Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

мај 20

Прва измена и допуна плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац

Првa изменa и допунa плана јавних набавки Општинске управе општине Александровац број 404-166/2019 од 17.05.2019.године.

мај 17

Одлука о додели уговора за јавну набавку ЈН 1.1.4.Д/2019 – Набавка, уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-132–20/2019 Датум:17.05.2019.године                  На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-132-19/2019  од 16.05.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси: ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

мај 16

Позив за прикупљање понуда у поступки јавне набавке бр.  ЈН 1.3.21.Р/2019 – санација локалних путева (Доњи Ступањ, Горњи Ступањ 1 и 2, Гаревина 1 и 2 и Дашница 1 и 2)

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404–162-4/2019 Дана:16.05.2019.године    На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и …

Nastaviti čitanje »

мај 16

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.14.Р/2019. – Санација локалних путева (Плоча, Рокци, Јелакци-Барине и Јелакци-Пецићи)

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ Ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 Александровац Број: 404-108-20/2019 Датум:16.05.2019.године E-maill aдреса: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374 Матични број:07194838 Тел: 037 – 3751 145               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «