«

»

феб 26

Извештај комисије за доделу средстава буџета општине Александровац

 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДA
Бр. 401-258/2016-01
Датум: 26.02.2016. године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДЕ

О РЕЗУЛТАТИМА КОНКУРСА

                   Општинско веће општине Александровац  је дана 09.фебруара 2016.године расписало Конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац број 401-258/2016-01,који је објављен у медијима –радио телевизија Крушевац, званичној интернет страници општине Александровац и огласној табли Општинске управе општине Александровац .

                  Рок за подношење пријава почео је да тече од 10.фебруара 2016. године а завршио се 22.фебруара  2016. године у 15,00 сати.

                 Општинско веће општине Александровац  је именовало  Комисију за доделу наградa студентима, решењем број 020-49/2016-01 од 09,02,2016 г.

                На основу спроведеног конкурса и поднетих  пријава , Комисија  за  доделу награда  (  у даљем тексту Комисија) на седници од 26.фебруарa  2016.године је утврдила следеће:

               По расписаном   конкурсу поднето је укупно 24 пријаве и  све  су благовремене.Пријаве су поднели:

Ред. број Име и презиме Факултет студије Прос. оцена ЕСПБ бодови
врста година
1 2 3 4 5 6 7
1 Нада Гашић

Горњи Вратари

Филолошки факултет Београд ОАС 2.година

2015/2016

9,56 , 60
2 Стефан Недић

Александровац

Филолошко –уметнички факултет Крагујевац 2. године 2. године 2015/2016 9,50 60
3 Драгиша Шимуновић

Александровац

Факултет за машинство и грађевинарство Краљево, ОАС 4 година

2015/2016

9,27
4 Андријана Јованчевић

Александровац

Географски факултет  Београд ОАС 3. година

2015/2016

9,56 110

Пренела 1 испит

5 Стефан Ћоћић

Горњи Вратари

Природно- матеметички факултет  Нови Сад ОАС 3 година

2015/2016

9,41 121
6 Далибор Ђорђевић

Александровац

Машински факултет Београд ОАС 2 година 2015/2016 9,40 60
7 Стефан Живковић

Горње Ратаје

Економски факултет Београд   Завршио ОАС 08.07.2015.г. 9,13 240  
8 Милица Богдановић

Александровац

Електротехнички факултет Београд Завршила ОАС 30.09.2015.г. 9,00 240  
9 Кристина Јаковљевић

Александровац

Пољопривредни факултет

Београд  .,

Завршила ОАС 12.10.2015.г. 9,00

 

240
10 Јелена Стевановић

Доње Ратаје

Филолошки факултет Београд, Завршила ОАС 08.09.2015.г. 9,62 240  
11 Јелица Атанасковић

Венчац

Медицински факултет Ниш ИАС 6. године 2015/2016 9,03 Нису приказани
12 Владимир Судимац

Александровац

Медицински факултет Ниш Завршио ИАС 28.08.2015.г. 9,77

10,00

360
13 Марко Дуњић

Александровац

Биолошки факултет Београд ОАС 3. године

2015/2016

9,85 120
14 Борис Рилак

Венчац

Агрономски факултет Чачак МАС 1.година

2 015/2016

9,33 Нису приказани

Нема датум завршетка ОАС

15 Сузана Петковић

Лесковица

Пољопривредни факултет Београд ОАС 2 године  2015/2016 9,46 Нису приказани
16 Душан Џамић

Александровац

Математички факултет Београд ДАС 2 године  2015/2016 9,36

10,00

10,00

240

60

60

17 Катарина Катанчевић

Лесеновци

Хемијски факултет Београд

,

ОАС 2. године 2015/2016 9,08 73
18 Даница Станић

Вражогрнци

Медицински факултет Београд ИАС 6 године  2015/2016 9,83 300
19 Душан Живковић

Тржац

Природно-математички факултет , Нови Сад ОАС 4. године 2015/2016 9,47 192
20 Данијел Милинчић

Александровац

Пољопривредни факултет

Београд

ОАС 4. године 2015/2016 9,94 Нису приказани
21 Милосав Дуњић

Александровац

Природно-математички факултет , Нови Сад ДАС 2 .година, 2015/2016 10,00 нису приказани
22 Јелена Дуњић

Александровац

Природно-математички факултет , Нови Сад ДАС 3 године

2015/2016

10,00 98

пребивалиште

23 Дарко Ћалић

Ржаница

Агроекономски факултет Београд Завршио ОАС 14.10.2015.г. 9,15 240
24 Јелена Михајловић

Ржаница

Факултет политичких наука Београд ОАС 4 година

2015/2016

9,60 188

I.

