«

»

мар 07

Eвиденција издатих решења о озакоњењу објеката у 2016. год

ЕВИДЕНЦИЈА ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА У 2016.години

У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Ред. Бр. Број предмета Име и презиме Врста радова на издатим

дозволама

1. 351-21/2016-04 19.02.2016.год. Минаковић Братислав, Парчин Објекат број 2. хладњача за складиштење воћа, кп бр 412/1 КО Шљивово
2. 351-19/2016-04 19.02.2016.год. Дубовац  Данијела и Милун, Крива река, Брус Објекат број 1. стамбени, кп бр 1806/31 КО Александровац
3. 351-22/2016-04 24.02.2016.год. Шароњић Никола, Александровац Објекат бр.5, објекат бр. 6, објекат бр. 7. кп бр 1201/1 КО Гаревина
4. 351-32/2016-04 04.03.2016.год. Дуњић Љубинко, Александровац Објекат бр. 1. стамбени,кп бр 2185/4 КО Александровац
5. 351-35/2016-04 04.03.2016.год. Ђорђевић Миладин,

Крушевац

Објекат бр.1. хладњача за складишт. воћа, кп бр 19 КО Г. Ступањ
6. 351-37/2016-04 04.03.2016.год. Дубовац Миле, Александровац Објекат бр. 1. Пословни, кп бр 2720/10 КО Александровац
7. 351-44/2016-04 08.03.2016.год. Мијатовић Драган,  Ботурићи Александровац Објекти бр. 4., стамбени, бр.5. стамбени, бр.6. хладњача за складишт. воћа, бр.7. економски, на кп бр 1399 КО Ботурићи
8. 351-46/2016-04 09.03.2016.год. Васиљковић Милоје, Јелакци, Васиљковић Радивоје, Ракља,

Александровац

Стамбени објекат бр. 1. на кп бр 591 КО Ракља
9. 351-53/2016-04 11.03.2016.год. ОШ „Аца Алексић“ Александровац Објекти основног образовања број 3 и број 4 на кп бр 557 КО Плеш
10. 351-54/2016-04 11.03.2016.год. Андрејић Драган, Плеш Стамбени објекат број 1. на кп бр 1388/2 КО Дренча
11. 351-55/2016-04 14.03.2016.год,. Тодоровић Миљко,

