Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

мар 21

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.1.2.Д/2019 – Набавка горива

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-68-16/2019 Датум:21.03.2019.године                  На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-68-15/2019  од  20.03.2019.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ …

Nastaviti čitanje »

мар 21

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.2.7.У/2019 -Израда пројектно техничке документације за  спортски терен

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул.Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404–44-4/2019 Дана:20.03.2019.године      На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 …

Nastaviti čitanje »

мар 14

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.6.Р /2019 – Насипање локалних путева

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-46-12/2019 Датум:14.03.2019.године               На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-46-11/2019 од 13.03.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

мар 13

Oдлука о додели уговора за јавну набавку број ЈН 1.3.5.Р /2019 – Летње одржавање локалних путева

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА 37230 Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-45–12/2019 Датум:13.03.2019.године                 На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-45-11/2019 од 11.03.2019.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «