Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

окт 12

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.2.Р/2018. – Уређивање грађевинског земљишта-игралиште НИВЕА

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-243-13/2018 Датум:10.10.2018.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује  О б …

Nastaviti čitanje »

окт 12

Oдлука о одели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.25.Р/2018 – Санација асфалта на фудбалском и кошаркашком игралишту у Лаћиследу

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број:404-217-11/2018 Датум:12.10.2018.године.                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-217-10/2018 од 11.10.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:     ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ …

Nastaviti čitanje »

окт 09

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.26.Р/2018 – Санација градских улица

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број:404-218–12/2018 Датум:09.10.2018.године.                   На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-218-11/2018 од 05.10.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ …

Nastaviti čitanje »

окт 02

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.2.Р/2018 – Уређивање грађевинског земљишта-игралиште НИВЕА

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број:404-243-11/2018 Датум:02.10.2018.године.               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-243-10/2018 од 02.10.2018.године,  Начелник Општинске  управе  Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave