ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА 2019.

 

                                                                                                                                      

Р.бр Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања  
1. 351-1/2019-04 Ивљанин Дејан

Рокци

Александровац

Захтев за употребну дозволу-помоћни објекат – одбацивање КП  2821

КО Александровац

08.01.2019.г.
2. 351-492/2019-04 Кнежевић Зорица

 Крушевац

Захтев за решење о одобрењу – одбацивање захтева КП  249/2, 266/1, 267/2

КО Кожетин

28.02.2019.год.
3. 351-551/2019-04 ПД ЗИМ ДОО Дашница Захтев за употребну дозволу -складиште- одбацивање КП 1904/1

КО Дашница

25.04.2019.г.
4. 351-495/2019-04 Општина Александровац за ОШ Аца Алексић Захтев за грађевинску дозволу – одбијање захтева КП 3005

КО Александровац

28.02.2019.г.
Print Friendly, PDF & Email