«

»

јун 22

ОГЛАС о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

               

                Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2018 “ на основу усвојеног Плана површина за лицитациону продају, расписује :

 

О  Г  Л  А  С

о јавном надметању за закуп локација у Митровом Пољу

за постављање шатри и покретних тезги за време одржавања

спортско туристичке манифестације “Жупске јулске игре – Митрово Поље 2018

( термин  одржавања  манифестације  је  05. , 06., 07.. и  08.  јул  2018. – четири дана )

 

             Дају се усменим јавним надметањем локације за постављање шатри и покретних тезги за продају хране, пића и  робе, на површинама утврђеним Планом за лицитациону продају локација, који је донео Организациони одбор спортско туристичке манифестације “ Жупске јулске игре – Митрово Поље 2018 „, дана  19. 06.2018. године и то:

 

            Локације за шатре:

             –   I  на површини код чесме ( бивша барака ), димензија  15*10 = 150 м²   по почетној цени од 40,00 динара/m²/дневно

                  

            –   II  код пчеларског института, димензија 10*30 =300 м²  по  почетној цени  од 40,00 динара/m²/дневно.

                            

            Локације за постављање покретних тезги за продају робе, хране и пића:

                                                                                                                                                                       

  • Двадесет шест покретних тезги ( 1  до 26), димензија  2*1 = 2 м², по почетној цени од 2.000,00  динара/m²/дневно  за продају хране и пића, а  125  динара/m²/дневно   за  остале  садржаје;                                                                                              
  • Право учешћа на јавном надметању за покретне тезге имају сва заинтересована физичка и правна лица, док за шатре лица која имају регистровану одговарајућу делатност.

            Локације се дају у закуп за временски период од  05. јула  до  08. јула  2018. године, на основу Одлуке Организационог одбора о  избору најповољнијег понуђача,  која је основ за закључење Уговора о закупу.

 

            Лицитациони корак на јавном надметању је 10 динара, осима за локације за постављање покретних тезги за продају хране и пића за које је лицитациони корак 100,00 динара.

 

            Јавно надметање и закључивање Уговора о закупу уз претходну уплату излицитираног износа извршиће се дана 03.07.2018. године са почетком у 10:00  часова у великој сали Скупштине општине Александровац, Јаше Петровића 26, Александровац.

 

            Ближе информације се могу добити на телефон     037-355-4551    и   3751-029  .

 

 

                                                                                          ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР

                                                                             СПОРТСКО ТУРИСТИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

                                                                         “ ЖУПСКЕ ЈУЛСКЕ ИГРЕ – МИТРОВО ПОЉЕ 2018

 

 

Print Friendly, PDF & Email