Списак издатих грађевинских дозвола

СПИСАК  ИЗДАТИХ  ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА  ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У 2016.  ГОДИНИ

Број предмета

Назив инвеститора Захтев и локација изградње Намена објекта Датум

 +

351-67/2016-04 Ивљанин Витомир из  Лесковице Изградња објекта на кат. парц. бр. 1525/2 КО Лесковица Хладњача 24.03.2016. г. open-file-icon
351-101/2016-04 Јуниор комерц, Крушевац Реконструкција дела постојећег објекта – затворено скл. к. п. 396 КО Стањево Складиште 22.04.2016. г. open-file-icon
351-109/2016-04 Живановић Милутин из Ракље Реконструкција дела постојећег објекта – затворено скл. к. п. 396 КО Стањево Пољопривредна зграда 27.04.2016.г. open-file-icon
351-114/2016-04 Мијатовић Драган из Ботурића Изградња објекта на кп. бр. 1399/2 КО Ботурићи Складиште за пољ. производе 28.04.2016.г open-file-icon
351-124/2016-04 Снекопром ДОО Александровац Изградња објект на кп. бр. 1054/7 КО Стањево Гаража 13.05.2016.г open-file-icon
351-136/2016-04 Дубовац Милун и  Дубовац  Данијела из Александровца Изградња зида до улице на кп. бр. 1806/31 КО Александровац Потпорни зид са оградом 26.05.2016.г open-file-icon
351-152/2016-04 Прибановић Владица из Ржанице, Изградња објекта на кп. бр. 3137/1 КО Александровац стамбено-пословни  два стана и локал 20.06.2016. г. open-file-icon
351-153/2016-04 Милутиновић Милан из Дорњег Ступња Изградња објекта на кп. бр. 168 КО Горњи Ступањ Економски објекат  за пољопривредне машине 20.06.2016. г. open-file-icon
351-158/2016-04 Лапчевић Далибор из Рокца, Александровац Изградња објекта на кп. 1737/2 КО Александровац Стамбена зграда са једним станом 27.06.2016. г. open-file-icon
351-236/2016-04 Пуношевац Слободан

Пањевац Александровац

Изградња стамбеног објекта П КП985 Доброљубци 27.10.2016 open-file-icon
351-240/2016-04 Дуњић Иван

Александровац

Изградња стамбеног објекта П+1 КП2297

КОАлександровац

31.10.2016 open-file-icon
351-273/2016-04 Ивљанин Дејан

Рокци

Александровац

Доградња помоћног  објекта  спратности П КП 2821

Александровац

25.11.2016. open-file-icon
351-277/2016-04 Братислав Минаковић

Парчин

Александровац

Изградња стамбеног објекта  спратности П+1 Изградња стамбеног објекта  спратности П+1 29.11.2016 open-file-icon
351-284/2016-04 Здравковић Будимир

В. Борје

Александровац

 Изградња пољопривредног објекта  – надстрешнице спратности П  Изградња пољопривредног објекта  – надстрешнице спратности П  01.12.2016. open-file-icon
Print Friendly, PDF & Email