Списак издатих употребних дозвола за 2015. годину

 

 

 

Списак  издатих  употребних дозвола  за  март, април, мај, јун, јул, август, септембар, октобар, новембар и децембар  2015.  године

Ред. број Број предмета Назив инвеститора Захтев и локација изградње Намена објекта Датум +
1 351-159/2015-04 Милинчић  М.  Драган из Александровца Употреба економског обј. на кп.бр. 593/1 КО Стубал прерада и складиштење пољопривредних производа 28.05.2015. г. open-file-icon
2 351-211/2015-04 ГРЕЕН ПОВЕР Брус Употреба кабловског вода 10 КВ за МХЕ на кп 688 1128 1129 и 785/1 КО Грчак прикључни кабловски вод 24.08.2015.г. open-file-icon
3 351-214/2015-04 САМО РАД ДОО Александровац Употреба магацина на кп 672/4 КО Стањево магацин за смештај машина за обраду дрвета метала и др опреме за индустријску делатност 27.08.2015. г. open-file-icon
4 351-239/2015-04 Енергорама  Нови Београд Уп.  10 КВ вода за МХЕ на кп 4152/6 4778 4258/2 428/1 4763 4241 и 4239 КО Јелакци прикључни кабловски вод 19.10.2015. г. open-file-icon
5 351-264/2015-04 Оператор дистр. сист.  ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Еектродистрибуција Крушевац Употреба обј. у постојећој  ТС 110/35/10 кат. парц. бр.  694 КО Стањево објекат за смештај постројења 10 КВ 23.11.2015. г. open-file-icon
6 351-285/2015-04 Оператор дистр. сист.  ЕПС Дистрибуција ДОО Београд Еектродистрибуција Крушевац Употрба кабл. вода 10 КВ из новог постр. ТС110/35/10кв на кп 694 КО Стањево кабловски вод 10 КВ 21.12.2015. г. open-file-icon
7 351-212/2015-04 ГРЕЕН ПОВЕР Брус Употреба МХЕ на реци Расини кп 3081 КО Плеш, кп 1128 699 и 688 КО Грчак мини хидро ел. Скачак-Плеш 22.12.2015. г. open-file-icon
8 351-291/2015-04 Југоросгаз а.д. Београд Употреба гасног прикљ.кп бр. 323/3 КО Стањево гасни прикључак 24.12.2015. г. open-file-icon
9 351-293/2015-04 Енергорама д.о.о. Београд Употреба МХЕ на реци Јошаници кп 4763 4152/6 и 4778 КО Јелакци мини хидро ел. Кнежевићи 25.12.2015. г. open-file-icon
10 351-298/2015-04 Југоросгаз а.д. Београд Употреба гасног прикљ. Кп бр. 2385 и 1801/31 КО Александровац гасни прикључак 04.01.2016. г. open-file-icon
11 351-299/2015-04 Ср шк СВЕТИ ТРИФУН Александровац Употреба котларнице на гас кп. бр. 2732 КО Александровац котларница на гас 05.01.2016. г. open-file-icon
12 351-295/2015-04 Угринић Миломир, Александровац Употреба реконст пословног обј. кп 3274/1 КО Александровац реконструисан пословни објекат 25.01.2016. г open-file-icon

 

Print Friendly, PDF & Email