Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

окт 16

Oдлука о додели уговора број ЈН 1.2.16.У/2019 – Услуге  дневног боравка деце, младих  и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230  А л е к с а н д р о в а ц ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-281-9/2019 Датум:16.10.2019.године                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-281-8/2019 …

Nastaviti čitanje »

окт 14

Одлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.2.5. У /2019 – Зимско одржавањe   локалних путева и улица

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-233-9/2019 Датум:14.10.2019.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-233-8/2019 од 11.10.2019.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:     ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

окт 08

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.1.10.Д/2019  – Набавка и уградња две лансирне противградне станице на даљинско управљање

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-237–11/2019 Датум:08.10.2019.године                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној …

Nastaviti čitanje »

окт 03

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.2.16.У/2019 – Услуге дневног боравка деце,  младих и одраслих особа са сметњама у развоју

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-281–4/2019 Дана:03.10.2019.године.    На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «