СПИСАК ИЗДАТИХ ОДОБРЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 145 ЗАКОНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

СПИСАК  ИЗДАТИХ  ОДОБРЕЊА

У СКЛАДУ СА ЧЛ. 145 ЗАКОНА  ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ

 

 
Ред. број Број предмета Назив инвеститора Захтев и локација изградње Намена објекта Датум +
1 351-6/2016-04 Пршић Радојица из  Александровца Гасне  инсталације у стамбеном објекту на кат. парц. бр. 2919/2 КО Александровац Унутрашње гасне инсталације 12.02.2016. г. open-file-icon
2 351-12/2016-04 Ђачић Наде из Александровца Гасне  инсталације у стамбеном објекту на кат. парц. бр. 1801/31 КО Александровац Унутрашње гасне инсталације 19.02.2016. г. open-file-icon
3 351-23/2016-04 Тоскић Раде, Плеш и Бонџић Мирослав, Александровац Прикључни кабловски вод кп бр. 2088 КО Стањево Кабловски вод 1 КВ 22.02.2016. г. open-file-icon
4 351-24/2016-04 Ивљанин Витомир из Лесковице Прикључни кабловски вод кп бр. 2762 и 1422 обе КО Лесковица Кабловски вод 1 КВ 23.02.2016. г. open-file-icon
5 351-40/2016-04 Центар за социјални рад, Александровац Гасне инст. у посл. простору у ст.-посл. згради кп. бр. 2961/2 КО Александровац Унутрашње гасне инсталације 08.03.2016. г. open-file-icon
6 351-76/2016-04 Милић Милутин из Александровца Гасне инсталације у стану у ст.кол.згради на кп 3354 КО Александровац Унутрашње гасне инсталације 31.03.2016. г open-file-icon
7 351-97/2016-04 Јовановић Немања из Александровца Гасне инсталације у посл. пр. у посл. згради на кп 3323/4 КО Александровац Унутрашње гасне инсталације 15.04.2016.г open-file-icon
8 351-

203/2016-04

Ратибор Бежановић из Александровца КП2510/3 КО Александровац Уградња унутрашњих гасних инсталација 30.08.2016 open-file-icon
9 351-192/2016-04 Брами ДОО  Александровац КП 781/3 КО Витково Реконструкција Крова посло. Обј. и бенз. пумпе 19.08.2016 open-file-icon
9 351-192/2016-04 Брами ДОО  Александровац КП 781/3 КО Витково Реконструкција Крова посло. Обј. и бенз. пумпе 19.08.2016 open-file-icon
10 351-189/2016-04 ЕПС Дистрибуција доо Београд огранак Крушевац КП 649 КО Доње злегиње 2 СБТС Доње Злегиње 25.08.2016 open-file-icon
11 351-190/2016-04 ЕПС Дистрибуција доо Београд огранак Крушевац КП 1907 КО Трнавци СБТС Трнавци 2 26.08.2016 open-file-icon
12 351-193/2016-04 Југоросгаз ад Београд за потр. Вукмана Петровића КП 2734 КО Александровац За изградњу гасног прикљ. На изгр. мрежу 9.09.2016 open-file-icon
13 351-211/2016-04 Михајловић Дејан из Александровца КП 3318 КО Александровац Извођење радова на уградњи унутр. Гасних инстал 16.09.2016 open-file-icon
14 351-228/2016-04 Томић Јован

Александровац

Извођење радова на уградњи унут. Гасних инстал КП2343 КО Александровац 17.10.2016 open-file-icon
15 351-230/2016-04 Петровић Вукман

Александровац

Извођење радова на уградњи унут. Гасних инстал КП2734 КО Александровац 19.10.2016. open-file-icon
16 351-231/2016-04 Бакић Драгослав Александровац Извођење радова на уградњи унут. Гасних инстал КП330/3 КО

Стањево

25.10.2016 open-file-icon
17 351-233/2016-04 Југоросгаз АД Београд

Дубовац М.

Изградња  гасног прикључка КП1757/1 КО Александровац 25.10.2016 open-file-icon
18 351-234/2016-04 ЈугоросгазАД Београд

Џамић Јовица

Изградња  гасног прикључка КП3032/10 КО Александровац 26.10.2016. open-file-icon
19 351-235/2016-04 Југоросгаз АД Београд

Петровић М.

Изградња  гасног прикључка КП2723/2 КО Александровац 26.10.2016 open-file-icon
20 351-237/2016-04 ЕПС Дистрибуција доо Београд огранак Круше СБТС Вранштица 2 далековод

Плоча 4

већи бр.КП  КО Вранштица;

КО Плоча

25.10.2016. open-file-icon
21 351-242/2016-04 Teлekoм Cрбија

AD Београд

За изградњу  прикљ.каблов. вод 1КБ већи бр.КП  КО Јелакци 02.11.2016. open-file-icon
22 351-252/2016-04 Милинчић Боривоје Александровац Извођење радова на уградњи унутр. Гасних инстал КП 973КО Александровац 02.11.2016. open-file-icon
23 351-253/2016-04 Дубовац Миљан Александровац Извођење радова на уградњи унутр. Гасних инстал КП 1757/1 КО Александровац 02.11.2016. open-file-icon
24 351-258/2016-04 Самарџић Витомир Стубал Извођење радова на изградњи  прикљ.каблов. вод 10КБ КП 1/1 КОПарчин;

КП

09.11.2016. open-file-icon
25 351-260/2016-04 ЈугоросгазАД Београд

Џамић Јовица

Изградња  гасног прикључка КП 3323/4 КО Александровац 09.11.2016. open-file-icon
26
351-

282/2016-04

Бабић Раденко

Плоча Александровац

Извођење радова на уградњи унутр. Гасних инстал. КП 3318 КО Александровац 01.12.2016. open-file-icon
27
351-283/2016-04 Петровић Милован

Александровац

Извођење радова на уградњи унутр. Гасних инстал. КП 2723/2 КО Александровац 30.11.2016. open-file-icon
28
351-237/2016-04 ЕПС Дистрибуција

Огранак Крушевац

ЕПС Дистрибуција

Огранак Крушевац

КП

КО Плоча,

КП КО Вранштица

25.10.2016. open-file-icon
Print Friendly, PDF & Email