СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 2019

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања  
1 351-528/2019-04 Ивљанин Дејан

Рокци

Употреба дограђеног помоћног објекта КП   2821  КО

Александровац

 

16.04.2019.године
Print Friendly, PDF & Email