Списак издатих грађевинских дозвола за 2015. годину

 

Списак  издатих  грађевинских дозвола  за  март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар 2015.  године

 

Ред. број Број предмета Назив инвеститора Захтев и локација изградње Намена објекта Датум

+

1 351-56/2015-04 Петровић Зоран из Велике Врбнице Изградња на кп.бр. 1908 3333 1898 и 1868/1 све КО Велика Врбница Горња Надземни кабловски вод и СБТС 10/0,4 КВ 23.03.2015. г. open-file-icon
2 351-72/2015-04 Поповић Драган из Велике Врбнице Изгр. кп.  2139, 2140, 2141/1 ,2135/1, 2133, 2132 и 2142/1 све КО Вел Врбница Горња Надземни кабловски вод и СБТС 10/0,4 КВ 07.04.2015. г. open-file-icon
3 351-76/2015-04 Мијатовуић Г. Драгиша из Ботурића Изградња на кп. бр. 1233 КО Ботурићи Породични стамбени објекат 15.04.2015. г. open-file-icon
4 351-82/2015-04 Минар Фруцхт ДОО Шљивово Доградња на кп. бр. 412/4 КО Шљивово ХЛАДЊАЧА 20.04.2015. г. open-file-icon
5 351-114/2015-04 ГРИН ПОВЕР  ДОО Брус Изградња  на кп. бр. 688, 1128, 1129 и 785/1 КО Грчак Подземни кабловски вод до  ТС „Грчак 2“ 04.05.2015. г. open-file-icon
6 351-111/2015-04 Електродистрибуција Крушевац Изградња на кп. бр. 3109/2, 3566 и 3450 КО Александровац Напојни вод 1КВ за стамб. посл. објекат 06.05.2015. г. open-file-icon
7 351-136/2015-04 Николић Саша, Земун Изградња на кп. бр. 53 КО Витково Винарија-произв. туристички објекат 07.05.2015. г. open-file-icon
8 351-174/2015-04 Блажић В. Радисав, Стањево Изградња на кп. бр. 1253/1 КО Стањево Економски објекат-надстрешница 30.06.2015. г. open-file-icon
9 351-179/2015-04 ЕНЕРГОРАМА ДОО БЕОГРАД Изгр. на кп.бр.4152/6,4778,4258/2,4258/1, 4763,4241 и 4239 КО Јелакци Далековод 10 КВ за МХЕ Кнежевићи 03.07.2015. г. open-file-icon
10 351-181/2015-04 Енергорама ДОО БЕОГРАД измена решења бр. 351-145/2012-04  кп.бр. 4763,4152/6и4778 КО Јелакци МХЕ „Кнежевићи“ на реци Јошаници 07.07.2015. г. open-file-icon
11 351-182/2015-04 Лапчевић В. Милош из Крушевца Рек. промена нам. и догр. кп бр. 1663/1 КО Велика Врбница Доња Индустријска зграда са магацином 07.07.2015. г. open-file-icon
12 351-184/2015-04 Видојевић В. Милорад из Александровца Надградња спрата уместо поткровља и доградња кп. бр. 846/2 КО Витково Посл-стамб аутомех радион. и стамб пр. 13.07.2015. г. open-file-icon
13 351-201/2015-04 Дубовац Петар Александровац Доградња на кп бр 1723 КО Александровац Зграда за смештај пољопривр. машина 24.07.2015. г. open-file-icon
14 351-199/2015-04 Кљајић Милисав Ново Село В. Бања Изградња на кп бр 2826/6 КО Рогавчина Хладњача 27.07.2015. г. open-file-icon
15 351-208/2015-04 Бићанин Радман из Александровца Изградња на кп бр 2868/2 КО Александровац Стамбени објекат 20.08.2015. г. open-file-icon
16 351-210/2015-04 Жарковић Срђан и Миловановић Милутин из Г Злегиња Изградња  на кп  533 КО Горње Злегиње Стамбени објекат 24.08.2015. г. open-file-icon
17 351-215/2015-04 Видојевић В. Зоран из Кознице Изградња на кп 1440/1 КО Витково Стамбени објекат 02.09.2015. г. open-file-icon
18 351-221/2015-04 Богићевић Аранђел и Милосављевић Ђорђе изГрчака Изградња на кп 875 КО Грчак Економски стаја за гајење пилића 24.09.2015. г. open-file-icon
19 351-226/2015-04 Декић Мирјана из Виткова Изградња на кп 1374/2 КО Витково Стамбени објекат 02.10.2015. г. open-file-icon
20 351-233/2015-04 Mарковић Ана, Поповци, Александровац Изградња на кп 3246 КО Александровац Стамбено-пословни 13.10.2015. г. open-file-icon
21 351-236/2015-04 Измена решења на ЈКСП Александровац Изградња у насељеном месту Мрмош Сеоски водовод 13.10.2015. Г. open-file-icon
22 351-237/2015-04 Општина Александровац Изградња на кп. 1234/1, 1234/2 и 1236 КО Ботурићи Игралиште за мале спортове 13.10.2015. г. open-file-icon
23 351-271/2015-04 измена грађевинске дозволе број 351-221/2015-04 Богићевић Аранђел из Грчака Изградња на кп 875 КО Грчак Економски стаја за гајење пилића 26.11.2015. г. open-file-icon
Print Friendly, PDF & Email