Arhiva po kategoriji: Некатегоризовано

апр 19

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈН 1.3.4.Р/2018 – крпљење ударних рупа

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-46-12/2018 Датум:19.04.2018.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

апр 05

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку бр. ЈН 1.2.10.У/2018.

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-55-11/2018 Датум:05.04.2018.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и …

Nastaviti čitanje »

мар 02

Поступак јавне набавке мале вредности број 1.1.2.Д/2017

На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.2.Д/2017, деловодни број 404-38/2017 од 28.02.2017.године,   ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Александровац, ул. Јаше Петрпвића, …

Nastaviti čitanje »

феб 05

Oдлукa о максималном броју запослених у јавном сектору општине Aлександровац

  На основу члана 6.Закона о начину одреживања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС “ број 68 /2015) ,члана 26. Статута општине Александровац(“Службени лист општине Алекснадровац“ бр. 7/08, 1/12, 13/12 и 3/13), Скупштина општине Александровац на XXIX седници одржаној 5.фебруара  2016 године  донела је О Д Л У К У О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «