Arhiva po kategoriji: Обавештење

мар 17

KOНТАКТ ЦЕНТРИ

мар 16

САОПШТЕЊЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Поводом епидемије корона вируса, данас је у Александровцу заседао Штаб за ванредне ситуације Штаб за ванредне ситуације општине Александровац  одржао је данас Прву ванредну седницу, којој је председавао председник општине Александровац и комадант Штаба, др Мирко Михајловић. Седница је била посвећена тренутној ситуацији у вези са корона вирусом, као и предузимању превентивних мера које имају …

Nastaviti čitanje »

мар 06

Обавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељењеза пољопривреду и рурални развој Број: 501-15/2020-06 Датум: 02.03.2020.год. АЛЕКСАНДРОВАЦ                     Општинска управа општине Александровац, Одељење за пољопривреду и рурални развој, О Б А В Е Ш Т А В А   Заинтересоване органе …

Nastaviti čitanje »

мар 02

Рани јавни увид поводом израде просторног плана

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)   оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave