Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

авг 24

Друга измена плана јавних набаки Општинске управе општине Александровац

Другa изменa плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац, број 404-204/2018 од 24.08.2018.године

апр 19

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 1.3.4.Р/2018 – крпљење ударних рупа

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-46-12/2018 Датум:19.04.2018.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

апр 05

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈН 1.2.10.У/2018.

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-55-11/2018 Датум:05.04.2018.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и …

Nastaviti čitanje »

мар 02

Поступак јавне набавке мале вредности број 1.1.2.Д/2017

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.2.Д/2017, деловодни број 404-38/2017 од 28.02.2017.године,   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Александровац, ул. Јаше Петрпвића, …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «