Списак издатих закључака о одбацивању захтева

 

 

СПИСАК  ИЗДАТИХ  ЗАКЉУЧАКА

О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА  ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 

Ред. број Број предмета Назив инвеститора Захтев и локација изградње Намена објекта Датум +
1 351-11/2016-04 Тоскић Раде, Плеш и Бонџић Мирослав, Александровац Одбацивање захтева за прикључни кабл. вод кп. бр. 2088 КО Стањево прикључни кабловски вод 1 КВ 12.02.2016. г. open-file-icon
2 351-18/2016-04 Милић Милутин из Александровца Одбацивање захтева за гасне инстал. у ст.  објекту на кп. бр. 3400 КО Александровац унутрашње гасне инсталације 22.02.2016. г. open-file-icon
3 351-31/2016-04 Центар за социјални рад из Александровца Одбацивање захтева за гасне инстал. у посл. пр. на кп. бр. 2919/2 КО Алекс. унутрашње гасне инсталације 03.03.2016. г. open-file-icon
4 351-41/2016-04 Минар Фрукт ДОО Шљивово Одбацивање захтева за употребу објекта на кп. бр. 412/4 КО Шљивово хладњача-(доградња) 08.03.2016. г. open-file-icon
5 351-61/2016-04 Ивљанин Витомир из Лесковице Одбацивање захтева за грађевинску дозволу кп 1525/2 КО Лесковица Хладњача 18.03.2016. г. open-file-icon
6 351-73/2016-04 Милић Милутин из Александровца Одбацивање захтева за гасне инсталације у ст. об. на кп.бр. 3354 КО Александровац унутрашње гасне инсталације 24.03.2016. г. open-file-icon
7 351-92/2016-04 Јовановић Ненад из Александровца Одбацивање захтева за гасне инст. у посл. об. кп.бр. 3323/4 КО Александровац унутрашње гасне инсталације 12.04.2016. г open-file-icon
8 351-98/2016-04 Јуниор комерц д.о.о. Крушевац Одбацивање захтева за грађевинску дозволу кп 396 КО Стањево реконструкција складишта 15.04.2016.г. open-file-icon
9 351-104/2016-04 Мијатовић Драган из Ботурића Одбацивање захтева за грађевинску дозволу кп 1399/2 КО Ботурићи изградња складишта за пољ.производе 22.04.2016. г open-file-icon
10 351-110-2016-04 Дубовац Милун и Данијела из Алекс. Одбацивање захт за грађ. дозволу кп. 1806/31 КОАлександровац изградња потпорног зида до улице 28.04.2016.г. open-file-icon
11 351-111/2016-04 СНЕКОПРОМ ДОО Александровац Одбацивање захт. за грађ. дозволу кп. 1054/7 КО Стањево изградња гараже 28.04.2016.г open-file-icon
12 351-143/2016-04 Милутиновић Милан, Доњи Ступањ Одбацивање захт. за грађ. дозволу кп. 168 КО Горњи Ступањ изградња економског објекта 10.06.2016.г. open-file-icon
13 351-159/2016-04 Мијајловић Снежана из Суботице Одбацивање захтева за одобрење на кп. бр. 3121/2 КО Александровац адаптација дела објекта 24.06.2016.г. open-file-icon
14 351-164/2016-04 ТРИ Д ПАРТНЕР ДОО Александровац Одбацивање захтева за реконструкцију на кп. 3086 КО Александровац реконструкција објекта 01.07.2016. г. open-file-icon
15 351-168/2016-04 Ђурић Љубосав из Александровца Одбацивање захтева за доградњу кп. 2755 КО Алрександровац доградња објекта 08.07.2016. г. open-file-icon
16 351-187/2016-04 ЈКСП

Александровац

Реконструкција постојећео објекта за преч.воде-одб.грађ.дозвола КП956 КО Бзенице 15.08.2016. open-file-icon
17 351-188/2016-04 ЕПС Дистрибуција

Огранак Крушевац

Изградња ТЦ Вранштица 2 са приклј.далеководом ДБ 10КВ-одб.ресења КП

КО Плоча,

КП КО Вранштица

24.08.2016. open-file-icon
18 351-202/2016-04 Три ДЕ Партнер

Александровац

Реконструкција и доградња постојећег објекта-одб.грађ.дозволе КП3086

КО Александровац

29.08.2016. open-file-icon
19 351-214/2016-04 Обрадовић

Момир

Мрмош

Изградња економског објекта -одб.грађ.дозволе. КП 542/6

КО Мрмош

22.09.2016 open-file-icon
20 351-232/2016-04 Иван Дуњић

Александровац

Изградња стамбеног објекта -одб.грађ.дозволе КП2297

КО Александровац

18.10.2016. open-file-icon
21 351-215/2016-04 ЕПС Дистрибуција

Огранак Крушевац

Изградња ТЦ Вранштица 2 са приклј.далеководом ДБ 10КВ-одб.решења КП

КО Плоча,

КП КО Вранштица

03.10.2016.. open-file-icon
22 351-263/2016-04 Обрадовић

Миломир

Мрмош

Изградња зграде за смештај пољ.производа -одб.грађ.дозволе КП 542/6

КО Мрмош

22.11.2016 open-file-icon
23 351-274/2016-04 Милован

Петровић

Александровац

Унутрашње гасне инсталације-одб.решења КП 2723/2

КО Александровац

25.11.2016. open-file-icon
Print Friendly, PDF & Email