Arhiva po kategoriji: Oдлуке општинско веће

јун 15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2017. год

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ О п ш т и н с к а  у п р а в а Одељење за финансије и локално економски развој Број : 403-300/2018-03 Датум : 04.05.2018.год. А л е к с а н д р о …

Nastaviti čitanje »

мар 13

Правилник о изменама и допунама правилника

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон), члана 57. и  58. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору …

Nastaviti čitanje »

јан 11

Годишњи план јавних набавки Општинског већа општине Александровац за 2018.годину

  Годишњи план јавних набавки Општинског већа општине Александровац за 2018.годину број 404-8/2018 од 11.01.2018.године  

јул 03

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији радних места

На основу члана 59. став 2 Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – други закон), члана 57. и 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС“ број 21/2016), члана 9. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (“Службени гласник РС“ број 68/15 и 81/2016 …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave