Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

окт 31

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.1.11.Д/2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА Број:404-277-4/2018 Датум:31.10.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037-3751 145; Факс: 037-3751 145     На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) …

Nastaviti čitanje »

окт 26

Oбавештење о закљученом уговору број ЈН 1.2.16.У/2018. – Израда пројекто техничке документације озакоњења објекта основне школе у Горњем Злегињу

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-216-12/2018 Датум:26.10.2018.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и …

Nastaviti čitanje »

окт 25

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.15.У/2018 – „ Израда Пројекта саобраћајно-техничког уређења зоне дечје установе “

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-130-4/2018 Датум:25.10.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037/3751 145 ; Факс: 037/3751 145 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и …

Nastaviti čitanje »

окт 24

Позив за прикупљање поунуда у поступку јавне набавке бр. ЈН 1.2.5.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за уређивање грађевинског земљишта (Трг ослобођења Александровац)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-82-4/2018 Датум:24.10.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037/3751 145 ; Факс: 037/3751 145 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «