Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

мар 02

Поступак јавне набавке мале вредности број 1.1.2.Д/2017

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.2.Д/2017, деловодни број 404-38/2017 од 28.02.2017.године,   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Александровац, ул. Јаше Петрпвића, …

Nastaviti čitanje »

феб 05

Oдлукa о максималном броју запослених у јавном сектору општине Aлександровац

  На основу члана 6.Закона о начину одреживања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС “ број 68 /2015) ,члана 26. Статута општине Александровац(“Службени лист општине Алекснадровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине Александровац на XXIX седници одржаној 5.фебруара  2016 године  донела је О Д Л У К У О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ …

Nastaviti čitanje »

дец 31

Информатор о раду за 2015. годину – Центар за социјални рад Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД А Л Е К С А Н Д Р О В А Ц БРОЈ: 551- 2578 ДАНА: 31.12.2015.године       На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» број 120/04,54/07,104/09 и 36/10) и Упутства за објављивање информатора о раду државног органа …

Nastaviti čitanje »

нов 24

Измена конкурсне документације за Дом културе Доњи Ступањ

  Спецификација радова на текућем одржавању објекта дома културе  у   у селу Доњи Ступањ              А) Кровопокривачки радови              1.Претресање лименог кровног покривача са заменом шрафова за спајање лима за штафне – шрафове одвити и заменити новим са ПВЦ подлогом, на местима на којима је то потребно………….м2   350,00 х ________ = _____________ …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «