Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

јул 18

Oбавештење о закљученом уговору број 1.3.16.Р/2018. – Санација локалних путева

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-90-15/2018 Датум:18.07.2018.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

јул 11

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке број ЈН 1.2.11.У/2018 – Одржавање хоризонталне сигнализације

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 Александровац Број: 404-134-4/2018 Датум:11.07.2018.године E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374 Матични број:07194838 Тел: 037 3751 145 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) …

Nastaviti čitanje »

јул 10

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.15.Р/2018 – Санација локалних путева

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-89-16/2018 Датум:10.07.2018.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

јул 10

Обавештење о закљученом уговору број 1.3.19.Р/2018. – Извођење радова на окончању радова на Дому културе у Плешу

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-125-12/2018 Датум:12.07.2018.године А л е к с а н д р о в а ц                 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave