Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

авг 18

Одлука о додели уговора за јавну набавку  број ЈН 1.3.15.Р /2017

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-110-12/2017 Датум:18.08.2017.године                  На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-110-11/2017 од 16.08.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

авг 11

Oбавештење о закљученом уговору ЈН 1.3.18.Р/2017.

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-99-52/2017 Датум:11.08.2017.године А л е к с а н д р о в а ц                     На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује …

Nastaviti čitanje »

јул 26

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-99-47/2017 Датум:26.07.2017.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-99-42-1/2017 од  25.07.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за …

Nastaviti čitanje »

јул 21

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину – Скупштина општине Александровац План јавних набавки за 2017. годину – Општинско веће општине Александровац План јавних набавки за 2017. годину – Председник општине Александровац  

Starije objave «