Сагласно члану  6 Одлуке  о студентским наградама ,услове за доделу награде за завршене студије  у претходној школској години закључно са октобарским испитним роком , са укупном просечном оценом накмање 9 , који нису поновили ниједну годину и који су стекли у просеку најмање 60 ЕСП бодова (ЕСПБ) за сваку годину  студирања,

испуњавају студенти:

 

1.Стефан Живковић из Г.Ратаја за завршене основне академске студије на Економском факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,13, и 240 ЕСП бодова, дипломирао 08,07,2015 године,

 

      2 .Милица Богдановић  из Александровца  за завршене основне академске студије на Електротехничком факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,00, и 240 ЕСП бодова, дипломирала 30,09,2015 године,

 

    3, Кристина Јаковљевић  из Александровца  за завршене основне академске студије на Пољопривредном факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,00, и 240 ЕСП бодова, дипломирала12.10,2015 године,

 

    4.Јелена Стевановић из Александровца  за завршене основне академске студије на Филолошком  факлутету у Нишу , просечна оцена у току студија 9,62  и 240 ЕСП бодова, дипломирала 08,09,2015 године

 

    5.Дарко Ћалић из Ржанице  за завршене основне академске студије на Агроекономскомм факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,15, и 240 ЕСП бодова, дипломирао 14.10,2015 године

 

II

Сагласно члану 7 став 1 и 2 тачка 1 , Одлуке  о студентским наградама , услове за додеу изузтне награде за успех у току студија за студенте који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком из свих положених испита постигли просечну оцену 10,00 , није остварио ниједан студент.

 

Сагласно члану 7 став 1 и 2 тачка 2 , Одлуке  о студентским наградама , услове за додеу награда за постигнути успех остварен током студија испуњавају студенти који нису поновили ни једну годину студија и који су закључно са октобарским испитним роком из свих положених испита постигли просечну оцену 9,50 и стекли најмање 60 ЕСП бодова за сваку годину студирања и то:

 

1.Нада Гашић из Г.Вратара, студент 2 године ОАС  на Филолоком  факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,56, и стечених 60 ЕСП бодова,

 

 1. Стефан Недић Александровац, студент 2 године ОАС  на Филолошко уметничком факултету у Крагујевцу , продсечна оцена у току студија 9,50 и стечених 60 ЕСП бодова,

 

 1. Владимир Судимац  Александровац, за успех остварен у току интергисаних академских студија на Медицинском  факултету у Нишу  , продсечна оцена у току студија 9,77 и оцена 10,00 на завршном раду и стечених 360 ЕСП бодова, дипломирао 28.08.2015 године,(Члан 7 и члан 8  Одлуке)

 

4.Марко Дуњић  Александровац, студент 2 године ОАС  на Биолошком факултету Београд, просечна оцена у току студија 9,85 и стечених 120 ЕСП бодова,

 

5.Душан Џамић Александровац, студент 2 године ДАС на Математичком факултету у Београду просечна оцена у току студија ОАС 9,36,МАС 10,00 и ДАС 10,00 остварени ЕСП бодиви 240+60+60.

 

 1. Даница Станић , Вражогрнци , студент 6 године ИАС  на Медицинском   факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,83, и стечених 300 ЕСП бодова,

 

 1. Јелена Михајловић из Ржанице ,студент  4 године ОАС на Факултет политичких наука у Београду , просечна оцена у току студија 9,60, и стечених 188 ЕСП бодова.

 

III

 

Услове за доделу награда из члана 3.Одлуке о студентским наградама ( “ Службени лист општине Александровац “ бр. 10/2015),( у даљем тексту Одлука) не испуњава кандидат :

 

1.Јелена Дуњић, која је  пријавила пребивалиште у општини Нови Сад , место Нови Сад, ул. Моше Пијаде бр.034, спрат 2, стан 13 дана 27.05.2015. године, по Уверењу МУП Републике Србије , ПС у Александровцу бр.205-1-38/21 .

 

IV

Услове из члана 7 Одлуке за доделу награда , не испуњавају због остварене просечне  оцена у току студија мањи од 9,50, студенти:

 

1, Драгиша Шимуновић, Александровац , студент 4 године ОАС на факултету за машинство и грађевинарство Краљево , просечна овена 9,27.

 

 1. Стефан Ћоћић,  Г.Вратари , студент 3 године ОАС на Природно математичком факултету у Новом Саду  , просечна оцена 9,41

 

 1. Далибор Ђорђевић, Александровац , студент 2 године ОАС на Машинском факултету Београд , просечна оцена 9,40.

 

4, Јелица Атанасковић ,Венчац , студент 6 године ИАС на Медицинског факултета у Нишу , просечна оцена 9,03.

