Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

апр 15

Одлука о додели уговора за јавну набаку број ЈН 1.3.19.Р /2019  – Санација локалних путева (Горње Ратаје, Доње Ратаје 1 и 2 и Тулеш)

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-83–15/2019 Датум:15.04.2019.године               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-83-14/2019 од 12.04.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси: ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за …

Nastaviti čitanje »

апр 12

Обавештење о закљученом уговору редни број 1.1.1.Д/2019. – електрична енергија

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-53-13/2019 Датум:12.04.2019.године А л е к с а н д р о в а ц                 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)   Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац …

Nastaviti čitanje »

апр 11

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.11.Р /2019-Санација градских улица у Кожетину

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-82-15/2019 Датум:11.04.2019.године                   На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-82-14/2019 од 10.04.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:     ОДЛУКУ  …

Nastaviti čitanje »

апр 11

Обавештење о закљученом уговору ЈН 1.1.2.Д/2019. – набавка горива

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 Александровац Број: 404-68-19/2019 Датум:11.04.2019.године E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374 Матични број:07194838 Тел: 037 – 3751 145                 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15)   Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave