«

»

дец 31

Информатор о раду за 2015. годину – Центар за социјални рад Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
А Л Е К С А Н Д Р О В А Ц
БРОЈ: 551- 2578
ДАНА: 31.12.2015.године

 

 

 

На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04,54/07,104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа ( «Службени гласник РС» број 68/10) објављује се :

 

 

   ИНФОРМАТОР О РАДУ

                   ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД АЛЕКСАНДРОВАЦ

ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРЕУЗМИТЕ ИНФОРМАТОР

 

Print Friendly, PDF & Email