Александровац

Стамбени објекат бр.1, помоћни објекат бр.3, помоћни објекат бр. 5, стамбени објeкат бр. 6, помоћни објекат бр.7, помоћни објекат бр.8 на кп бр 3047 КО Александровац
12. 351-62/2016-04 18.03.2016.год. Димитријевић Божидар, Александровац Стамбени објекат на кп бр 1091 КО Дашница
13. 351-72/2016-04 22.03.2016.год. Црноглавац Слободан, Александровац Стамбени објекат бр.1. на кп бр 1319/1 КО Александровац
14. 351-77/2016-04 30.03.2016.год. Бонџић Мирослав, Александровац Стамбени објекат бр.1. на кп бр 2972 КО Бзенице
15. 351-84/2016-04 06.04.2016.год. Стојаковић Љубомир, Пуховац Стамбени објекат бр. 1. на кп бр 476 КО Пуховац
16. 351-93/2016-04 14.04.2016.год. Милутиновић Љубинко, Мала Ракља Стамб. обј бр. 1, пом. објекти бр. 2. и бр.3. на кп бр 3443 КО Алексанровац
17. 351-94/2016-04 14.04.2016.год. Милутиновић Драгица, Мала Ракља Обј. Трговине са магацином бр. 1. на кп бр 3445 КО Александровац
18. 351-95/2016-04 14.04.2016.год. Бонџић Ђ. Мирослав, Стањево Стамбени објекти бр. 1. и бр. 2. и пом. објекат бр.3. на кп бр 677 КО Стањево
19. 351-96/2016-04 15.04.2016.год. „Саморад“ ДОО Александровац Стамбено – пословни објекат бр. 2. на кп бр 2964/1 КО Александровац
20. 351-99/2016-04 18.04.2016.год. Јовановић Миломир, Кожетин Стамбени објекат бр.1 на кп бр 595 КО Кожетин
21. 351-100/2016-04 18.04.2016.год. Самарџић Витомир, Стубал Хладњача бр.1 на кп бр 1/1 КО Парчин
22. 351-107/2016-04 21.04.2016. Милинчић Боривоје, Александровац Стамбени обј.бр.1 и помоћи обј.бр.2 на кп бр 973 КО Александровац
23. 351-112/2016-04 26.04.2016.год. Марић Нада, Александровац Стамбени обј.бр.1 и помоћни обј.бр.2 на кп бр 1024/1 КО Александровац
24. 351-113/2016-04 26.04.2016.год. Максић Србислав, Александровац Стамбени обј.бр.2 на кп бр 2979 КО Александровац
25. 351-118/2016-04 28.04.2016.год. Џамић Живорад, Александровац Стамбени објекат бр.1 на кп бр 1806/24 КО Александровац
26. 351-116/2016-04 06.05.2016.год. Бежановић Миодраг, Александровац Стамбени обј.бр.1, економски обј.бр.2 хладњача обј.бр.6, помоћни обј.бр.7 на кп бр 472 КО Доњи Вратари
27. 351-82/2016-04 05.05.2016.год. Живановић Душица, Александровац Стамбени обј.бр.1, пом.об.бр.4, 5 и 6 на кп бр 3181 КО Александровац
28. 351-128/2016-04 16.05.2016. год. Поповић Драган, Велика Врбница Хладањача обј.бр.2 на кп бр 2142/1 КО Велика Врбница
29. 351-66/2016-04 16.05.2016. год. Српска православна црква Верски објекат – црква, бр.1 на кп бр 1411 КО Дашница
30. 351-135/2016-04 19.05.2016. год. Ђорђевић Живојин, Витково Стамбени обј.бр.1, помоћни обј.бр.2 на кп бр 329/1 КО Витково
31. 351-132/2016-04 27.05.2016. год. Татић Бранислав, Гаревина Стамбени обј.бр. 1, помоћни обј.бр. 2, стамбени обј.бр. 3, стамбени обј.бр.4, помоћни обј.бр.5, помоћни обј.бр.6 на кп бр 1495/1 КО Гаревина
32. 351-117/2016-04 02.06.2016. год. Бићанин Радман, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 2868/2 КО Александровац
33. 351-151/2016-04 17.06.2016.год. Петковић Мирјана, Београд Стамбени обј.бр.1 на кп бр 273/2 КО Витково
34. 351-130/2016-04 13.06.2016.год. Видојевић Драган, Александровац Помоћни обј.бр. 2 и помоћни обј.бр.3 на кп бр 478/4 КО Кожетин
35. 351-140/2016-04 28.06.2016.год. Жарковић Живојин, Ракља Стамбени обј.бр.1 на кп бр 1994/2 КО Ракља
36. 351-154/2016-04 17.06.2016.год. Симић Небојша, Земун Стамбени обј.бр.1, помоћни обј.бр.2, помоћни обј.бр.3 на кп бр 2492/1 КО Александровац
37. 351-75/2016-05 16.06.2016.год. Енергожупа ДОО Ботурићи Пословни објекат бр.1, помоћни обј.бр.2 на кп бр 1416/3 КО Ботурићи
38. 351-146/2016-04

27.06.2016.год.

Стојаковић Никола, Кожетин Стамбени обј.бр.1 на кп бр 496 КО Кожетин
39. 351-147/2016-04 27.06.2016.год. Стојаковић Никола, Кожетин Помоћни обј.бр.2 на кп бр 170/7 КО Кожетин
40. 351-102/2016-04 27.06.2016. Луковић Славољуб, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 797/3 КО Бзенице
41. 351-150/2016-04 14.06.2016.год. Милосављевић Драгиша, Пуховац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 2561/2 КО Пуховац
42. 351-148/2016-04 01.07.2016.год. Стојаковић Зоран, Кожетин Стамбени обј.бр.1. на кп бр 170/7 КО Кожетин
43. 351-105/2016-04 27.06.2016.год. Богдановић Новица, Стањево Стамбени обј.бр.1, стамбено – производни обј.бр.2, производни обј.бр.3 на кп бр 875/2 КО Стањево
44. 351-155/2016-04 05.07.2016.год. Шиндић Радослав, Старци Поповци Економски обј.бр. 1, зидана ограда на кп бр 86/2 КО Старци Поповци
45. 351-145/2016-04 06.07.2016.год. Бозољац Мирољуб, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 3515/2 КО Александровац
46. 351-129/2016-04 14.07.2016.год. Станковић Драган, Доње Злегиње Стамбени обј.бр.4, стамбени обј.бр.5, економски обј.бр.6, економски обј.бр.7 на кп бр 657 КО Доње Злегиње
47. 351-174/2016-04 20.07.2016.год. Јовановић Милош, Кожетин Стамбени обј.бр.1 на кп бр 586/2 КО Кожетин
48. 351-156/2016-04 25.07.2016.год. Дубовац Радивоје, Стањево Стамбени обј.бр.1, помоћни обј.бр.2 на кп бр 1015/5 КО Стањево
49. 351-177/2016-04 26.07.2016.год. Стевановић Боривоје, Александровац Стамбено пословни бр.1. на кп бр 2965/2 КО Александровац
50. 351-184/2016-04 02.08.2016.године Грађанин Миломир, Александровац Стамбени обј. бр.1. на кп бр 2617/4 КО Александровац
51. 351-185/2016-04 05.08.2016.год. Савковић Љубомир, Витково Стамбени обј.бр.1. на кп бр 1414/1 КО Витково
52. 351-64/2016-04 10.08.2016.год. Николић Драгољуб, Александровац Економски обј.бр.1. на кп бр 2110 КО Алескандровац
53. 351-194/2016-04 18.08.2016.год. Дубовац Миљан, Александровац Стамбени обј.бр.1, помоћни објекти бр.2, бр.3, бр.4, бр.5 на кп бр 1757/1 КО Александровац
54. 351-148/2013-05 19.08.2016.год. Петровић Зоран, Велика Врбница Стамбени обј.бр.1, економски обј.бр.2 на кп бр 1866 КО Велика Врбница
55. 351-447-1/2010-04 22.08.2016.год. Алексендрић Тома, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр. 1090/7 КО Александровац
56. 351-447-2/2010-04 22.08.2016.год. Алексендрић Тома, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 1089/3 КО Александровац
57. 351-447-3/2010-04 22.08.2016.год. Алексендрић Тома и Драган, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 1089/4 КО Александровац
58. 351-447-4/2010-04 22.08.2016.год. Алексендрић Драган, Александровац Стамбени објекти бр. 1 и бр. 2 на кп бр 1089/1 КО Александровац
59. 351-126/2016-04 23.08.2016.год. Бекрић Живорад и Драгољуб, Александровац и Београд Стамбени обј.бр. 1, помоћни обј.бр.2, бр.3, бр.4 и бр.5, на кп бр 3032/8 КО Александровац

