Локална самоуправа

Председник општине

Др Југослав Стајковац БИОГРАФИЈА  Председник Општине Др Југослав Д. Стајковац, рођен је 1954. године у Плешу. Основну школу завршио је у Плешу а средњу пољопривредну школу у Александровцу. Завршио је пољопривредни факултет, агроекономски смер, у Београду – Земун. После завршеног факултета уписује и завршава последипломске–магистарске студије на групи економика пољопривреде и тржиште пољопривредних производа. Магистрирао …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Заменик председника општине

Михајло Милић

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Председник скупштине општине

Мр Тома Савковић Биографија             Члан 28. Скупштина општине има председника Скупштине. Председник Скупштине организује рад Скупштине општине,сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом ,овим Статутом и пословником о раду Скупштине општине. Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Општинско веће

Чланови :     Општинско веће  1. Минић Душан 2. Лапчевић Дејан 3. Ћоћић Зоран 4. Радојичић Миломир 5. Јевтовић Дејан 6. Тишић Славиша 7. Марић Слађан Члан 51. Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и 7 чланова Општинског већа. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »

Одборници скупштине општине

Одборници Скупштине општине (по редоследу на збирној листи)             Група грађана “ПОКРЕТ ЗА ЖУПУ“ – мр.Југослав Стајковац мр ЈУГОСЛАВ СТАЈКОВАЦ мр ТОМА САВКОВИЋ АНА ЛУКОВИЋ БОБАН ЈОВАНОВИЋ др МИЛОРАД ПЕТРОВИЋ СЛАВОМИРКА ЂУРИЋ др СТАМЕНКО КОСТОВ ЦВЕТА МИНИЋ ЉУБОДРАГ НИКОЛИЋ ЉУПЧЕ МИТРОВИЋ ЗОРА ЈЕЛЕНКОВИЋ МИРОСЛАВ ПЕШТЕРАЦ ЗОРАН МИЛАНОВИЋ РАНКА БОНЏИЋ МИЛОВАН РАКИЋ НЕБОЈША РАВИЛИЋ НАДЕЖДА ИЛИЋ ГОРАН …

Print Friendly, PDF & Email

Pogledati stranu »