ЗАКЉУЧЦИ О ОДБАЦИВАЊУ ЗАХТЕВА 2018

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања +
1 351-4/2018-04 Општина Александровац за ЈКСП Александровац Изградња магистралног водовода за Г.Ступањ, д. Ступањ, Лаћислед и Мрмош-одбацивање захтева за грађ.дозволу КП   КО,

Доња Злегиња, Гаревина, Г.Ступањ,Д.Ступањ

15.01.2018.год.
2 351-7/2018-04 Николић Ивана и Николић Јовица

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стан 18 у стамбено-пословној згради –одбацивање захтева за решење о одобрењу КП 3327

КО Александровац

19.01.2018.год.
3 351-12/2018-04 Кљајић С. Милисав,

Ново Село

Изграђења хладњача за јагодичасто воће-захтев за употребну дозволу КП 2826/6

КО Рогавчина

23.01.2018.год.
4 351-942/2018-04 Станојевић Лели

Кучево

Захтев за грађевинску дозволу за стамбени објекат  П+1 у Кучеву- одбацивање захтева КП 6377/4

КО Кучево

29.03.2018.год.
5 351-988/2018-04 Кнежевић Владан

Александровац

Захтев за грађевинску дозволу за стамбени објекат  По+П+1 – одбацивање захтева КП 1294

КО Александровац

04.04.2018.год.
6 351-1388/2018-04 Милић Драган Брус Захтев за грађевинску дозволу за изградњу складишта П, – одбацивање захтева КП 406

КО Батоте

23.04.2018.год..
7 351-1405/2018-04 Милић Драган Брус Захтев за решење о одобрењу  за реконструкцију помоћног објекта, П , – одбацивање захтева КП 658

КО Александровац

24.04.2018.год.
8 351-1923/2018-04 Југоросгаз АД Београд Захтев за решење о одобрењу  увођење унутрашњих инсталација у стан бр. 2,- одбацивање захтева КП 2734

КО Александровац

12.06.2018.год.
Print Friendly, PDF & Email