Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

нов 30

ЗАКЉУЧАК – просечна цена кваратног метра

На основу члана 6. став 5. и 6, члана 7а став 1. и 2. Закона о порезима на имовину (“Службени гласник Републике Србије“, број  26/01, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 47/18) и члана 53. Статута општине Александровац …

Nastaviti čitanje »

сеп 19

Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац

Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Александровац

авг 24

Друга измена плана јавних набаки Општинске управе општине Александровац

Другa изменa плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац, број 404-204/2018 од 24.08.2018.године

апр 19

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 1.3.4.Р/2018 – крпљење ударних рупа

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-46-12/2018 Датум:19.04.2018.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave