaviti čitanje »

нов 17

Oбавештење

Република Србија Општинска управа Александровац Одељење за локални економски развој и пољопривреду Број:501-64-1/2023-06 17.11.2023године Александровац Општинска управа општине Александровац Одељење за локални економски развој и пољопривреду   О Б А В Е Ш Т А В А               Заинтересоване  органе и организације и заинтересовану јавност, да је Општинска управа општине Александровац донела решење којим …

Nastaviti čitanje »

нов 16

Одлука о додели уговора за ЈН 0019/2023-Замена котлова на струју котловима на гас за вртић.

Одлуку о додели уговора, број 404-281-15/2023 од 16.11.2023.године  за JN 0019/2023-Замена котлова на струју котловима на гас за вртић.

Starije objave «