 

60. 351-1525/2010-04 26.08.2016.године Радовић Драгица, Александровац Стамбени обј.бр. 1 и бр.2 на кп бр КО Александровац
61. 351-1320/2010-04 08.09.2016.год. Цветковић Звездан, Плеш Стамбени обј.бр.1 и помоћни обј.бр.2 на кп бр 1855/1 КО Александровац
62. 351-1719/2010-04 19.09.2016.год. Лапчевић Драган, Александровац Стамбени обј.бр.1 на кп бр 1801/2 КО Александровац
63. 351-481/2010-04 28.09.2016.год. Лапчевић Милан, Александровац Стамбени обј.бр.2 на кп бр 1120 КО Александровац
64. 351-157/2016-04 06.10.2016.год. Бићанин Радман, Александровац Стамбени обј.бр.1, помоћно обј.бр. 2 и бр.3 на кп бр 2867/3 КО Александровац
65. 351-83/2014-04 13.10.2016.год. Петровић Мирослав и Гроздан, Нови Београд Стамбени обј.бр.1 на кп бр 1758 КО Рогавчина
66. 351-132/2010-04 14.10.2016.год. Прибановић Божин, Веља глава Стамбени обј.бр.1, помоћни обј.бр. 2 и бр.3 на кп бр 1285/4 КО Александровац
67. 351-708/2016-04 18.10.2016.год. Вилимоновић Радослав, Стањево Стамбени обј.бр.1 на кп бр 977/1 КО Стањево
68. 351-78/2013-04 24.10.2016.год. „Алга“ ДОО Витково Пословно – производни обј. бр.2 на кп бр 699/7 КО Витково
69. 351-241/2016-04 26.10.2016.год. Дубовац  Југослав, Мала Ракља Стамбени обј.бр. 1 на кп бр 190/3 КО Ракља
70. 351-47/2010-04 26.10.2016.год. Мијатовић Драгиша, Ботурићи Помоћни обј. бр.4 на кп бр 1227/7 КО Ботурићи
71. 351-1049-1/2010-04 01.11.2016.год. Кневић Слађан,Југослав и Горан, Александровац Стамбени обј.бр. 1 на кп бр 1103/2 КО Александровац
72. 351-1049-2/2010-04 01.11.2016.год. Кнежевић Слађан, Југослав и Горан, Александровац Стамбени обј. бр.2 на кп бр 1103/2 КО Александровац
73. 351-1871/2010-04 31.10.2016.год. Кнежевић Стојадин, Јелакци Стамбени обј. бр.1 на кп бр 1091/1 КО Александровац
74. 351-69-1/2010-04 01.11.2016.год. Лазаревић Добросав и Миодраг,Александровац и Јелакци Стамбени обј.бр. 1 на кп бр 414/4 КО Ракља
75. 351-69-1/2010-04 09.11.2016.год. Лазаревић Добросав и Миодраг, Александровац и Јелакци Стамбени обј.бр. 1 на кп бр 414/3 КО Ракља
76. 351-766/2010-04 04.11.2016.год. Живковић Саша, Крушевац Стамбени обј.бр. 1 на кп бр 3828 КО Ратаје

 

 

Print Friendly, PDF & Email