Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

јул 11

Одлука о додели уговора број ЈН 1.3.33.Р /2019 – Санација дома културе у Доњем Ступњу

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-177–9/2019 Датум:11.07.2019.године               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени …

Nastaviti čitanje »

јул 11

Одлука о додели уговора број ЈН 1.3.30.Р /2019 – Санација дома културе у Стањеву

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-175-9/2019 Датум:11.07.2019.године              На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, …

Nastaviti čitanje »

јул 10

Обавештење о закљученом уговору број  ЈН 1.2.12.У/2019. – Услуге стручног надзора на санацији објекта    зграде основне школе “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-69–15/2019 Датум:10.07.2019.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и …

Nastaviti čitanje »

јул 10

Одлука о додели уговора број ЈН 1.3.2.Р /2019 – Извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-170-23/2019 Датум:09.07.2019.године               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «