Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

дец 30

Одлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова санација дома културе у Суботици

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 А л е к с а н д р о в а ц ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-174-18/2019 Датум:27.12.2019.године                На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  …

Nastaviti čitanje »

дец 29

Oдлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова JNVV 1.3.2.R/2019

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 А л е к с а н д р о в а ц ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-170-30/2019 Датум:26.12.2019.године                  На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  …

Nastaviti čitanje »

дец 02

Oбавештење о закљученом уговору за јавну набавку број  ЈН 1.3.34.Р/2019. – Извођење радова на санацији постојећих мрежа уличне расвете

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-299-11/2019 Датум:02.12.2019.године                   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 …

Nastaviti čitanje »

нов 21

Позив за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 1.3.1.Р/2019 – Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-33-4/2019 Дана:23.01.2019.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «

» Novije objave