Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

јун 27

Oвавештење о закљученом уговору – 1.3.17.Р/2017.

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-76-12/2017 Датум:27.06.2017.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује   …

Nastaviti čitanje »

јун 27

Oвавештење о закљученом уговору – 1.3.16.Р/2017.

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-109-14/2017 Датум:27.06.2017.године А л е к с а н д р о в а ц               На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује О …

Nastaviti čitanje »

јун 27

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА-за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-99-31/2017 Датум:26.06.2017.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-99-30/2017 од  26.06.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за …

Nastaviti čitanje »

јун 23

Одлуку о додели уговора ЈН 1.3.5.Р/2017-Извођење радова на текућем одржавању и поправка Дома културе у Доњем Ступњу

Одлуку о додели уговора ЈН 1.3.5.Р/2017-Извођење радова на текућем одржавању и поправка Дома културе у Доњем Ступњу

Starije objave «