Arhiva po kategoriji: Јавне набавке

Рапиане јавне набавке

мај 17

Обавештење о закљученом уговору бр. ЈН 1.1.3.Д/2018. – Набавка и испорука цеви за пропусте

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА ул. Јаше Петровића, бр. 26 37230 А л е к с а н д р о в а ц Број:404-72–18/2018 Датум:17.05.2018.године   На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр.124/12,14/15 и 68/15) Општинска управа Општине Александровац улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац објављује   …

Nastaviti čitanje »

мај 17

Поступак јавне набавке радова број ЈН 1.3.10.Р/2018 – Санација градских улица

Република Србија ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-60-4/2018 Датум:26.04.2018.године Александровац Адреса: ул. Јаше Петровића, број 26, E-maill адреса: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ: 100369374, Матични број 07194838 Телефон: 037 3751 145 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и …

Nastaviti čitanje »

мај 16

Позив за јавну набавку радова бр. ЈН 1.3.15.Р/2018 – Санација локалних путева

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број:404-89-4/2018 Датум:16.05.2018.године. Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs ПИБ:100369374, МБ:07194838 Тел: 037 3751 145; Факс: 037 3751 145 На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) …

Nastaviti čitanje »

мај 16

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности услуга број ЈН 1.2.2.У/2018 – Израда пројектно техничке документације за ревитализацију пољских путева

Република Србија ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ ОПШТИНСКА  УПРАВА ул.  Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац Број: 404-81-11/2018 Датум:16.05.2018.године                На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-81-10/2018 од  15.05.2018.године, Начелник Општинске  управе  Општине  Александровац   доноси:   ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА …

Nastaviti čitanje »

Starije objave «