Arhiva po kategoriji: Обавештење

јул 23

Oдлука о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма

            На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 85. Статута општине Александровац  (,,Службени лист општине Александровац“ број: 2/2019), члана 4. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (,,Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 …

Nastaviti čitanje »

јул 22

Закључак о почетној цени пољопривредног земљишта

Р е п у б л и к а  С р б и ј а Општинско веће АЛЕКСАНДРОВАЦ Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Број: 020-261-7/2019-01 Датум: 19.07.2019. године   На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, …

Nastaviti čitanje »

јун 19

Извештај – Комисије за доделу новчане награде талентованим студентима

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 401-1172-1/2019-01 Датум: 12.06.2019. год. Александровац И З В Е Ш Т А Ј Комисије за доделу награда   Општинска управа општине Александровац је дана 03. маја 2019. године расписала Конкурс за доделу новчане награде талентованим …

Nastaviti čitanje »

јун 07

Конкурс за доделу бесповратних средстава за квалитетних приплодних говеда, оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса у 2019. години на територији општине Александровац

На основу члана13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“ Службени гласник Републике Србије “ бр. 10/13, 142/14,103/15 и 101/16), члана 52. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник “ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 85.Статута општине Александровац (“Службени лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12,3/13, 11/16, 4/17 и 2/19), Одлуке …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave