Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

мар 19

Поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.2.3.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за спортски терен у Ракљи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-58-4/2018 Датум:15.03.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о jавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању …

Nastaviti čitanje »

мар 19

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.3.5. Р/2018 – Насипање путева шљунком

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-47-4/2018 Датум:05.03.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању …

Nastaviti čitanje »

мар 13

Поступак јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1.2.10.У/2018 – Одржавање уличне расвете

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-55-4/2018 Датум:13.03.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о jавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању …

Nastaviti čitanje »

мар 12

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.1.2.Д/2018 – Набавка горива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-53-4/2018 Датум:12.03.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «