Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

нов 20

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.5.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-284-4/2018 Датум:20.11.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037/3751 145 ; Факс: 037/3751 145 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и …

Nastaviti čitanje »

нов 19

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.1.1.Д/2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-277-10/2018 Датум:19.11.2018.године                  На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-277-9/2018 од  16.11.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ …

Nastaviti čitanje »

нов 13

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности број ЈН 1.2.15.У/2018 – Израда пројектa саобраћајно – техничког уређења зоне дечје установе

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-130–20/2018 Датум:13.11.2018.године               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-130-19/2018 од  09.11.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

нов 13

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број ЈН 1.2.5.У/2018 – Израда пројектно    техничке  документације за уређивање  грађевинског земљишта

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-82–8/2018 Датум:13.11.2018.године                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-82-7/2018 од  28.09.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ОБУСТАВИ …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave