Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

феб 25

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр ЈН 1.3.11.Р/2019 – Санација  градских улица  у  Кожетину (1-5)

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404–82-4/2019 Дана:25.02.2019.године      На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 …

Nastaviti čitanje »

дец 31

Oбавештење

Р  е п у б л и к а   С р б и ј а СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА Број: 020-480 /2018-01 24.12.2018 године АЛЕКСАНДРОВАЦ О Б А В Е Ш Т Е Њ Е Скупштина општине Александровац сваке године свечано обележава дан Општине. Дан општине Александровац је 14. фебруар “Свети …

Nastaviti čitanje »

дец 27

Oдлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација

          На основу члана 138,став 1 и 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александроац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр.4/2017), члана 52. Закона о ликалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-закон), …

Nastaviti čitanje »

дец 07

Обавештење у вези нацрта Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину.

Општинска управа – одељење за финансије и локалнo еконoмски развој утврдило је нацрт Одлуке о буџету општине Александровац за 2019 годину и доставља га јавности на увид. Обавештавају се сви заинтересовани грађани и организације да могу доставити примедбе и сугестије на нацрт Одлуке о буџету до понедељка 10. децембра 2018. године на email адресу  soalekn@ptt.rs  Обавештавају …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave