Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

сеп 12

Одлука о додели уговора за јавну набаку ЈН 1.2.14.У/2018 по партијама

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број:404-207-14 /2018 Датум:12.09.2018.године.                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-207-13/2018 од  11.09.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ …

Nastaviti čitanje »

сеп 12

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.8.Д /2018 – Набавка електричне енергије

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-205-9/2018 Датум:12.09.2018.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-205-8/2018 од  11.09.2018.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за …

Nastaviti čitanje »

сеп 04

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.13.У/2018 – Зимско одржавање локалних путева и улица

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-206-4/2018 Датум:04.09.2018. године. Адреса:ул. Јаше Петровића, бр. 26,  37230 Александровац E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374 Матични број:07194838 Телeфон и факс: 037/3751-145      На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 …

Nastaviti čitanje »

сеп 04

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.3.26.Р/2018 – Санација градских улица

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА Број:404-218-4/2018 Датум:04.09.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230  А л е к с а н д р о в а ц E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037-3751 145;  Факс: 037-3751 145   На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «