Admin

Detalji o autoru

Ime: Boris Pejic
Datum registrovanja: 23 новембра, 2012

Poslednje objave

  1. Прва измена позива за набаку број 14У/2021- Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације — 24 септембра, 2021
  2. Одлукa о додели уговора, број 404-348-8/2021 од 24.09.2021. године за ЈН број 0029-Поправка пропуста и мостова. — 24 септембра, 2021
  3. Позив за достављање понуда за набавку број 14У/2021- Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације — 23 септембра, 2021
  4. Oбавештење о закљученом уговору број 17Д/2021 – Набавка и испорука фото опреме за Општинску управу Александровац-одељење за инспекцијске послове — 17 септембра, 2021
  5. Одлуку о обустави поступка за ЈН 0031/2021 — 16 септембра, 2021

Liste autorovih objava

сеп 24

Прва измена позива за набаку број 14У/2021- Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-429-1/2021 Датум:24.09.2021.године. На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, …

Nastaviti čitanje »

сеп 24

Одлукa о додели уговора, број 404-348-8/2021 од 24.09.2021. године за ЈН број 0029-Поправка пропуста и мостова.

Одлукa о додели уговора, број 404-348-8/2021 од 24.09.2021. године за ЈН број 0029-Поправка пропуста и мостова.

сеп 23

Позив за достављање понуда за набавку број 14У/2021- Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања Општинског штаба за ванредне ситуације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Ул.Јаше Петровића, број 26 37230 Александровац Број:404-429-1/2021 Датум:23.09.2021.године. На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, …

Nastaviti čitanje »

сеп 17

Oбавештење о закљученом уговору број 17Д/2021 – Набавка и испорука фото опреме за Општинску управу Александровац-одељење за инспекцијске послове

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-358-7/2021 Датум:17.09.2021.године АЛЕКСАНДРОВАЦ      ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (набавка број 17Д/2021)   Назив наручиоца:ОПШТИНСКА УПРАВА АЛЕКСАНДРОВАЦ Адреса наручиоца:Јаше Петровића бр.26 Интернет страница наручиоца:www.aleksandrovac.rs Врста наручиоца:Јединица локалне самоуправе   Врста поступка набавке:Набавка на коју се Закон не примењује Врста предмета:Добра   Опис предмета набавке:Набавка и испорука фото опреме за …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «