Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

сеп 17

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.8.Д/2019 – Набавка  електричне енергије

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-232–19/2019 Датум:17.09.2019.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-232-18/2019  од  16.09.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

сеп 11

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.15.Р/2019 – Санација  локалних путева (Плеш, Бзенице, Рогавчина, Стрменица и Грчак)

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-249-4/2019 Дана:11.09.2019.године      На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 …

Nastaviti čitanje »

сеп 10

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.3.23.Р/2019 – Санација  локалних путева (Доброљупци, Пањевац, Парчин 1 и 2 и Шљивово 1-3)

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-248-4/2019 Дана:10.09.2019.године       На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 …

Nastaviti čitanje »

сеп 09

Позив за прикупљање понуда у посупку јавне набавке бр. ЈН 1.3.20.Р/2019 – за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке радова -Санација  локалних путева

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-247-4/2019 Дана:09.09.2019.године    На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «