Arhiva po kategoriji: Обавештење

мар 19

Конкурс за доделу дела нераспоређених средстава буџета општине Александровац за 2018 – Удружењима грађана

На основу члана 16. Одлуке о буџету општине Александровац за 2018. годину ( “ Сл. лист општине Александровац “ број 11/2017 ), раздео 5 функционална класификација 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 102 и 109, става 5 Одлуке о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса …

Nastaviti čitanje »

мар 12

Нацрт локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Александровац

НАЦРТ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА (ЛАП) ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 2018 – 2023

дец 27

Интерни конкурс за попуњавање радног места

Република Србија Општина Александровац Општинска управа Број: 111- 5 /2017-01 Датум: 27.12.2017.год. Александровац   На основу члана  3., 4., 5. и 6. Уредбе о интерном конкурсу („Службени гласник РС“, број 17/16), начелник Општинске  управе општине Александровац објављује     ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА   Организацони облик у коме се радно место попуњава: Општинска …

Nastaviti čitanje »

дец 26

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА У ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111- 4 /17- 01 Датум: 25 .12. 2017.г. АЛЕКСАНДРОВАЦ   На основу члана 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. гласник РС», бр. 21/16) и члана 12. став 1 Уредбе …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «