Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

окт 10

Обавештење о закљученом уговору ЈН бр.1.1.8.Д/2017. – Набавка електричне енергије за Општинску     управу

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 Број:404-188-12/2017 Датум:09.10.2017.године А л е к с а н д р о в а ц                 На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац …

Nastaviti čitanje »

сеп 25

Oдлука о додели уговора за јавну набавку мале  вредности добара  број ЈН 1.1.8.Д /2017

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Александровац ул. Јаше Петровића, број 26 Број: 404-188–9/2017 Датум:25.09.2017.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-188-8/2017 од  22.09.2017.године, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА за …

Nastaviti čitanje »

сеп 22

ПОЗИВ бр. ЈН 1.2.5.У/2017 за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга – Зимско одржавање локалних путева и улица

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 I Број:404-199-3/2017 Датум:22.09.2017.године А л е к с а н д р о в а ц На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) …

Nastaviti čitanje »

сеп 21

Tрећа измена плана јавних набавки за 2017 год.

Tрећа измена плана јавних набавки за 2017 год. брoj 404-198/2017 od 19.09.2017.

Starije objave «