Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

јун 11

Позив за јавну набавку број ЈН 1.3.19.Р/2018 – Извођење радова на окончању радова на Дому културе у Плешу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-125-4/2018 Датум:11.06.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037/ 3751 145; Факс: 037/ 3751 145 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) …

Nastaviti čitanje »

јун 08

Oдлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.2.6.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за основне школе

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број:404-83–12/2018 Датум:08.06.2018.године.               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-83-11/2018 од  07..06.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за …

Nastaviti čitanje »

јун 07

Oдлука о додели уговора број ЈН 1.1.5.Д/2018 – Набавка канцеларијског материјала

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-119-11/2018 Датум:06.06.2018.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-119-10/2018 од  05.06.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

јун 06

Oдлука о додели угобора за јавну набавку број ЈН 1.3.14.Р /2018 – Санација  локалних путева

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број:404-62–16/2018 Датум:06.06.2018.године.                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-62-15/2018 од 05.05.2018.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave