Списак издатих решења о одобрења у складу са чл. 145 закона електронским путем

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 145 ЗАКОНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ У 2018. год

 

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања +
1 351-1/2018-04 Станковић Драган Доња Злегиња Изградња помоћног објекта –ограде КП  657 КО

Доња Злегиња

05.01.2018.год.
2 351-21/2018-04 Николић Ивана и Николић Јовица

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стан 18 у стамбено-пословној згради КП 3327

КО Александровац

24.01.2018.год.
3 351-1487/2018-04 Југоросгаз АД Београд Гасни приклјучак за потрошача Сашу Вучковић КП 497/1

КО Кожетин

03.05.2018.год.
4 351-1827/2018-04 Марић Драган

Александровац

Реконструкција помоћног објекта спратности П КП  658

КО Александровац

28.05.2018.год.
5 351-1827/2018-04 Лазаревић Добросав

Александровац

Увођење унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  414/4

КО Ракља

30.05.2018.год.
6 351-1846/2018-04 Зиндовић Борисав

Александровац

Увођење унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  594/4

КО Кожетин

04.06.2018.год
7 351-1991/2018-04 Угринић Дејан

Александровац

Изградња ограде КП 1078/1

КО Александровац

14.06.2018.год.
8 351-2038/2018-04 Димитријевић Радослав

Александровац

Увођење унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  1052/1

КО Александровац

04.07.2018.год.
9 351-2065/2018-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП 1048/2

КО Александровац

27.07.2018.год.
10 351-2066/2018-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП 2744

КО Александровац

27.07.2018.год.
11 351-2067/2018-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  2734

КО Александровац

27.07.2018.год.
12 351-2373/2018-04 Старинац Драган

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стан КП  2734

КО Александровац

16.08.2018.год.
13 351-2381/2018-04 Ђурић Миросалв Александровац Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  2744

КО Александровац

30.08.2018.год
14 351-2392/2018-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  2734

КО Александровац

14.09.2018.год.
15 351-2399/2018-04 Бићанин СТанисав

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  1707/1

КО Александровац

21.09.2018.год.
16 351-2400/2018-04 Прибановић Драган Александровац Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  1018/2

КО Стањево

21.09.2018.год.
17 351-2402/2018-04 Голубовић Бојан

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стан КП  2734

КО Александровац

25.09.2018.год.
18 351-2410/2018-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  265/2

КО Кожетин

05.10.2018.год
19 351-2411/2018-04 Рилак Вера Александровац Изградња помоћног објекта  Су и ограде КП  1807/3

КО Александровац

08.10.2018.год.
20 351-2606/2018-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  494/3

КО Кожетин

12.10.2018.год
21 351-2607/2018-04 Арсић Ивана

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  3210/1

КО Александровац

12.10.2018.год
22 351-2617/2018-04 Југоросгаз АД Београд Изградња гасног прикључка на ДМГ мрежу КП  2723/2

КО Александровац

17.10.2018.
23 351-2617/2018-04 Луковић Зоран

Стањево

Реконструкција помоћног објекта КП  1020/7

КО Стањево

25.10.2018.год.
24 351-2631/2018-04 Луковић Данијела 

Кожетин

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  494/3

КО Кожетин

25.10.2018.год.
25 351-2634/2018-04 Општина Александровац Адаптација ОШ Аца Алексић у Плочи КП  2412/3

КО Плоча

30.10.2018.год
26 351-2635/2018-04 Општина Александровац Инвестиционо одржавање објекта Дом културе КП  3231

КО Александровац

30.10.2018.год
27 351-2638/2018-04 Дуњић Милош

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  2307/1

КО Александровац

02.11.2018.год
28 351-2645/2018-04 Дуњић Саша

Ботурићи

Александровац

Уградња унутрашњих гасних инсталација у стамбени објекат КП  265/2

КО Кожетин

02.11.2018.год
29 351-2074/2018-04 РС-МУП РС Адаптација и енергетска санација објекта Сутјеска КП  173

КО Бзенице

08.08.2018.год

 

Print Friendly, PDF & Email