 

5, Катарина Катанчевић ,Лесеновци  , студент 2 године ОАС на Хемијском факултету Београд,  просечна оцена 9,08.

 

6,,Душан Живковић ,Тржац ,студент 4 године ОАС на Природно математичком факултету Нови Сад, просечна овена 9,47.

 

V

Услове из члана 7 Одлуке за доделу награде ,не испуњавају због остварених ЕСП бодова у току студија мањи од прописаног  студенти:

 

 1. Андријана Јованчевић  студент, студент 3 године  пренела 1 испит

 

VI

Нису разматране због непотпуне документације пријаве :

 

1.Борис Рилак из Александровца , студента 1 године МАС на Агрономског факултета у Чачку ( није достављен доказ о оствареним ЕСП бодовима као ни доказ да је ОАС завршио закључно са октобарским испитним роком),

 

2.,Сузана  Петковић Лесковица ,студент 2 године ОАС на Пољопривредном факултету Београд ( није достављен доказ о оствареним ЕСП бодовима закључно са октобарским испитним роком),

 

3.Данијел Милинчић Александровац, студент 4 године ОАС на Пољопривредном факлултеу у Београду (није достављен доказ о оствареним ЕСП бодовима у току студија )

 

4, Милосав Дуњић  из Александровца, студент 2 године ДАС  на Природно-математички факултет у Новом Саду –Департман за географију,туризам и хотели јерство ,(није доставио доказ о  просечној оцени у току студија и стеченим ЕСП бодова на ОАС + МАС + 1 година ДАС),

____________________________________________

 

На основу члана 12 Одлуке о студентским наградама (“ Службени лист општине Александровац број 10/2015) ,

Комисија за доделу награда предлаже кандидате за доделу награда :

А) за завршене студије:

 

1.Стефан Живковић из Г.Ратаја за завршене основне академске с студије на Економском факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,13, и 240 ЕСП бодова, дипломирао 08,07,2015 године,

 

      2 .Милица Богдановић  из Александровца  за завршене основне академске студије на Електротехничком факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,00, и 240 ЕСП бодова, дипломирао 30,09,2015 године,

 

    3, Кристина Јаковљевић  из Александровца  за завршене основне академске студије на Пољопривредном факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,00, и 240 ЕСП бодова, дипломирао 12.10,2015 године,

 

    4.Јелена Стевановић из Александровца  за завршене основне академске студије на Филолошком  факлутету у Нишу , просечна оцена у току студија 9,62, и 240 ЕСП бодова, дипломирао 08,09,2015 године

 

    5.Дарко Ћалић из Ржанице  за завршене основне академске студије на Пољопривредном Агроекономском факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,15, и 240 ЕСП бодова, дипломирао 14.10,2015 године

 

Б) за успех у току студија :

 

1.Нада Гашић из Г.Вратара, студент 2 године ОАС  на Филолоком  факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,56, и стечених 60 ЕСП бодова,

 

 1. Стефан Недић Александровац, студент 2 године ОАС  на Филолошко уметничком факултету у Крагујевцу , продсечна оцена у току студија 9,50 и стечених 60 ЕСП бодова,

 

 1. Владимир Судимац  Александровац, за успех остварен у току интергисаних академских студија на Медицинском  факултету у Нишу  , продсечна оцена у току студија 9,77 и оцена 10,00 на завршном раду и стечених 360 ЕСП бодова, дипломирао 28.08.2015 године,(Члан 7 и члан 8  Одлуке)

 

4.Марко Дуњић  Александровац, студент 2 године ОАС  на Биолошки факултет Београд, просечна оцена у току студија 9,85 и стечених 120 ЕСП бодова,

 

5.Душан Џамић Александровац, студент 2 године ДАС на Математичком факултету у Београду просечна оцена у току студија ОАС 9,36,МАС 10,00 и ДАС 10,00 остварени ЕСП бодиви 240+60+60.

 

 1. Даница Станић из Вражогрнци , студент 6 године ИАС  на Медицинском   факлутету у Београду, просечна оцена у току студија 9,83, и стечених 300 ЕСП бодова,

 

 1. Јелена Михајловић из Ржанице ,студент  4 године ОАС на Факултет политичких наука у Београду , просечна оцена у току студија 9,60, и стечених 188 ЕСП бодова.

 

Учесници конкурса могу на предлог Комисије ставити приговор у року од 8 дана од дана објављивања предлога .

 

У Александровцу дана 26 фебруара 2016 године

 

Комисја за доделу награда

Председник : Војислав Калезић с.р

Чланови Драган Гања Милојевић с.р

Слободан Маринковић с.р

 

Објавлјено на огласној табли Општинске управе дана 26.фебруара 2016 године  __________________________

Print Friendly, PDF & Email