Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

дец 15

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке радова

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-99-75/2017 Датум:14.12.2017.године                На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке радова Грађевински радови на адаптацији зграде …

Nastaviti čitanje »

нов 14

Одлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе  “Иво Лола Рибар“

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-99-71/2017 Датум:03.11.2017.године                  На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке радова Грађевински радови на адаптацији …

Nastaviti čitanje »

окт 31

Обавештење о закљученом уговору Ј.Н. бр. 1.2.5.У/2017. -Зимско одржавање локалних путева и улица

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-199-12/2017 Датум:31.10.2017.године А л е к с а н д р о в а ц                 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује …

Nastaviti čitanje »

окт 25

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку велике  вредности услуга  број ЈН 1.2.5. У /2017

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-199-9/2017 Датум:25.10.2017.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-199-8/2017 од 24.10.2017.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «