Arhiva po kategoriji: Обавештење

дец 05

Jавни конкурс за избор чланова савета

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Комисија за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана   општине Александровац 2018-2023 Бр: 020-427/2018-01 Дана:4.децембар 2018. године  Александровац               У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана за Општине Александровац („Сл. Лист општине Александровац “, бр.5/18), тачке 3 Решења о формирању и именовању Комисије за избор чланова Савета …

Nastaviti čitanje »

нов 30

Oдлука о расподели минералног ђубрива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Комисија за расподелу минералног ђубрива на територији општине Александровац из робних резерви Републике Србије Број:020-416/2018-01 Датум: 26. новембар 2018.године Александровац   На основу Закључка Владе  05 Број: 339-9528/2018 од 11.октобра 2018.године,  Решења о именовању Комисије за расподелу минералног ђубрива на територији општине Александровац из робних резерви Републике Србије број 020-394/2018-01, …

Nastaviti čitanje »

нов 19

Jaвни позив – За учешће у јавној расправи

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Бр. 020-407/2018-01 Датум:19. новембар 2018. године АЛЕКСАНДРОВАЦ     На основу члана 99. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ број 7/08, 1/12, 13/12 ,3/13,11/16 и 4/17) и Закључка Општинског већа општине Александровац број 020-407/2018-01 од …

Nastaviti čitanje »

нов 06

Oбавештење

Р е п у б л и к а  С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за пољопривреду и рурални развој Број: 501-61-1/2018-06 Датум: 01.11.2018.год. АЛЕКСАНДРОВАЦ                           Општинска управа Општине Алекандровац, Одељење за пољопривреду и рурални развој     О Б А В Е Ш Т А В …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave