Arhiva po kategoriji: Oдлуке општинско веће

феб 21

ПРАВИЛНИК

На основу члана 59. став 2 Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС “ бр 129/07 и 83/14), члана 57. и 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС “ број 21/2016), члана 11.Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(“Службени Гласник Р.С.“ број 68/15), члана  69. Статута општине …

Nastaviti čitanje »

нов 29

Закључак већа бр 020-582/2016-01 од 24. новембра 2016. године

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник РС“, бр. 26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, бр.129/07и 83/14) и члана 53. Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ …

Nastaviti čitanje »

нов 08

Oдлука – о расписивању јавног огласа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Сл.лист општине Александровац“ број 5/2006 и 11/2016), Општинско веће општине Александровац на XIII  седници од 3.новембра 2016. …

Nastaviti čitanje »

сеп 23

Oдлука о расписивању јавног огласа

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (“Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини (“Сл.лист општине Александровац“ број 5/2006 и 11/2016), Општинско веће општине Александровац на  11. седници од 19.09.2016. године, …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave