Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

сеп 03

Закључак комисије за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Р е п у б л и к а  С р б и ј а Општинско веће АЛЕКСАНДРОВАЦ Комисија за утврђивање цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Број: 020-261-12/2019-01 Датум: 30.08.2019. године   На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, …

Nastaviti čitanje »

сеп 03

Позив за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.1.10.Д/2019 – набавка и уградња две лансирне противградне станице на даљинско управљање

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404–237–4/2019 Дана:03.09.2019.године    На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и …

Nastaviti čitanje »

мар 14

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.8.Р/2019 – Чишћење канала, шибља, растиња и пропуста за одвод атмосферских падавина

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-107-4/2019 Дана:14.03.2019.године                  На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” …

Nastaviti čitanje »

феб 25

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр ЈН 1.3.11.Р/2019 – Санација  градских улица  у  Кожетину (1-5)

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404–82-4/2019 Дана:25.02.2019.године      На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «