СПИСАК ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ 2019

 

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања  
1 351-528/2019-04 Ивљанин Дејан

Рокци

Употреба дограђеног помоћног објекта КП   2821  КО

Александровац

 

16.04.2019.године
2 351-577/2019-044 Зим ДОО Дашница Употреба дограђеног помоћног објекта КП   1904/1  КО

Дашница

 

27.05.2019.године
3 351-610/2019-04 Будимир Здравковић

Александровац

Употреба дограђеног помоћног објекта КП   645/3  КО

Александровац

 

19.06.2019.год.
Print Friendly, PDF & Email