Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

мар 13

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности  број ЈН 1.1.2.Д/2020 – Набавка горива

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-57–13/2020 Датум: 12.03.2020.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-57-12/2020 од  11.03.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси: ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

мар 13

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности  број ЈН 1.1.6.Д/2020 – Набавка потрошног електроматеријала  за одржавање уличне расвете

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-51-26/2020 Датум:12.03.2020.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-51-25/2020  од 10.03.2020.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

мар 06

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.2.4.У/2020. – Услуге дневног боравка деце, младих и    одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-62-11/2020 Датум:06.03.2020.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и …

Nastaviti čitanje »

мар 04

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке ЈН 1.1.12.Д/2020 – Набавка табли за обележавање улица

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-87-4/2020 Дана:04.03.2020.године На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave