Arhiva po kategoriji: Скупштинске одлуке

окт 26

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

                                                                                         На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07,83/14 …

Nastaviti čitanje »

сеп 03

ПОСЛОВНИК o раду Комисије за  избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023

На основу тачке 17.1.2.Локалног антикорупцијскоr плана општине Александровац  2018- 2023 („Сл.лист општине Aлександровац „, бр. 5/18) и става 3 Решења о формирању и именовању Комисије за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023 бр. 020-234/2018-01 од 25. јуна 2018.године, Комисија за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског …

Nastaviti čitanje »

јун 15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2017. год

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ О п ш т и н с к а  у п р а в а Одељење за финансије и локално економски развој Број : 403-300/2018-03 Датум : 04.05.2018.год. А л е к с а н д р о …

Nastaviti čitanje »

јан 11

Годишњи план јавних набавки Скупштине општине Александровац за 2018.годину

  Годишњи план јавних набавки Скупштине општине Александровац за 2018.годину на објаву, број 404-7/2018 од 11.01.2018.године.  

Starije objave «

» Novije objave