Arhiva po kategoriji: Обавештење

феб 06

Обавештење

Поштовани суграђани, У складу са чланом 38. Став 7.тачка 7.подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС”, broj 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге. Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која …

Nastaviti čitanje »

јан 03

Koнкурс за доделу средстава – Удуружењима грађана

            На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 24/2018 ), раздео 5 функционална класификација  090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68, 80, 81, 82, 84 и 100 и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. …

Nastaviti čitanje »

дец 05

Jавни конкурс за избор чланова савета

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Комисија за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана   општине Александровац 2018-2023 Бр: 020-427/2018-01 Дана:4.децембар 2018. године  Александровац               У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана за Општине Александровац („Сл. Лист општине Александровац “, бр.5/18), тачке 3 Решења о формирању и именовању Комисије за избор чланова Савета …

Nastaviti čitanje »

нов 30

Oдлука о расподели минералног ђубрива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Комисија за расподелу минералног ђубрива на територији општине Александровац из робних резерви Републике Србије Број:020-416/2018-01 Датум: 26. новембар 2018.године Александровац   На основу Закључка Владе  05 Број: 339-9528/2018 од 11.октобра 2018.године,  Решења о именовању Комисије за расподелу минералног ђубрива на територији општине Александровац из робних резерви Републике Србије број 020-394/2018-01, …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «