Arhiva po kategoriji: Вести

Вести из општине Александровац

дец 27

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Република Србија Општина Александровац Општинска управа Број: 111- 5 /2017-01 Датум: 27.12.2017.год. Александровац   На основу члана  3., 4., 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), начелник Општинске  управе општине Александровац објављује     ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА   Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска …

Nastaviti čitanje »

дец 25

Конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац за 2018. годину – удружењима грађана

 На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2018. годину ( “ Сл. лист општине Александровац “ број 11/2017 ), раздео 5 функционална класификација 090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 97, 102 и 109 и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. лист општине …

Nastaviti čitanje »

јан 05

ОБАВЕШТЕЊЕ

Р  е п у б л и к а   С р б и ј а СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА Број: 020-682/2016-01 27.12.2016. године АЛЕКСАНДРОВАЦ   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е               Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине.             Дан општине Александровац је …

Nastaviti čitanje »

мај 24

Конкурс за доделу новчане награде талентованим ученицима и студентима

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 129/07), члана 53. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012 и 3/2013), члана 4. Правилника о наградама талентованим ученицима и студентима са територије општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010) и Одлуке Општинског већа број 020-219/2015-01 од  21.маја …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave