СПИСАК  ИЗДАТИХ  ЛОКАЦИЈСКИХ  УСЛОВА 2019. год

 

 

Р. Бр. Заводни број Инвеститор Врста радова Локација Датум издавања +
1 350-99 /2018-04 ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА КРУШЕВАЦ ТС Пољана Стањево са НН КП 2089/1, 1210/2, 1210/1, 1209/3 i 1209/1КО

Стањево

15.01.2019.год.
2 350-100 /2018-04 Радосав Јанковић,

Александровац

Изградња пољопривредног

објекта  П, 

КП 1286/6, 1286/7 KO Александровац 16.01.2019.год.
3 350-102 /2018-04 Милосављевић Дамњан Мрмош Доградња помоћног објекта , спратности П,  А КП 1579  КО

Мрмош

30.01.2019.год.
4 350-1 /2019-04 Вукојевић Верица, Д. Ступањ

Александровац

Изградња стамбеног  објекта ,  111011 А КП   4595/2 КО

Доњи Ступањ

12.02.2019.год.
5 350-2/2019-04 Живковић Љиљана Кожетин Изградња помоћног објекта , спратности П,  А КП   586/1  КО Кожетин

 

13.02.2019год.
6 350-4 /2019-04 ОШ Аца Алексић Уградња унутрашњих гасних инсталација КП 3005 КО

Александровац

21.02.2019.год.
7 350-8 /2019-04 Општина-ЈКСП Александровац Изградња водоводне мреже за насеље Доњи Ступањ, Г КП КО

Доњи Ступањ

21.03.2019.год.
8 350-10/2019-04 Општина Александровац Реконструкција Трга ослобођења КП  3343, 3345, 3346 КО

Александровац

26.02.2019..год.
9 350- 12/2019-04 Предраг Думановић

Београд

Реконструкција, доградња и надградња стамбеног објекта Б КП  2684/1 КО

Александровац

05.03.2019.год.
10

 

350-15 /2019-04 Угринић Мирко

Александровац

Изградња помоћног објекта , спратности С+П,  КП  2496 КО

Александровац

12.03.2019.ГОД.
11 350-16 /2019-04 Општина Александровац Изградња тротоара поред пута у Виткову КП  2754 , 2752/1 КО

Витково

 

05.04.2019.год.
12 350- 17/2019-04 Општина Александровац Изградња тротоара поред пута у Плешу КП 577/1, 575, 574/1 , 3069 КО Плеш 11.04.2019.год.
13 350- 18/2019-04 Општина Александровац Изградња тротоара поред пута у Плочи КП 2886, 2411/2, 2412/4, 2412/1, 2413/2КОПлоча 12.04.2019.г
14 350-24 /2019-04 Општина-ЈКСП Александровац Изградња фекалне канализације –Прва фаза, Г КП КО Витково 01.04.2019.год.
15 350-28 /2019-04 Миљковић Драган

Г.Ступањ

Доградња стамбеног објекта П+1, А КП 3375 КО Горњи Ступањ 16.04.2019.год.
16 350- 39/2019-04 Вомих Теам

 Београд

Изградња надкривеног складишта П, А 125231 КП 49 КО Горњи Ступањ 30.04.2019.год.
17 350-40 /2019-04 Дишић Милан Александровац Изградња помоћног објекта , спратности С+П, А, 127141 КП  1049/2 КО

Александровац

03.05.2019.год
18 350-38 /2019-04 Стамбена заједница Трг ослобођења Адаптација и надградња пословно стамбеног објекта, В КП   3121/2, 3121/1 , 3123 КО

Александровац

17.05.2019.год

 

Print Friendly, PDF & Email