Arhiva po kategoriji: Обавештење

мај 06

Конкурс за доделу новчане награде талентованим студентима

            На основу члана 9. Одлуке о студентским наградама (“Службени лист општине Александровац“ број 10/2015 и 15/2016), Општинска управа општине Александровац, дана 03. маја 2019. године, расписује:     К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ТАЛЕНТОВАНИМ СТУДЕНТИМА    I           Расписује се конкурс за доделу средстава буџета општине Александровац, предвиђених Одлуком …

Nastaviti čitanje »

апр 09

ЈАВНИ КОНКУРС

OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ КОНКУРС   за пријем у радни однос једног приправника са статусом инвалида који се запошљава под општим условима               I  У радни однос  прима се један приправник са статусом инвалида који се запошљава под општим условима  и са стеченим  високим образовањем из научне области правне науке на основним …

Nastaviti čitanje »

феб 06

Обавештење

Поштовани суграђани, У складу са чланом 38. Став 7.тачка 7.подтачка 7. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Службени гласник РС”, broj 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге. Обвезници који не воде пословне књиге – физичка лица која …

Nastaviti čitanje »

јан 03

Koнкурс за доделу средстава – Удуружењима грађана

            На основу члана 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину (,, Службени лист општине Александровац“ број 24/2018 ), раздео 5 функционална класификација  090, 820,840 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68, 80, 81, 82, 84 и 100 и  члана 3. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана (“Сл. …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «